Friday, March 31, 2017

လက္နက္ ေရာင္းခ်မႈ အလြန္ ျမန္မာ – ႐ုရွား ဆက္ဆံေရး


သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ သမၼတဗလာဒီမာပူတင္တုိ႔ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၊ ဆုိခ်ီၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေမလအတြင္း ေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္။ ဓာတ္ပံု – အီးပီေအ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ႏွင့္ သမၼတဗလာဒီမာပူတင္တုိ႔ ႐ုရွားႏိုင္ငံ၊ ဆုိခ်ီၿမိဳ႕တြင္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေမလအတြင္း ေတြ႕ဆုံခဲ့စဥ္။ ဓာတ္ပံု – အီးပီေအ

စီးပြားေရးထက္ စစ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ပိုမို အားေကာင္းေသာ ျမန္မာ-႐ုရွား ဆက္ဆံေရးသည္ လာမည့္ႏွစ္ တြင္ ႏွစ္ (၇ဝ) ျပည့္ေျမာက္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာ-႐ုရွား ဆက္ဆံေရးသည္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၊ ပညာေရး၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း တို႔ကဲ့သို႔ စစ္ေရး မဟုတ္ေသာ အျခား က႑မ်ား သို႔ပါ ပုိမုိ က်ယ္ျပန္ ႔လာလ်က္ရွိသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံကို အာရွ  ၏ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ က ယူဆ သကဲ့သို႔ အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္ ေမာ္စကို အတြက္ အခုိင္အမာေျခကုပ္ ယူႏုိင္ မည့္ ႏုိင္ငံအျဖစ္လည္း မွတ္ယူ ထားသည္ဟု ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၊ ေရာ့စ္ေတာ့ တကၠသိုလ္တြဲဖက္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာ လဒ္မီလာလုဇ္က ဆို သည္။ 

”ျမန္မာႏုိင္ငံ နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း အားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာႏုိင္ငံေရး စင္ျမင့္ေပၚက ႐ုရွားႏုိင္ငံ ရဲ႕ အေနအထားကို ထိန္းေက်ာင္းႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးေကာင္း ကို ရရွိမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ေျပာသည္။
ကမၻာ့႔ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယတို႔ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဆက္ဆံေရးတြင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ သည္ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညီမွ်ေရး အခန္းက႑သစ္ က ပါဝင္လာႏိုင္သည္ ဟု ေဒါက္တာ လဒ္မီလာလုဇ္ က ယူဆသည္။ 

႐ုရွားႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စလံုးသည္ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကုိ အျပန္အလွန္ဖလွယ္ႏုိင္ၾကမည္ဟု ဆုိသည္။
႐ုရွား-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမွာ အဓိက အားျဖင့္ လက္နက္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္ေသာ္ျငားလည္း အဆိုပါ အေရာင္း အဝယ္မွာ မည္သည့္ႏုိင္ငံကိုမွ် တိုက္ခိုက္ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း မရွိေပ။

”လက္နက္ေရာင္းတာ က ႐ုရွား အတြက္ေတာ့ စီးပြားေရးပါပဲ။ ဘယ္ႏုိင္ငံကိုမွ တိုက္ခုိက္ဖို႔ မဟုတ္၊ ဘယ္ ပဋိပကၡမွာ မွ ပါဝင္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး” ဟု ၄င္းက ဆိုသည္။
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုက ျမန္မာႏုိင္ငံ အေပၚ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈ ပိတ္ပင္ ထားသည့္ အခ်က္ကလည္း ႐ုရွား လက္နက္မ်ား ေရာင္းခ်ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ေဒါက္တာလဒ္မီလာလုဇ္ က ဆက္ လက္ ေျပာၾကားသည္။
စစ္လက္နက္ နည္းပညာ၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ က႑မ်ားတြင္ ႐ုရွား က ၄င္းတို႔၏ ကြၽမ္းက်င္မႈကို ေဝမွ်ေပးႏုိင္သည္။ အလားတူပင္ ႐ုရွားႏုိင္ငံ သည္ ဆိုဗီယက္ ေခတ္ေနာက္ပိုင္း ေပၚထြန္းလာသည့္ ႏုိင္ငံမ်ားေစ်းကြက္သို႔ ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ က ဂိတ္တံခါး ျဖစ္ေနသည္။ 

႐ုရွားႏုိင္ငံသည္ ယခင္ ဆိုဗီယက္ျပည္ေထာင္စု မွ ခြဲထြက္လာေသာ လြတ္လပ္သည့္ႏုိင္ငံငယ္ မ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ပါဝင္ေသာ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္မႈ အဖြဲ႕သစ္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ယူေရးရွား သမဂၢ၏ ဦးေဆာင္ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္ေနသည္။
ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္း ခ်ဳိင့္ဝွမ္းေဒသရွိ လုပ္ကြက္ အီးပီ-၄ တြင္ ႐ုရွားေရနံ ကုမၸဏီ ဘက္ရွ္နက္ဖ္ႏွင့္ ျမန္မာ့ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္း တုိ႔သည္ ေရနံႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရး အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိၿပီး ႐ုရွား ကုမၸဏီက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၈ ဒသမ ၃ သန္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည္။
၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွား-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ဝ ဒသမ ၅ သန္းသာ ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ေဒၚလာ ၁ဝ ဘီလ်ံ ရွိသည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက ပမာဏ နည္းေနေသးသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ႐ုရွား ႏွင္႔ ၿမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ကုန္သြယ္မႈကို ေဒၚလာသန္း ၅ဝဝ အထိ ေရာက္ရွိရန္ ေမွ်ာ္ မွန္းထားသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ႐ုရွားႏိုင္ငံက စစ္လက္နက္မ်ား အျပင္ စက္ပစၥည္း၊ စက္မႈ လုပ္ငန္းသံုး ကိရိယာ၊ ယာဥ္ အမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ဓာတုပစၥည္းႏွင့္ သတၱဳမ်ား ဝယ္ယူ တင္သြင္းကာ ႐ုရွားႏုိင္ငံသို႔ ဆန္ႏွင့္ အထည္အလိပ္မ်ား ျပန္ လည္ တင္ပို႔လ်က္ရွိသည္။


ဗုိက္ထဲ အစာ လုံး၀မရွိတဲ့ အခ်ိန္မွာ မစားသင့္တာေတြဗုိက္ထဲမွာ အစာ မရွိလုိ႔ သံစံုထြက္ၿပီး ဆာေလာင္ေနခ်ိန္မွာ ဘယ္အစား အစာပဲျဖစ္ျဖစ္ စားမယ္ ဆိုတဲ့ အေတြး မ်ဳိးမေတြးမိဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။ 

