Sunday, November 16, 2014

အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ကုိ ထိပါး တာလား
ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ေရေျမ သဘာဝအရ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒရွ္႕၊ အိႏၵိယႏုိင္ငံ တုိ႔ႏွင့္ နီးနီး ကပ္ကပ္ ထိစပ္ေန သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယင္းႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္ ေရွး ပေဝသဏီ ကာ လ မွာပင္ ကူးလူးသြားလာ ဆက္ဆံမႈမ်ား ရွိခဲ့ရာ အိႏၵိယ ဘက္ အျခမ္း မွ ကူးလာသူမ်ား ကုိ ကုလားလူမ်ဳိး ဟူ၍လည္း ေကာင္း၊ ဥေရာပတုိက္ မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာၾကသည့္ အဂၤလိပ္ လူမ်ဳိးမ်ား အား ကုလားျဖဴ  ဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚဆုိခဲ့ ၾကသည့္ သမုိင္းအေထာက္ အထားမ်ားရွိသည္။ အထူး သ ျဖင့္ ျမန္မာႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ သည္ မုိင္ေပါင္းမ်ား စြာ ထိစပ္ေန သျဖင့္ ဟုိဘက္ အျခမ္းမွ ဒီဘက္ အျခမ္း သုိ႔ လယ္ယာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကုိင္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ ဘဂၤ လားေဒရွ္႕ မွ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ား ကုိ ဘဂၤါလီ မ်ားဟု ေခၚ ဆုိခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကုိ လူဝင္မႈ ႀကီး ၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန မွ ဒုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္း က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ တရားဝင္ လာေရာက္ေျဖၾကား ရွင္း လင္း ထားၿပီးျဖစ္သည္။၁၉၇၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္း မွတ္တမ္း မ်ားႏွင့္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္း မွတ္တမ္း မ်ားတြင္ တုိင္းရင္း သား မဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံျခား လူမ်ဳိး မ်ားကုိ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤါလီႏွင့္ နီေပါ ဟူ၍သာ ျဖည့္စြက္ ထားသည္။ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ၏ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစု ၁၃၅ မ်ဳိး စာ ရင္းတြင္ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဟူေသာ လူမ်ဳိးကုိ ထည့္သြင္း ထားျခင္း မရွိပါ။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခု ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဟု သူတုိ႔ ကုိယ္ သူတုိ႔ သံုး ႏႈန္းေနသူမ်ား သည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အတြင္း သုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္း ဝင္ေရာက္ လာသည့္ ႏုိင္ငံျခား သား ဘဂၤါလီ လူမ်ဳိး မ်ားသာ ဆုိရမည္။ ထုိ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိး မ်ားကုိ ႐ုိဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးဟု သံုးႏႈန္းေခၚဆုိၾကရန္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳရန္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ တြင္ အေရးဆုိ ေတာင္းဆုိ လာျခင္းသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ၏ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာကုိ ထိပါး သည့္ ကိစၥတစ္ခု သာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ဦးသိန္း ၫြန္ ႔က ရွင္းျပသည္။