အစာ မရွိခ်ိန္မွာ မစားသင့္တာေတြ စားမိရင္ ဗုိက္ေအာင့္ရာက စလို႔ ဆီးခ်ဳိေရာဂါ အထိပါ ျဖစ္ႏုိင္ေျခမ်ားတာမို႔ ဘယ္လို အစားအစာေတြကို ေရွာင္သင့္လဲဆိုတာ ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။
တေဆးပါေသာ မုန္႔မ်ား – ဂ်ဳံမႈန္႔၊ ေထာပတ္၊ တေဆး တို႔နဲ႔ ျပဳလုပ္ ထားတဲ့ မုန္႔ေတြဟာ အစာအိမ္ အတြင္း နံရံကို က်ိန္းစပ္ေစၿပီး ေလပြတာတို႔၊ ၀မ္းေဖာ၀မ္းေရာင္ တို႔ ျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
ခရမ္းခ်ဥ္သီး – ခရမ္းခ်ဥ္သီးဟာ အစာအိမ္ အတြင္း အက္စစ္ဓာတ္ ထုတ္လုပ္မႈကို လႈံ႔ေဆာ္ေပးတာ ေၾကာင့္ အစာ မရွိခ်ိန္မွာ စားလုိက္ ရင္ ရင္ပူ ရင္ဆာျဖစ္ေစႏုိင္ပါတယ္။
ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အစိမ္းမ်ား – ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ေတြဟာ အ က်ဳိးျပဳ အမွ်င္ဓာတ္ႂ ကြယ္၀ေပ မယ့္လို႔ မ ခ်က္ မျပဳတ္ဘဲ အစိမ္း အတုိင္း အစာအိမ္ထဲဘာမွ မရွိ ခ်ိန္ စားတာမ်ဳိးက ဆုိးက်ဳိး အျဖစ္ ေျပာင္းသြားေစပါ တယ္။
သစ္ေတာ္သီး -အလြန္႔ အလြန္ ဆာေလာင္ေနခ်ိန္မွာ သစ္ေတာ္ သီးေတြ စားတာကလည္း အစာ အိမ္ အတြင္း နံရံကို က်ိန္းစပ္ေစ ၿပီးဗုိက္နာေစႏုိင္ပါတယ္။
ငွက္ေပ်ာသီး – အစာအိမ္ထဲ ဘာမွ မရွိခ်ိန္ ငွက္ေပ်ာသီး စားတာက လည္း ေသြးတြင္း မဂၢနီဆီယမ္ ပမာဏမ်ားေစႏုိင္တဲ့ အတြက္ ႏွလုံး ကို ထိခိုက္ေစႏုိင္တယ္လုိ႔ သိရပါ တယ္။
အပူအစပ္မ်ား – ပူလြန္း၊ စပ္လြန္း တဲ့ အစားအစာေတြ စားရင္ လည္း အစာအိမ္ထဲမွာ အက္စစ္ ဓာတ္ေတြ ပိုထြက္ေစတဲ့ အတြက္ မအီမသာ ျဖစ္ေစပါတယ္။
အခ်ဥ္သီးမ်ား – လိေမၼာ္၊ သံပရာ၊ ဂရိတ္ဖ႐ု စတဲ့ အခ်ဥ္သီးေတြကို အစာအိမ္ထဲ ဘာမွ မရွိခ်ိန္ စားခဲ့ ရင္ ဗုိက္နာ တာမ်ဳိး ျဖစ္တတ္ပါ တယ္။
ဆုိဒါ – အခ်ဥ္သီးေတြလုိမ်ဳိးပဲ အက္စစ္ဓာတ္ မ်ားတ့ဲ ဆုိဒါ ကို အ စာ မရွိခ်ိန္မွာ လုံး၀ သာက္မိဖို႔ ေရွာင္ရပါ မယ္။


ကမာေကာင္ ဘာေၾကာင့္ စားသင့္
ပင္လယ္စာ ထဲမွာ လူႀကိဳက္မ်ား တဲ့ ကမာေကာင္ (Oyster) ေတြ မွာ က်န္းမာေရး ေကာင္းက်ဳိးေတြ အမ်ား   ႀကီး ရွိတာမို႔ ကမာေကာင္ ႀကိဳက္သူေတြေရာ၊ ခုမွ စားမယ့္ သူေတြေရာ သိထားဖို႔ ေဖာ္ျပလုိက္ ပါတယ္။
– ကမာေကာင္မွာ ပါတဲ့ ဇင့္ဓာတ္ က ကိုယ္ခံ စြမ္းအားကိုေကာင္းေစ သလို ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အတြက္ ေထာက္ကူပါတယ္။
– အိုမီဂါ-၃ ဖက္တီး အက္စစ္၊ ပိုတက္ဆီယမ္၊ မဂၢနီဆီယမ္ႂကြယ္၀ တဲ့ အတြက္ ႐ုတ္တရက္ ႏွလုံး တုိက္ ခိုက္ ခံရမႈ၊ ေလျဖတ္မႈ၊ ေသြးေပါင္က်မႈေတြကို ေလ်ာ့ပါး ေစပါတယ္။
– ကယ္လိုရီနဲ႔ အဆီေတြကိုေလွ်ာ့ ခ်ေပးတဲ့ အျပင္ အာဟာရဓာတ္ ျပည့္၀ေစပါတယ္။
– ဗီတာမင္ေအ၊ အီး၊ စီ၊ ဘီ ၁၂ နဲ႔ ဇင့္၊ သံဓာတ္၊ ထုံးဓာတ္ စတဲ့ အာ ဟာရ ဓာတ္ေတြ ႂကြယ္၀ပါတယ္။


ေလာ့ အိန္ဂ်လိစ္ ျမိဳ႕မွ လူသား နွင့္ UFO စစ္ပြဲ25 February 1942 တြင္ ေလာ့အိန္ဂ်လိစ္ ျဖစ္ပြား ခဲ႕ေသာ လူသားနွင့္ UFO စစ္ပြဲ သတင္း သည္ MSNBC သတ င္းဌာန မွ 65 နွစ္ေျမာက္ ေလာ့အိန္ဂ်လိစ္ UFOs တိုက္ပြဲ အေႀကာင္းျပန္လည္ ထုတ္လြင့္ခဲ႕ရာမွ ယေန႕ေခတ္ မွာျပန္ လည္ေရပန္း စားလာခဲ႕သည္။ (ေအာက္ဆုံးတြင္ ဗီဒီယို တြဲတင္ေပးထားပါသည္ )

အေမရိကန္ တို႕ ပုလဲ ဆိပ္ကမ္း ကို ဂ်ပန္မွ 7th Dec 1941 တြင္ ဗံုးႀကဲျပီးေနာက္ အေမရိကန္ တို႕ သည္ ေလေၿကာင္း ရန္ကို အထူး အေလး ေပး ေထာက္လွမ္း ေနသည့္ ကာလ ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္ကား 1942 February 24 ရက္ ညည့္နက္ ပိုင္းတြင္ ေလာ့အိန္ဂ်လိစ္ ျမိဳ႕ေပၚ၌ မသကၤာဖြယ္ရာေလေႀကာင္း က်ဴးေက်ာ္ မႈ တစ္ခုကို ေလေႀကာင္းဆိုင္ရာ ေထာက္လွ မ္းေရး စက္မွ ဖမ္းမိခဲ႕သည္။

ေလေႀကာင္း ဆိုင္ရာ က်ဴးေက်ာ္မႈ အခ်က္ေပးသံ ထြက္ေပၚလာျပီးေနာက္ ေျမျပင္ မွ ေဝဟင္ ကာကြယ္ေရး တပ္မ်ားသည္ ျပည္သူ လူထုကို အတက္နိုင္ဆံုးေဘးကင္း ရာသို႕ အခ်ိန္တို အတြင္း ေနရာခ်ထားေပးျပီး ေဝဟင္ ပစ္မွတ္ ကိုေျမျပင္ မွ အားေကာင္းေသာ မီးဆလိုက္ မ်ားျဖင့္ အဖက္ဖက္ မွ ခ်ိန္ရြယ္ ကာ ျပစ္မွတ္ ကို အတည္ျပဳျပီး ေနာက္ (anti-aircraft artillery) ေလယာဥ္ျပစ္ အေျမာက္ မ်ားျဖင့္ စတင္ျပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္ ေနေသာ္လည္း။

၄င္းယာဥ္ ပ်ံ သည္ ကမၻာေၿမ မွ မဟုတ္ ေသာ ယာဥ္ပ်ံ ျဖစ္သည္ကို လူ အနည္းငယ္သာ သိရိွပါသည္။ ေဝဟင္ပစ္ အေျမွာက္ မ်ားျဖင့္ ထို ယာဥ္ပ်ံ ကို 3:16 A.M – 4:14 AM 25Th Feb 1942 အဆက္ မၿပတ္ ပစ္ခတ္ ေနေသာ္ လည္း အခ်ည္း အနီွးပင္ ျဖစ္ကာ ေျမျပင္ ေပၚသို႕ ျပစ္ခ် နိုင္ၿခင္း မရိွသလို အမည္ မသိ ယာဥ္ပ်ံ UFO ကလည္း ေျမျပင္ သို႕ ျပန္လည္ ျပစ္ခတ္ ျခင္း မရိွခဲ႕ေပ။

ထိုပစ္ခတ္မႈ ကို မ်က္ျမင္ သက္ေသ လူ တစ္သိန္း ေက်ာ္ ရိွခဲ႕သည္။ တိုက္ပြဲ အျပီးတြင္ အေျမာက္က်ည္ ဆံေခ်ာ္ ထိ မႈေ ႀကာင့္ ျပည္သူ ၅ ဦးေသဆံုးျပီး ေႀကာက္လန္႕တစ္ၾကား ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ေမာင္း နွင္ ထြက္ေျပး မႈေႀကာင့္ လူ ၃ ဦး ယာ ဥ္ မေတာ္ တဆ မႈျဖစ္ကာ လူ တစ္ဦးသည္ နွလံုး ေရာဂါ ေဖါက္ျပီး ေသဆံုးခဲ႕သည္။


ညဥ့္ငွက္မ ၊ အက,မယ္၊ လက္ေ၀ွ႔သမား၊ ဂ်ေလဘီ … ဘ၀ေတြ စုံလင္လွတဲ့ ဘန္ေကာက္ ညခ်မ္းမ်ားဘန္ေကာက္ လုိ႔ ဆုိလုိက္တာနဲ႔ ျမန္မာျပည္က လူခ်မ္းသာေတြ ေန႔ခ်င္းျပန္ ေစ်းသြား၀ယ္တဲ့ ၿမိဳ႕ႀကီး လုိ႔ ေျပးျမင္ မိၾကပါလိမ့္ မယ္။ ဘန္ေကာက္ ဟာ အာရွၿမိဳ႕ႀကီးေတြထဲမွာ စည္ကား သုိက္ၿမိဳက္မႈေတြနဲ႔ အတူ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အမ်ားဆုံး ၿမိဳ႕ေတြထဲက တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဘန္ေကာက္ မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ သူေတြအားလုံးကေတာ့ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕နဲ႔ ထပ္တူ အခ်ိဳး မက်ခဲ့ပါဘူး။
ဘန္ေကာက္ မွာ ဘ၀ေတြ စုံလင္လွပါတယ္။ ေငြ ရွိလွ်င္ ဘာမဆုိ ၀ယ္လုိ႔ ရတယ္ ဆုိတဲ့ ဒီၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ေငြရလွ်င္ ဘာမဆုိ လုပ္မယ္ ဆုိတဲ့ လူေတြလည္း တစ္ပုံႀကီးပါ ။ ေနာက္ၿပီး ဘန္ေကာက္ ညခ်မ္းေတြမွာ မရွိမျဖစ္ ရွိေနတဲ့ အရာေတြ ကေတာ့ ျပည့္ တန္ဆာမေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သူတုိ႔ တစ္ေတြဟာ တစ္စုံ တစ္ေယာက္ရဲ႕ အာသာ ဆႏၵေတြကို ေျဖေဖ်ာက္ဖုိ႔အတြက္ လမ္းေဘး ၀ဲယာမွာ အသြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး နဲ႔ ဆြဲေဆာင္ေနၾကပါတယ္။

ညဥ့္ငွက္မေလးေတြ ဆုိတဲ့ အတိုင္း ညဘက္ေရာက္ၿပီဆုိ လွလွ ပပ ၿဖီးလိမ္း ခ်ယ္သၿပီးေတာ့ ဘားေတြ ၊ ႏုိက္ ကလပ္ေတြ၊ လူစည္ကားရာ ေစ်းေတြမွာ လမ္းသလားကာ ေဖာက္သည္ ရွာၾကရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ကေတာ့ ထိုင္ခုံေလးေတြနဲ႔ ထုိင္လုိ႔၊ တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ ကေတာ့ အုတ္သား နံရံေတြကို မွီလုိ၊ ျဖတ္သြားျဖတ္လာ ပုရိသေတြကုိ ျမႇဴဆြယ္ေနၾကပါတယ္။
ညဥ့္ငွက္ထီးေလးေတြလည္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕လုိ ေနရာမ်ိဳးမွာ မရွားပါဘူး။ သူတုိ႔ ကုိေတာ့ Ladyboy လုိ႔ ေခၚၾက ပါတယ္။ သူတုိ႔ ကလည္း ၀င္ေငြ မေသးတဲ့ အသက္ေမြး ၀မ္းေၾကာင္း မႈေပၚမွာ ရပ္တည္ေနသူမ်ား ျဖစ္ၿပီး၊ ညဥ့္ငွက္မေလးေတြလုိပဲ သူတုိ႔ အဆက္အသြယ္ နဲ႔ သူတုိ႔ေတာ့ ဟုတ္ေနၾကတယ္ ဆုိရမွာပါ။
ဘန္ေကာက္ဟာ ကမာၻေက်ာ္ေမြထုိင္း လက္ေ၀ွ႕ စတင္ေမြးဖြားရာ လုိ႔ ဆုိရင္ မမွားပါဘူး။ ေမြထိုင္း ဟာ ဘန္ေကာက္ ကေန စတင္ေပၚေပါက္ခဲ့တာ မဟုတ္ေပမယ့္၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ လူ အ၀င္အထြက္ မ်ားလာလုိ႔သာ ေမြထုိင္း ကို ကမာ ၻက သိခဲ့ တာပါ။ 

ဒီလုိ ျဖစ္ေစဖုိ႔လည္း ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ေပၚမွာ ညစဥ္တုိင္း အသက္လု ထုိးသတ္ ပြဲေတြဟာ ေဒသအာဏာပုိင္တုိ႔ရဲ႕ တားျမစ္မႈေတြၾကားမွာေတာင္ လူႀကိဳက္မ်ားေနဆဲ ေငြေတြ တစ္ဖြဲဖြဲ ရွာလုိ႔ေကာင္းေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။


Tuesday, March 28, 2017

တစ္သက္ မွာ ႏွစ္ခါ ေသခဲ့သူရဲ႕ ထူးထူးဆန္းဆန္းျဖစ္ရပ္
အုိင္ယာလန္မွာ ခုထိေျပာမဆုံးျဖစ္ေနဆဲ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုဒ္ပါ။ အုိင္ယာလန္ Lurgan ၿမဳိ႕က Margorie McCall ဆုိသူ အမ်ဳိးသမီးရဲ႕ ထူးထူး ဆန္းဆန္း ျဖစ္ရပ္လုိ႔ ဆုိၾကပါတယ္။

၁၇၀၅ ခုႏွစ္ မွာ McCall ဟာ အဖ်ားေရာဂါ တစ္မ်ဳိးနဲ႔ ေသဆုံး ခဲ့ပါတယ္။ စမ္းသပ္ၿပီးေသၿပီ လုိ႔ အတည္ျပဳၿပီးေနာက္မွာ ေရာဂါ ပ်ံႏွံ႔မွာကုိ စုိးရမ္တဲ့ အတြက္ အဲဒီေခတ္က ဓေလ့ အတုိင္း ခ်က္ခ်င္း ၿမဳပ္လုိက္ရပါတယ္။ မျမဳပ္ခင္မွာ သူမ ရဲ႕ လက္ထပ္ လက္စြပ္ ကုိ ေယာက်ၤားျဖစ္သူက ခြ်တ္ဖုိ႔ႀကဳိးစားခဲ့ပါတယ္။
ဂူကုိေဖာက္ၿပီး သူခုိးေတြ ယူၾကမွာ စုိးလုိ႔ပါ။ ဒါေပမယ့္ လုံး၀ ခြ်တ္လုိ႔မရတဲ့ အဆုံး ဒီအတုိင္းျမဳပ္ႏွံလုိက္ရပါတယ္။ ဒါကုိ သူ ခုိးေတြက သိတဲ့ အတြက္ ျမဳပ္ႏွံၿပီး ည မွာပဲ အေခါင္းကုိေဖာ္ၿပီး လက္စြပ္ကုိ ယူဖုိ႔ ႀကံၾကပါတယ္။ အေခါင္းကို ေဖာ္ၿပီးေနာ က္မွာ သူခုိးေတြလည္း သူမ လက္က လက္စြပ္ ကို ခြ်တ္ၾကျပန္ပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လုံး၀ မရျပန္ပါဘူး။ မရတဲ့ အဆုံး လက္ကုိျဖတ္ၿပီးယူဖုိ႔ႀကံၾကပါတယ္။ လက္ကုိ ဓားနဲ႔ ထိလုိက္တဲ့အခ်ိန္မွာ သူမ ဟာ နာက်င္ စူးရွစြာ ထေအာ္ခဲ့ ပါတယ္။ သူခုိးေတြလည္း ေၾကာက္လန္႔ၿပီးေျပးၾကပါတယ္။