သူက ''ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ မွာ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး ျပ႒ာန္း ထားတဲ့ ဥပေဒေတြ ရွိတယ္။ ဒီဥပေဒေတြ ကုိ ဆန္႔က်င္ၿပီး အခုလုိ အေထြေထြ ညီလာခံ မွာ တင္တယ္ ဆုိရင္ ဒါဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ကုိ ထိပါး တာပဲ။ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ႏုိင္ငံ မွာ ၁၉၇၃ ခုႏွစ္နဲ႔ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္ ေတြက သန္းေခါင္ စာရင္း မွတ္တမ္းေတြ မွာ တုိင္းရင္းသား မဟုတ္ တဲ့ ႏုိင္ငံျခားသား လူမ်ဳိးမ်ား စာရင္းကုိ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ ထားတာ ရွိတယ္။ အဲဒါက တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ပါကစၥတန္၊ ဘဂၤါလီ၊ နီေပါ လူမ်ဳိးေတြေပါ့။ အဲဒီမွာ ႐ုိဟင္ ဂ်ာ ဆုိတာ လံုးဝ မပါဘူး။ 
ဒီအတုိင္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ႏုိင္ငံ က တရားဝင္ သတ္မွတ္ ထားတဲ့ လူမ်ဳိးေပါင္း ၁၃၅ မ်ဳိး ထဲ မွာလည္း ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတာ မပါဘူး။ ကခ်င္လူမ်ဳိးစု က ၁၁ ခု၊ ကယားလူမ်ဳိးစု က ကိုးခု၊ ကရင္လူမ်ဳိးစု က ၁၁ ခု၊ ခ်င္း လူမ်ဳိးစု က ၅၃ ခု၊ ဗမာ လူမ်ဳိးစုက ကိုးခု၊ မြန္လူမ်ဳိးစု က တစ္ခု၊ ရခုိင္လူမ်ဳိးစု က ခုနစ္ခု၊ ရွမ္းလူမ်ဳိးစု ၃၂ ခု ဆုိၿပီး အသီးသီးရွိပါတယ္။ 
အဲဒီ ရခုိင္ လူမ်ဳိးစုခုနစ္ခု ကုိ ျပန္ၾကည့္ ရင္ (ရခုိင္၊ ကမန္း၊ ခမြီး၊ ဒုိင္းနက္၊ မရနာႀကီး၊ ၿမိဳ၊ သက္) ဆုိၿပီး ပါတယ္။ ႐ုိဟင္ဂ်ာ ဆုိတာ လံုးဝ မပါဘူး။ ဒီလုိ မပါ တဲ့ လူမ်ဳိး ကို တရားဝင္ ႏုိင္ငံသား အခြင့္အေရး နဲ႔ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ အသိ အမွတ္ျပဳဖုိ႔ EU ကပဲ ေတာင္းဆုိေတာင္းဆုိ၊ အေမရိကန္ ကပဲ ဖိအားေပးေပး၊ UN ကပဲ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ခ် ဒါဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ကုိ ထိပါး တဲ့ ကိစၥျဖစ္တဲ့ အတြက္ အတိအလင္း ျငင္းပယ္ ရမယ္''ဟု ေျပာသည္။

ထို ခုိင္လူမ်ဳိးစု စာရင္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ကမန္ လူမ်ဳိး မ်ား သည္ မူဆလင္ဘာသာ ကုိ ကုိးကြယ္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ သည္။ ဤ အခ်က္  ကုိ ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ UN ကုိယ္စား လွယ္ေတာ္ႀကီး မ်ား ေျပာဆုိေနေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္ ဘာ သာေရး ဖိႏွိပ္မႈ ျပဳလုပ္ေနသည္ ဟူသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ မွာ သံသ ယျဖစ္စရာ ေကာင္းေနသည္။ ထုိ႔ျပင္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္း ပံုအေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ မ်ားတြင္ မိမိ ယံုၾကည္ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာ ကုိ လြတ္လပ္ စြာ ကုိးကြယ္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အတိ အလင္း ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။

ယခု က်င့္သံုးေနသည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပ ေဒပုဒ္မ ၃၆၂ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သည္ ခရစ္ယာန္၊ အစၥလာမ္၊ ဟိႏၵဴႏွင့္ နတ္ ကုိးကြယ္သည့္ ဘာသာဝင္ မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံ ဥပေဒ အာဏာ တည္ေသာေန႔မွ စ၍ ႏုိင္ငံတြင္း ရွိ ေနသည့္ ကုိးကြယ္ရာ ဘာသာအျဖစ္ သတ္မွတ္ ရမည္ဟု အတိအလင္း ျပ႒ာန္း ပါရွိသည္။

ထုိ႔ျပင္ ပုဒ္မ ၃၆၃ တြင္ လည္း ႏုိင္ငံေတာ္ က အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဘာသာ မ်ား ကုိ တတ္ႏုိင္သမွ် ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ရမည္ဟု ေရးသား ထားျပန္ရာ UN အဖြဲ႕ႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံ မ်ား ၏ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ အေပၚ ေျပာ ဆုိေဝဖန္မႈ မ်ားသည္ မွ်တသည္ ဟု လက္ ခံရန္ ခက္ခဲ လွပါသည္။

ယခု ရက္ပုိင္းတြင္ ထြက္ရွိ လာသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဟားဗတ္ အစီရင္ခံစာႏွင့္ EU Draft Resolution ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္း မ်ားသည္ အာဆီယံ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးပြဲႏွင့္ အခ်ိန္ ကုိက္ ျဖစ္ေနသည္ မွာ ျမန္မာျပည္သူမ်ား အတြက္ စဥ္းစား စရာေကာင္းေနသည္။ ယခင္ ထုတ္ျပန္ ခဲ့သည့္ အစီရင္ခံစာ မ်ားကဲ့သုိ႔ပင္ ယခု အစီရင္ခံစာ တြင္လည္း ဘက္လုိက္မႈ မ်ား ရွိေနသျဖင့္ သက္ ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားကုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း မစုိးရိမ္ ဆရာေတာ္ ဦးဝီရသူ က မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။