အာတိတ္ေဒသ က ေသြးစုပ္ ဖုတ္ေကာင္မ်ား (သုိ႔) သားေကာင္မ်ားကို အစိမ္းလုိက္ စားၾကသူမ်ားဒီ လူမ်ဳိးေတြ ကေတာ့ ရုရွားႏုိင္ငံ အာတိတ္ေရခဲျပင္ေဒသက ဆာဘီးယား အေနာက္ေျမာက္ပုိင္း မွာ ေနထုိင္ၾကတဲ့ Nenets လူမ်ဳိးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။


အလြန္ေအးတဲ့ေနရာျဖစ္ၿပီး တစ္ႏွစ္မွာ ရက္ေပါင္း ၂၆၀ ေလာက္မွာ ေရခဲ နဲ႔ ဆီႏွင္းေတြကုိပဲ ျမင္ရတဲ့ေနရာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ကုိ ရုရွား လုိ Samoyad လုိ႔လည္းေခၚၾကပါတယ္။ ကုိယ္တုိင္ စားေသာက္သူ လုိ႔ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။
သူတုိ႔ဟာ ေတာေတြေတာင္ေတြ ေရခဲျပင္ေဒသေတြမွာေနထုိင္ေလ့ ရွိၿပီး အေအးပိုင္း ဒရယ္ ေမြးျမဴျခင္း နဲ႔ အမဲလုိက္ျခင္း ၊ ငါးဖမ္းျခင္း စတဲ့ အလုပ္ေတြကို လုပ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေနရာမွာ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၄ ေသာင္းေက်ာ္ ခန္႔ေနထုိင္ၾကပါတယ္။အအိပ္ မက္သူေတြကုိ တစ္ႏွစ္ လစာ ေဒၚလာ ၁၄၀၀၀ ၀န္းက်င္ေပးၿပီး ခန္႔အပ္မယ့္ အစီအစဥ္

သင္ဟာ အအိပ္ မက္သူလား ၊ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္ အိပ္ဖုိ႔ အာသီသ ရွိေနသလား။ ဒါဆုိ ရင္ေတာ့ သင့္ အတြက္ လစာေကာင္းတဲ့ အလုပ္ တစ္ခုကို ရႏုိင္ပါၿပီ ။
တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွန္ဟုိင္း က အစာအစာ အဟာရ ျဖည့္စြက္မႈနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ကုမၸဏီ တစ္ခုဟာ အအိပ္ မက္သူေတြကို ရွာေဖြေနပါတယ္။ အိပ္ရတာကို မက္တဲ့ Professional Sleepers ေတြကို ၀န္ထမ္း အျဖစ္ခန္႔အပ္ဖုိ႔ ရည္ ရြယ္ထားတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ 

ဒီအလုပ္အတြက္ တစ္ၿခား ဘာ ပညာ အရည္ခ်င္းမွ ၊ အေတြ႔အႀကဳံမွ မလုိပါဘူး။ လုိတာ ကေတာ့ ကြ်မ္းကြ်မ္း က်င္က်င္ အိပ္တတ္ဖုိ႔ပါတဲ့။
Professional Sleepers ေတြအျဖစ္ ခန္႔အပ္လုိက္တဲ့ ၀န္ထမ္းေတြဟာ လစာ အေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ ၁၅၀၀၀ ၀န္းက်င္ ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

လုပ္ရမယ့္ အလုပ္ ကေတာ့ မနက္ ေန႔ခင္း ည သူတုိ႔ စီစဥ္ထားသလုိ အိပ္စက္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး အိပ္ရတာ ေကာင္းတယ္ ၊ မေကာင္းဘူး ၊ အဆင္ေျပတယ္ ၊ မေျပဘူး စတဲ့ ကုိယ္ခံ စားရတာေတြကုိ report ထုတ္ေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။
Sunday, March 26, 2017

ေငြစုမယ္ ဆိုလ်င္…


အစိုးရဘဏ္ (ျမန္မာ့ စီးပြားေရးဘဏ္) ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္ တို႕၏ အတိုးႏႈန္းထားမ်ားပါ……
မသိေသးေသာသူမ်ား သိေစရန္ ျပန္မွ်ေဝလိုက္ပါတယ္……

ဘဏ္တိုး 

တစ္ႏွစ္က္ို .. ၈.၅%
တစ္လကို .. ၀.၇%
တစ္လ အတြက္ အတိုးက

ေငြ ၁၀၀ ကို .. ျပား ၇၀
ေငြ ၁၀၀၀ ကို .. ၇က်ပ္
ေငြ ၁၀၀၀၀ ကို .. ၇၀
ေငြ ၁၀၀၀၀၀ ကို .. ၇၀၀
ေငြ ၁၀ သိန္းကို ... ၇၀၀၀
ေငြ ၁၀၀ သိန္းကို ... တစ္လ ၇ေသာင္း
ေငြ သိန္း၁၀၀၀ ဆို .. တစ္လ ၇သိန္း
ေငြ သိန္း ၁၀၀၀ ကို .. တစ္နွစ္ကို ၈၅သိန္း
ရပါမယ္ ..
စာရင္းေသ တစ္ႏွွစ္ အပ္ရင္ေတာ့ တစ္နွစ္ကို ၁၀% ရပါမယ္
၁၀သိန္း ကို .. တစ္ႏွစ္ ၁သိန္း
သိန္း၁၀၀ ကို .. တစ္ႏွစ္ ၁၀သိန္း ..
သိန္း ၁၀၀၀ ကို .. တစ္ႏွစ္ သိန္း ၁၀၀ အတိုးရပါမယ္ ..
(တစ္ႏွစ္ အတြင္းလံုးဝမထုတ္ရ )
(တစ္နွစ္ မျပည့္ဘဲ ျပန္ထုတ္ရင္ တစ္ျပားမွ မရေတာ့ပါ )
စာရင္းေသကို ..
၁လ .. ၃လ .. ၆လ .. ၉လ .. ၁၂လ ..
အမ်ိ ဳးမ်ိ ဳး ထားလို့ ရပါတယ္ ..
အတိုးနႈန္း နဲနဲ စီ ေလ်ာ့သြားပါမယ္ ..
လ မျပည့္ဘဲ ျပန္ထုတ္ရင္ေတာ့ အတိုး တစ္ျပားမွ မရပါဘူး ..
၁လ - ၃လ - ၆လ - ၉လ - ၁နွစ္ အတြင္း လံုးဝမထုတ္တာ ေသခ်ာရင္ေတာ့ .. ၁လ - ၃လ - ၆လ - ၉လ - ၁၂လ
စာရင္းေသ ေငြ အပ္တာက အတိုးပိုရပါတယ္ ..
လၾကာေလေလ .. အတိုးပိုပိုမ် ားေလေလပါ ..
ဘဏ္ တစ္ခ ုနဲ႔ တစ္ခု ..
အတိုးနႈန္း အနည္းငယ္ ကြဲလြဲမႈ ရွိပါတယ္ ..
မိမိ အပ္မည့္ ဘဏ္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေသခ်ာ ေမးၾကည့္နိုင္ပါတယ္ ..
အတိုး လစဥ္ ထုတ္ေပးလား ?
အစိုးရ ဘဏ္က တစ္ႏွစ္မွ တစ္ခါသာ - တစ္ႏွစ္စာ အတိုး ထုတ္ေပးပါတယ္ ... အျပင္ဘဏ္ေတြ ကေတာ့ ၃ လ တစ္ခါ ၃ လစာ အတိုး ထုတ္ေပးပါတယ္ .. လစဥ္ အတိုး ရခ်င္ရင္ေတာ့ .. မိမိ ေငြကို ၃ ပံု ပံုၿပီး ၁ လ စီ 
၃လ ဆက္တိုက္ ခြဲထည့္လိုက္ေပါ့ ။ 


Wednesday, March 22, 2017

ယေန႕အခ်ိန္ထိ မေျဖရွင္းႏုိင္ေသးေသာ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွ လွ်ဳိ႕ဝွက္ဆန္းၾကယ္မ်ားကၽြန္ေတာ္ သိတာ တစ္ခုပဲ ရွိပါတယ္။ အဲ့ဒါကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဘာမွ မသိေသးဘူး ဆုိတာပါပဲ လုိ႕ ဆုိကေရးတီး က ေျပာခဲ့ဖူးပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ သိပၸံပညာနဲ႕ အသိဥာဏ္ ပညာေတြဟာ ျပီးခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္ပုိ္င္းမွာ တစ္ဟုန္ထုိး တုိးတက္လာခဲ့ေပမဲ့ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အေျဖရွာလုိ႕မရေသးတဲ့ ျပႆ      နာေတြ ရွိၾကပါေသးတယ္။

အလက္ဇၿႏၵား ဘုရင္ ရဲ႕အုတ္ဂူတုိ႕၊ အတၱလႏၱိတ္ ျမိဳ႕ေတာ္ၾကီးတုိ႕၊ ဘာျမဴဒါ ႀတိဂံ ေဒသ အေၾကာင္းတုိ႕ ကုိ ၾကားဖူးၾကမွာပါ။ ဒီေနရာေတြဟာ ဒ႑ာရီလုိလုိ၊ ပုံျပင္လုိလုိ သာျဖစ္ၾကေပမဲ့ လူေျပာ သူေျပာ ကေတာ့ အင္ မတန္မ်ားတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္ၾကပါတယ္။ အခုဒီမွာ ေတာ့ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွာ လုံး၀ အေျဖရွာလို႕မရေသးတဲ့ လွ်ဳိ႔ဝွက္ဆန္းၾကယ္ ဇာတ္လမ္း (၅) မ်ဳိးကုိေဖာ္ျပေပးလုိက္ပါတယ္။

၁ ။ ဘာျမဴဒါ ႀတိဂံေဒသ (Bermuda Triangle)


ဘာျမဴဒါ ႀတိဂံေဒသ ကုိ နတ္ဆုိး ႀတိဂံေဒသ လုိ႕လည္းေခၚျပီးေတာ့ ေျမာက္ အတၱလႏၱိတ္ သမုဒၵရာထဲက အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျမဴဒါ ႀတိဂံေဒသ မွာ သေဘာၤမ်ား နဲ႕ ေလယာဥ္မ်ား အေၾကာင္းအရင္း ရွာမရဘဲနဲ႕ ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ဖူးျပီး ဘာျမဴဒါ ႀတိဂံေဒသနား တစ္၀ုိက္ဟာ ကမာၻတစ္၀ွမ္းမွ  သေဘာၤမ်ားစြာ အသုံးျပဳ ျဖတ္သန္းသြားလာေနရတဲ့ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုလဲျဖစ္ပါတယ္။

သေဘာၤေမာင္းသူေတြ ၊ေလယာဥ္ေမာင္းသူေတြဟာ ဘာျမဴဒါ ႀတိဂံေဒသ အနားေရာက္ရင္ ဗရုန္းသုန္းကားျဖစ္ သြားျပီး အဆက္အသြယ္ျပတ္ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့ၾကပါတယ္။ ေနာက္ပုိင္းမွာ သေဘာၤေတြ အႏၱရာယ္ကင္း စြာ သြားလာႏုိင္ၾကေပမဲ့ အရင္ ၁၉၄၀ တစ္၀ုိက္က ေပ်ာက္ဆုံးသြားခဲ့တဲ့ သေဘာၤမ်ား နဲ႕ ေလယာဥ္မ်ား ေပ်ာက္ဆုံးသြားရင္ျခင္း အေၾကာင္းရင္းကုိေတာ့ ယေန႕အထိ မသိရွိၾကေသးပါဘူး။

၂ ။ ေရြ႕ေနတဲ့ ေက်ာက္တုံးမ်ား


Racetrack Playa လုိ႔ေခၚတဲ့ ေနရာဟာ သဘာ၀ အတုိင္း ေျခာက္ေသြ႕ေနတဲ့ ကန္ တစ္ကန္ျဖစ္ျပီးေတာ့ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၊ ကယ္လီဖုိးနီးယား ျပည္နယ္၊ အင္ယုိ ျမဳိ႕နယ္မွာ တည္ရွိပါတယ္။ ဒီကန္ထဲက ေက်ာက္တုံးမ်ားဟာ လူ (သုိ႕) တိရစာၦန္ တစ္ေကာင္ေကာင္ ရဲ႕ ပေယာဂ မပါ၀င္ဘဲ ကန္မ်က္ႏွာျပင္မွာ ေရြ႕လ်ားေနတတ္ျပီး လမ္းေၾကာင္းရာ တစ္ခုကုိ လည္းခ်န္ထားတတ္ပါတယ္။

သိပၸံပညာရွင္မ်ား ကေတာ့ ဒီေက်ာက္တုံးမ်ားေရြ႕သြားရျခင္းဟာ ေလေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ဆုိထားေပမဲ့ တစ္ၿခားေသာသူမ်ား ကေတာ့ ဒီေက်ာက္တုံးေတြရဲ႕ အေလးခ်ိန္ဟာ လူတစ္ေယာက္ အေလးခ်ိန္ေလာက္ရွိတဲ့အတြက္ ေလတိုက္ရုံနဲ႕ေတာ့ မေရြ႕ႏုိင္ဘူးလုိ႕ ျပန္လည္ေခ်ပ ထားၾကပါတယ္။ ေက်ာက္တုံးေတြ ေရြ႕ေနတဲ့ ပုံကုိ ဘယ္သူမွာ မွတ္တမ္းတင္ ရုိက္ကူးႏုိင္ျခင္း မရွိေသးတဲ့ အတြက္ ဒီကိစၥဟာလည္း မေျဖရွင္းနိုင္ေသးဘူးလို႕ပဲဆုိရမွာပါ။


Monday, March 20, 2017

သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဘုန္းၾကီးတယ္


"သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဘုန္းၾကီးတယ္"
ဗမာျပည္ တစ္ျပည္လံုးလည္းေျပာတယ္ေနာ္။ စစ္ကိုင္းေတာင္က ဘုန္းၾကီးေတြ သီလရွင္ေတြလည္းေျပာ တယ္၊ သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဘုန္ကံၾကီးတယ္ မွန္တယ္လို႔လည္းေျပာလို႔ရတယ္ ။ တစ္မ်ဳိး အဓိပၸာယ္နဲ႔လည္း ဖြင့္လို႔ရတယ္။


သီတဂူဆရာေတာ္ ဘုန္းကံၾကီးလိုက္တာ။
ဘုန္းၾကီး တာဟာ-ေဆးရံုလည္း အၾကီးၾကီးပဲ။
ေဆးရံုေတြဆို (၁၅)ခု ၊