''အေနာက္အုပ္စု က သတင္းထုတ္ျပန္တဲ့ အခါမွာ ဘက္လုိက္ၿပီး ထုတ္ျပန္ မႈေတြ အၿမဲ လုပ္ခ့ဲတယ္။ ကုိယ့္ ႏုိင္ငံသားေတြ ရဲ႕ အေရးကုိ ႏုိင္ငံတကာ က ဆံုးျဖတ္ခြင့္ မရိွဘူး။ အဲဒီ အဖြဲ႕ေတြက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ရွိတဲ့ ဘဂၤါလီ အေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စုိးရိမ္ ရတယ္ ဆုိရင္ အဲဒီ ဘဂၤါလီ တစ္ သိန္းေလာက္ ကုိ သူတုိ႔ႏုိင္ငံ သို႔ ေခၚသြားသင့္တယ္။ အဲဒီ လုိ လုပ္ရဲရင္ ျမန္မာျပည္သူလူထု က သူတုိ႔ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕ကုိ ကမၻာတည္ သေရြ႕ ခ်စ္သြားၾက မွာပါ''ဟု မိန္႔ၾကား ခဲ့သည္။

မည္သုိ႔ပင္ ဆုိေစ လာမည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ တြင္ ျမန္မာျပည္ အေရး ေဆြးေႏြးၾကေသာအခါ ဘဂၤါလီ ကိစၥသည္ ထိပ္ဆံုး က ပါဝင္ လာေတာ့မည္။ သုိ႔ ေသာ္ အေထြေထြ ညီလာခံသည္ ကမၻာ့အေရး အရာမ်ားကုိ မည္မွ် ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါ သနည္း။ 
ကုလသမဂၢ ၏ ဖြဲ႕စည္းပံု အရ အေထြေထြ ညီလာခံသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ တုိင္း တက္ေရာက္ခြင့္ ရွိသည့္ အစည္းအ ေဝးတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကမၻာ့အေရးအခင္း မ်ားကုိ ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ လံုၿခံဳေရးေကာင္ စီကဲ့သုိ႔ အခြင့္ အာဏာရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အေထြေထြညီ လာခံသည္ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံ တခ်ဳိ႕မွ တင္လာေသာ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္မူၾကမ္း မ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရး အရ အသံထြက္ေအာင္ ဝုိင္း ဝန္း ဟစ္ေအာ္ေပးေသာ အဖြဲ႕အစည္းအဆင့္ သာ ရွိသည္။

တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနလည္းျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ တစ္ဦးလည္းျဖစ္သည့္ ဦးသိန္းၫြန္႔ က ''အခု ဘဂၤါလီ ကိစၥကုိ ကုလသမဂၢ မွာ တင္သြင္း လာရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုိ ဖိအားတစ္ခု ရလာမယ္ ဆုိတဲ့ သေဘာပဲ ရွိတယ္။ ကုလသမဂၢ မွာ Action ယူႏုိင္တာ က လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႕တစ္ခုပဲ ရွိတယ္။ 
အေထြေထြညီလာခံ က ႏုိင္ငံ ေရးအရ ဘာညာေျပာတယ္ ဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ပဲ ရွိတာ။ လံုၿခံဳ ေရးေကာင္စီ လုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ႏုိင္တာ မွ မဟုတ္ တာ။ ျပည္တြင္း မွာ အစၥလာမ္ဘာသာ ကုိ ဖိႏွိပ္ေနတာ တုိ႔၊ လူနည္းစု ကုိ ဖိႏွိပ္ေနတာတုိ႔ စတဲ့ သူတုိ ႔လုိခ်င္တဲ့ ႏုိင္ငံေရး အသံေတြ ကုိ ေဖာ္ျပႏုိင္တဲ့ အဆင့္ပဲ ရွိပါတယ္။ ဒီအေထြ ေထြညီလာခံ ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အတြက္ အ သြားထက္တဲ့ ဓား မဟုတ္ပါဘူး''ဟု ေျပာျပသည္။