တကၠသိုလ္ က(၃)ခု၊
စစ္ကိုင္းမွာဆို ခုတင္(၁၀၀)ေဆးရံုၾကီးေဆာက္၊
ဝန္ထမ္း(၈၀)ေလာက္ ထမင္းေကြ်း၊
ေရေတြေပးလို႔၊ တစ္ေတာင္ရိုးလံုး တေန႔ဂါလံ ရွစ္သိန္း၊ ေမာင္ေအးခ်ဳိ  ၾကိဳးစားေနာ္။
ဂါလံ (၇)သိန္း (၈)သိန္းေအာက္ မေလွ်ာ့ေစနဲ႔။
ဒို႔ စစ္ကိုင္းေတာင္ တည္ေထာင္စ က ေခ်ာင္းေပါင္း(၄၀၀)၊ ရဟန္း၊ သာမေဏ၊ သူေတာ္၊ သီလရွင္ ေမာင္စိုး ဝင္း ဘယ္ေလာက္လဲ (၄၀၀၀)၊ အခုဘယ္ေလာက္ ျဖစ္သြားျပီလဲ၊ တစ္ေသာင္းေက်ာ္သြားျပီ၊ တစ္ေသာင္းသံုးေထာင္ေလာက္ျဖစ္ေနျပီ။

အဲ့ဒီေတာ့ စကာစက ဂါလံ(၂) သိန္းေလာက္ ဒို႔လႊတ္ရင္ ေလာက္တယ္ အခု မရေတာ့ဘူး။
(၇) သိန္း (၈) သိန္းလႊတ္မွ ရမယ္။
အဲ့ဒီေတာ့ ဘုန္းကံၾကီးတယ္ ဆိုတာ ဘာလဲ ၊ ခုတင္ (၁၆) ခုတင္္ နဲ႔ စခဲ့တဲ့ ေဆးရံုဟာ အခု ကုတင္ (၁၀၀)   ၿဖစ္ေနျပီ၊ (၁၀၀)ေက်ာ္ေအာင္ေတာင္ လုပ္ရတယ္ ဟုတ္လား။ ဒီနားက မန္းက်ည္ပင္ၾကီးေအာက္က ဝါးတဲ   ၾကီးနဲ႔ စခဲ့တဲ့ တကၠသိုလ္ၾကီးဟာလည္း အခု နတ္ဗိမာန္ၾကီးလို ျဖစ္သြားျပီ။
ဟာ -သီတဂူဆရာေတာ္ ဘုန္းၾကီးတယ္၊
ဒီေတာ့ တပည့္ေတြ အားလံုး
ဒို႔ သားသမီးေတြ အားလံုးကို ေျပာခ်င္တာက ဘုန္းကံ ဆိုတာ မွတ္ထား ပုည ကမၼ၊ ဘာလဲေဟ့ ပုည ဆိုတာေကာင္းမႈ၊ ကမၼ-ဆိုတာ ကံ။ တြဲေျပာ ေကာင္းမႈကံ။ ေကာင္းမႈကံ မ်ားမ်ား လုပ္ထားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ဟာ ဘုန္းကံၾကီးတာပဲ။


အဲ့ဒီေတာ့ မင္းတို႔တစ္ေတြလည္း ဘုန္းကံၾကီးလို႔ ငါနဲ႔ လာတြဲေနၾကရတာေပါ့။ ဟုတ္တယ္မလား၊ ဘုန္းကံရွားပါးတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြက ဘုန္းၾကီးတဲ့ အနားမွာ မွီခိုလို႔ မရဘူး။
ျမစ္ေတြ ျမစ္ေတြက ေရေတြဟာ ေဟာဒီ ကုန္းေပၚက စြန္႔ပစ္တဲ့ အညစ္အေၾကး မွန္သမွ်ကို အကုန္သယ္သြားတယ္။ ပင္လယ္ထဲေရာက္ေတာ့ ပင္လယ္ၾကီး က ေရကိုပဲ လက္ခံထားျပီးေတာ့ ေရထဲမွာ ေပါေလာ ေ ပါေလာ ေမ်ာလာတဲ့ အညစ္အေၾကး အားလံုးကို ျပင္းထန္ေသာ လိႈင္းတံပိုးနဲ႔ ပုတ္ထုတ္တယ္။

ပင္လယ္ျပင္မွာ အညစ္အေၾကးေနလို႔ မရဘူး။ အမိႈက္သရိုက္ အပုတ္အစပ္ေတြ အားလံုးဟာ လိႈင္းက ပုတ္ထုတ္လိုက္တဲ့ အတြက္ ကုန္းေပၚမွာေနၾကရတယ္။ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာ ျပင္မွာ ဒိုက္ ေဗဒါ အညစ္အေၾကးဘာမွ မရိွဘူး။
ဘုရား သာသနာဟာ အဲ့ဒီလိုပဲ ဘုန္းကံၾကီးမားတယ္။
ဘုန္းကံၾကီးမားတဲ့ ဘုရား သာသနာမွာ ဘုန္းကံၾကီးမားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြမွ မွီခိုလို႔ရတယ္ ။ 

ဒါေလး ဒီေဆာင္ပုဒ္ေလး မေမ့နဲ႔၊

ဘာတဲ့ ဘုန္းကံၾကီးမားတဲ့ သာသနာမွာ ဘုန္းကံ ၾကီးမားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြမွ မွီခိုလို႔ရပါတယ္ ဘုရား။
ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းေပါက္တဲ့ သတၱဝါေတြထဲမွာ ေကာင္းမႈကံ အၾကီးမားဆံုးပုဂၢိဳလ္ဟာ ျမတ္ဗုဒၶ ပဲ။
ဒီ သာသနာေတာ္ကို ဒီေလာက္ ဘုန္းကံၾကီးမားတဲ့ ပုဂၢိဳလ္က တည္ေဆာက္ထားတာ။ 


မင္းတို႔ ငါတို႔ ဒီ သာသနာထဲ ေရာက္ေနတာ ဘုန္းကံၾကီးလို႔ပဲ ။  အားလံုး တပည့္ေတြ သားေတြ သမီးေတြ ဘုန္း ကံၾကီးလို႔ ဒီသာသနာမွာ ဒီကေန႔ မွီခိုခြင့္ရၾကတယ္။ ဘုန္းကံ ရွားပါးတဲ့ေန႔က်ရင္ သာသနာေတာ္ နဲ႔ ေဝး သြားလိမ့္မယ္။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းမႈကံ ၾကီးၾကီးမားမား ျပဳနိဳင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဘုန္းကံၾကီးတာပဲ။
သီတဂူ ဆရာေတာ္ဘုန္းၾကီးတယ္ ဆိုတာ ဒါပဲ အဓိပၸာယ္က။
ဘာလုပ္တာလဲ ေကာင္းမႈေတြ အမ်ားၾကီးလုပ္တာ ေကာင္းမႈေတြ အမ်ားၾကီးလုပ္ ထားလို႔ ဘုန္းကံၾကီးတာပဲ။ မင္းတို႔ အခု ဒီေဆးရံု ဝန္ထမ္း ေရဝန္ထမ္း ဝန္ထမ္းေတြ အားလံုး နီးနီးဟာ ငါ ေက်ာင္းထားေပးတဲ့ ကေလးေတြ ခ်ည္း မ်ားတာပဲ။ ကိုယ့္ဟာကိုယ္ အျပင္ကေန တက္ျပီး ေရာက္လာတဲ့သူဟာ မရိွသေလာက္ပဲ။

ဆရာၾကီး ဟုတ္လား (ေဆးရံုအုပ္ၾကီးကို ရည္ညႊန္း)။
အခု မင္းတို႔ ဒီမွာ ညားျပီး ဒီမွာေမြးၾကတဲ့ ကေလးေတြလည္း ငါအခု ဆက္ျပီး ေက်ာင္းဆက္ထားေပးေနတာပဲ မဟုတ္လား။ အဲ့ဒီေကာင္းမႈေတြကို ဘုန္းကံ လို႔ေခၚတယ္ေနာ္။ အဲ့ဒီေတာ့ စစ္ကိုင္းေတာင္ က ဆရာေတာ္ေတြ သီလရွင္ေတြက ေျပာၾကတယ္ သီတဂူ ဆရာေတာ္ ဘုန္ကံၾကီးတယ္ ဆိုတာကအားလံုး Interpret လုပ္လိုက္တာက ဒါပဲ။


Sunday, March 19, 2017

ဖုန္းေတြနဲ႔ ေဝးေဝးေနရတဲ့ ကေလးေတြမွာ ေကာင္းက်ိဳးပိုမ်ားမ်က္ေမွာက္ေခတ္ ကေလးေတြဟာ စမတ္ဖုန္းေတြ၊ နည္းပညာသံုး အီလက္ထေရာနစ္ screen ေတြနဲ႔ ေန႔ စဥ္ ထိေတြ႔မႈ ပိုမိုမ်ားျပားလာပါတယ္။ Screen ေတြကို ၾကည့္႐ႈခ်ိန္ မ်ားေလေလ ကေလးရဲ႕ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစေလေလပါပဲ။ အထူးသျဖင့္ အျမင္ အာ႐ံုကို ထိခိုက္ေစပါတယ္။ ကေလးေတြကိုသာ ဖုန္းေတြ၊ tablet ေတြ၊ တီဗီေတြ နဲ႔ ေဝးေဝးထားမယ္ ဆုိရင္ ကေလးအတြက္ အက်ိဳး ရလဒ္ေကာင္းေတြ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။

အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၅ ႏွစ္ အရြယ္ ကေလးအေရ အတြက္ သံုးပံု တစ္ပံုေလာက္က screen ေတြ ရဲ႕ ဆြဲေဆာင္ မႈကေန ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ၾကပါဘူး။ လူႀကီးေတြကလည္း ဒါကို ခြင့္ျပဳထားၾကပါတယ္။ အဲ့ဒီထဲကမွ သံုးပံုႏွစ္ပံုေလာက္ဟာ အိပ္ခ်ိန္ နဲ႔ ေက်ာင္းတက္ခ်ိန္ေတြကို အေနွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့ အထိ ၾကံဳေနရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ screen ေတြနဲ႔ ေဝးေဝးေနတဲ့ ကေလးေတြမွာေတာ့ ဒီလိုအျဖစ္ေတြ ၾကံဳရမႈ နည္းပါးပါတယ္။ဒီအခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သုေတသီေတြက အသက္ ၁၁ ႏွစ္ နဲ႔ ၁၂ ႏွစ္ၾကား မိန္းကေလး၊ ေယာက္်ားေလးေတြ ကို screen ေတြ နဲ႔ မထိေတြ႔ေစဘဲ တစ္ပတ္ၾကာ ကမ့္ (camp) သြင္းၿပီး ေလ့လာခဲ့ၾကပါတယ္။ 


အိုမီဂါ သရီး (Omega 3) ေခၚ ငါးႀကီးဆီ ေသာက္သံုးျခင္း မွ ရရွိႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်းဇူး (၄) ခု


အဆီမ်ားတဲ့ ငါး၊ ၾကက္ဥ၊ သစ္ၾကားသီးေတြမွာ ေတြ႕ရတတ္တ့ဲ အိုမီဂါ သရီး (Omega 3) အဆီ(Fatty Acids)  ရဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးကို မၾကာခင္ကမွ ျပဳလုပ္တဲ့ ေလ့လာမႈအရ ေဖာ္ျပလိုက္ပါတယ္။(၁) မ်က္စိကို ဆုတ္ယုတ္ပ်က္စီးမႈ မျဖစ္ေအာင္ ကာကြယ္ေပးျခင္းတူနာ ဒါမွမဟုတ္ ဆယ္လ္မြန္ ငါးေတြမွာ အိုမီဂါ သရီး (Omega 3) အမ်ားဆံုး ပါဝင္ၿပီး ငါးကို တစ္ပတ္မွာ ႏွစ္ႀကိမ္ ဒါမွမဟုတ္ သံုးႀကိမ္ေလာက္ စားသံုးေပးမယ္ ဆိုရင္ အသက္ အရြယ္ႀကီးရင့္လာလို႔ အိုမင္း ရင့္ေရာ္ျခင္းကို ေႏွးေကြးေစႏိုင္ပါတယ္။ 

မက္ကူလာ ယိုယြင္းပ်က္စီးျခင္း (agerelated macular degeneration) ျဖစ္ႏိုင္ေျခကို ၂၅% ထိ ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္တယ္ လို႔ အေမရိကန္မွ သုေတသနျပဳသူေတြက ဆိုပါတယ္။ Omega 3s ရယ္၊ Antioxidants အားျဖည့္ေဆးရယ္၊  ေပါင္းစပ္ၿပီး စားသံုးေပးျခင္းဟာ မ်က္စိ ကို မပ်က္စီးေစဘဲ မ်က္စိ အနီးအေဝး မမႈန္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္တဲ့ အေကာင္းဆံုး နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။


(၂) မွတ္ဉာဏ္ရည္ စြမ္းအားအလြန္ ေကာင္းမြန္လာျခင္း


အိုမီဂါ သရီး (Omega 3) ပါတဲ့ အစားအစာေတြနဲ႔ အားျဖည့္ေဆးေတြဟာ သတိေမ့တတ္သူေတြကုိ မွတ္ဉာဏ္ အား ျပန္ေကာင္းလာေစႏိုင္ပါတယ္။ အေမရိကန္ မွ သုေတသနေလ့လာမႈ အရ အိုမီဂါ သရီး (Omega 3) ပါတဲ့ အစား အစာေတြနဲ႔ အားေဆးကို ေန႔စဥ္ ေသာက္တဲ့ သူေတြက မွတ္ဉာဏ္ရည္ စြမ္းအားမွာ သံုးႏွစ္စာေလာက္ ပိုတိုးတက္လာတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။


ပ်က္စီးမႈ နည္းတဲ့ ပုဂံဘုရားေတြ သႀကၤန္မတိုင္ခင္ အၿပီး ျပင္ဆင္မယ္ပုဂံမွာ လႈပ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ငလ်င္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈ အနည္းငယ္ပဲ ရွိတဲ့ ေစတီပုထိုးေတြကို သႀကၤန္မတိုင္ခင္ အၿပီးသတ္ ျပဳျပင္သြားမယ္လို႔ ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခဲြ) ကေန သိရပါတယ္။

‘‘အထင္ကရ ဘုရားႀကီးေတြက လက္ရွိမွာ ျပဳျပင္တဲ့ အဆင့္ ေတြမဟုတ္ဘူး။ ထပ္ၿပီးေတာ့ မပ်က္စီးေအာင္ ထိန္းသိမ္းတဲ့ အဆင့္ပဲ လုပ္ထားတယ္။ အဲဒီ ပ်က္စီးမႈမ်ားတဲ့ ဘုရားေတြကိုလည္း ဧၿပီလ ကုန္ေလာက္မွာ စတင္ျပဳျပင္မယ္လုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္’’လုိ႔ ေရွးေဟာင္း သုေတသနႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပတိုက္ ဦးစီးဌာန (ပုဂံဌာနခဲြ) ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး  ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာပါတယ္။

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ေစတီ ပုထိုးေပါင္း ၃၈၉ ဆူ ပ်က္စီးခဲ့လို႔ ပ်က္စီးမႈ အေျခအေနေပၚ မူတည္ကာ ပထမ၊ ဒုတိယ နဲ႔ တတိယ ဦးစားေပး ဘုရားေတြ အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပဳျပင္မွာျဖစ္ကာ လက္ရွိမွာ တတိယ ဦးစားေပးဘုရားေတြ ထဲကေန  ၂၂၄ ဆူကုိ အၿပီးသတ္ျပဳျပင္ေနတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ အနည္းငယ္ ပ်က္စီးခဲ့တဲ့ ဘုရား ၂၂၄ ဆူ ကုိ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလ က စတင္ျပဳျပင္ခဲ့တာပါ။ ပုဂံေဒသ က ဘုရားေတြကို UNESCO (ယူနက္စကို)   အႀကံျပဳခ်က္ေတြနဲ႔ အတူ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အပါအ၀င္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ပညာရွင္ေတြနဲ႔ ျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းမွာျဖစ္ၿပီး ထိခုိက္ ပ်က္စီးမႈမ်ားတဲ့  ဘုရားအဆူ ၅၀ ကိုလည္း ဧၿပီလကုန္မွာ စတင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔ စီစဥ္ေနတယ္လုိ႔  ဦးေအာင္ေအာင္ေက်ာ္ က ေျပာပါတယ္။Thursday, March 16, 2017