ကုလသမဂၢ မွာေရာ အာဆီယံ အဖြဲ႕ႀကီး မွာပါ ႐ုိဟင္ ဂ်ာ Issue ကုိ ေျပာဆုိ ခဲ့ၾကသည္မွာ အခ်ိန္ ကာလၾကာၿပီ ျဖစ္သည္။ အာဆီယံႏုိင္ငံ တခ်ဳိ႕က ႐ုိဟင္ဂ်ာ အေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြက္သာမက ေဒသတြင္း လံုၿခံဳေရး ကုိပါ ထိခုိက္ေနသည္ ဟူ၍ ေျပာဆုိသည္ အထိ ေလသံ ပစ္ခဲ့ၾက သည္။ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တြင္ တုိင္းရင္းသား ရခုိင္ လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ဘဂၤါလီလူမ်ဳိးစု တုိ႔အၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ ပြားၿပီးခ်ိန္တြင္ UN အပါအဝင္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ ေခါင္း စဥ္ျဖင့္ ျပည္ပ INGO မ်ားစြာ ရခုိင္ျပည္နယ္ တြင္ ဝင္ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ 
အမွန္စင္စစ္ ရခုိင္ပဋိပက ၡကုိ စတင္ မီးေမႊးသူမ်ား ထဲတြင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕မွ ယင္းေဒသ တြင္ သြားေရာက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား ပါ ပါဝင္ပတ္ သက္ေနသည္ ဟူေသာ သက္ေသ အေထာက္အထား မ်ား ဖမ္းဆီး ရမိခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ပဋိပကၡေနာက္ပုိင္း ဒုကၡ သည္ မ်ားကုိ အကူအညီေပးရာ တြင္ ရခုိင္လူမ်ဳိးမ်ား ထက္ ဘဂၤါလီ မ်ား ကုိ ပုိ၍ ဘက္လုိက္ေထာက္ပံ့ ကူညီေနသည္ ဟူေသာ အသံမ်ားလည္း ဆူဆူညံညံ ထြက္ေပၚခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ရခုိင္ တုိင္းရင္းသား တုိ႔သည္ UN အပါ အဝင္ ျပည္ပ INGO မ်ား ကုိ ယံုၾကည္မႈ က်ဆင္း ခ့ဲရျခင္းျဖစ္သည္။

ရခုိင္ တုိင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ ဦးေအးသာေအာင္ က ''လူသားအခ်င္းခ်င္း မုိ႔ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အကူအညီ မ်ား ေပးအပ္တာ ကုိ လက္ခံႏိုင္စရာ ရွိေပမယ့္ သူတုိ႔အား လံုးကုိ ႏုိင္ငံသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးဖုိ ႔ကေတာ့ မျဖစ္ ႏုိင္ဘူး။ 
ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မွာ ၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ႏုိင္ငံသား ဥပေဒ ရွိတယ္။ အဲဒီ ဥပေဒမွာ ၁၈၂၄ ခုႏွစ္ မတုိင္ခင္ သမုိင္းအ စဥ္အလာ အရ တည္တည္ တံ့တံ့ ခုိင္ခုိင္မာမာ ေနထုိင္ခဲ့ တဲ့လူေတြ ကုိပဲ ႏုိင္ငံသား ျဖစ္ခြင့္ေပးရမယ္။ ဒါကုိ ကုိယ့္ သေဘာနဲ႔ ကုိယ္ ႏုိင္ငံသားေပး ပါ လုိ႔ေတာ့ လာေျပာလုိ႔ မရ ဘူး။ ၿပီးေတာ့ တုိင္းရင္းသားျဖစ္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားတာ ကုိလဲ လက္ခံ လုိ႔မရဘူး။ 
ဒါကုိ ကုလသမဂၢ မွာ ဘာပဲေျပာေျပာ သူတုိ႔ ဘာသာ သူတုိ႔ ဘာပဲ ဆံုးျဖတ္ဆံုးျဖတ္ ကြၽန္ေတာ္တုိ ႔က လံုးဝ လက္မခံဘူး ''ဟု UN ႏွင့္ EU အဖြဲ႕တုိ႔ မွ တင္သြင္း ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ မူၾကမ္း (Draft Resolution) ကုိ လက္ မခံႏုိင္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္ သားသား ျငင္းဆုိခဲ့သည္။


YMG
 From:... Myanmar Daily Star


No comments:

Post a Comment