ျမန္မာစာ ဆင္းရဲၾကပံုမ်ားကိုလိုနီေခတ္က ျမန္မာ အခ်ိဳ႔ဟာ သူတို႔ ျမန္မာစာ ညံ့ပါ တယ္ ဆိုတာကိုပဲ အသားယူစရာလို႔ ေအာက္ေမ့ၿပီး
"ကိုယ္တို႔ ကေတာ့ ျမန္မာစာ ဆင္းရဲတယ္" လို႔ ေႂကြး ေၾကာ္ေလ့ ႐ွိၾကတယ္။ ျမန္မာစာ ဆင္းရဲတယ္ ဆိုေတာ့ အဂၤလိပ္စာေတာ့ ခ်မ္းသာ သလိုလို။ 

တစ္ကယ္က ေသေသခ်ာခ်ာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ရင္ သူေျပာေနတဲ့ အဂၤလိပ္ စကားကလည္း ဘိုၾကက္ေခ်း အင္းဂလစ္၊ ဖြတ္က်ား အဂၤလိပ္စကား။ ကေန႔ လြတ္လပ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေတာ့ ဒီလို အေျခာက္တိုက္ ေလလံုးထြားတတ္သူ မ႐ွိသေလာက္ ႐ွားသြားပါၿပီ။ 

ဒါေပမယ့္ ပါးစပ္ က ျမန္မာစာ ညံ့ပါတယ္လို႔ ထုတ္မေျပာေပမယ့္ လက္ေတြ႔ ညံ့ျပေနသူေတြ ကေတာ့ ႐ွိေနတယ္။ ႐ွိသမွ ႐ိုး႐ိုး သာမန္ အရပ္သားထဲမွာ မဟုတ္၊ အႏုပညာ စာေပနယ္ထဲ မွာ ၀င္ဆန္႔ေနၿပီး ျမန္မာစာည့ံျပေနတာ။ 

အဓိက ဆက္သြယ္ေရးမ႑ိဳင္ အျဖစ္ ျမန္မာစာ၊ ျမန္မာစကား သံုးေနသူ ျဖစ္ပါလ်က္ ျမန္မာစာ ဟုတၱိပတၱိ  မတတ္တာ။
ေတးဂီတသမား ဆိုတာ ဘာသာစကားကို သံုးရသူပဲ ျဖစ္တယ္။ ေခတ္ေပၚ ဘာသာစကား ကို သူလို ငါလိုေျပာတတ္၊ ေရးတတ္တဲ့ အျပင္၊ အႏုပညာသမား ဆိုမွေတာ့ ဂႏၳ၀င္ စာေပကိုလည္း အထိုက္အေလ်ာက္ ကၽြမ္း၀င္ဖို႔ လိုေပလိမ့္မယ္။ 

သီခ်င္းႀကီး၊ သီခ်င္းခန္႔ ဆိုတာေတြကို ေလ့လာဖူးကာ ပ်ိဳ႔၊ ရတု၊ ဂႏၳ၀င္ ကဗ်ာမ်ား ကိုလည္း ထဲထဲ ၀င္၀င္ ႐ွိသင့္တယ္။ အခုေတာ့ ေ႐ွးေဟာင္း ဂႏၳ၀င္ ဆိုတာ မေျပာနဲ႔ ၊ လြန္ခဲ့တဲ့ အႏွစ္ ၃-၄၀ က ကာလေပၚေတး ကိုေတာင္ နားေ၀းေနသူေတြ ေတြ႔ေနရတယ္။
နန္းေတာ္ေ႐ွ႔ ဆရာတင္ဆိုတာ ေခတ္ေဟာင္း ေတးေရး ဆရာမ်ားထဲမွာ အရပ္သံုး ေခတ္ေပၚ စကား ကို အ
လြယ္ ဆံုး သံုးႏႈန္းေရးဖြဲ႔တတ္သူပါ။ ဒါေတာင္ သူ႔ရဲ႔ "လက္ေရတစ္ၿပင္တည္း" ကို ေ႐ႊဥာဏ္ေတာ္ စူးၿပီး
"လက္ေရ တစ္ၿပင္စီး" ရယ္ လို႔ လုပ္လိုသူ ေပၚခဲ့ဖူးေသးတယ္။

 ေဒါင္းလန္းႀကီး နဲ႔ စားၾကတယ္ ဆိုေတာ့ ထမင္း ကို ႏိႈက္တဲ့ လက္ အသီးသီးက ဟင္းရည္ေတြဟာ
တစ္ၿပင္တည္း စီးဆင္းေနတယ္ေပါ့ေလ။ ေနာက္မွ ဒီလိုမဟုတ္ရပါဘူး။ "လက္ရည္ တစ္ၿပင္တည္း" ဆို
တာ "တစ္စိတ္တည္း တစ္၀မ္းတည္း" လို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္တယ္လို႔ ၀ိုင္းေရးၾက ေထာက္ျပေတာ့မွ "လက္
ရည္တစ္ၿပင္တည္း" ျဖစ္လာေတာ့တာ။ 

ဒါေတာင္ "မင္းဂံဘုတ္" သီခ်င္းထဲက ေတာသူမေလး ေခါင္းေပၚတင္လိုက္တာဟာ "႐ွန္ တဘက္" မဟုတ္ပါဘူး။ "႐ွာတဘက္" ပါလို႔ အဲဒီေခတ္ကို ေကာင္းေကာင္းမီလိုက္သူ လူထုေဒၚအမာ က ႐ွင္းျပေပမယ့္ ခု ထက္ထိ ဒီသီခ်င္း ဆိုသူတိုင္းက " ႐ွန္တဘက္" ေနတုန္းပဲ။
ၿမိဳ႔မၿငိမ္း က်ေတာ့ နန္းေတာ္ေ႐ွ႔ထက္ ေခတ္စကားကို ထူးထူးျခားျခားေလးျဖစ္ေအာင္ ကြန္႔ ၿပီး သံုးတတ္သူျဖစ္ တယ္။ သူ႔ေတး စာသားနဲ႔လဲေတြ႔ေရာ၊ ေခတ္ ဂီတပညာ႐ွင္ႀကီးေတြ ေျခာက္ပါးေမွာက္ ကုန္ ေတာ့တာပါပဲ။ (အယ္ဒီတာ ခင္ဗ်ာ။ ။ ငါးပါး မက ေမွာက္ကုန္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္) ဒါကို
ဆရာ ရဲ႔ "ပ်ိဳ႔မွာတမ္း" သီခ်င္းေလး ကို ျပန္ ဆို ကၾက သံၾကားတိုင္း ခံစားမိတယ္။
ပထမ ေမဆြိ။ မေန႔ တေန႔ က ရီရီသန္႔။ သီဆိုသူေတြ ကိုေတာ့ အျပစ္မတင္လိုပါဘူး။ သူတို႔ကို သင္ၾကားျပ
သေပးလိုက္တဲ့ ဆရာသမားမ်ား က ညႊန္ျပသလို သူ႔တို႔ ခမ်ာ မ်ား ဆိုၾကရတာ ျဖစ္မွာေပါ့။
လုပ္ပံုက "စားစား သြားသြား- ေန ေန၊ ေမာင့္ အေပၚ ေဗြမယူေပါင္႐ွင္" တဲ့ေလ။ အေရးအမွတ္ မွားၿပီး ဒီလို
ျဖစ္သြားရသလား၊ လူတတ္ လုပ္ၿပီး တစ္မင္ျပင္သလား ေတာ့ မသိဘူး။ ၾကည့္ရတာ "ေမာင့္ အပူေပြသူ" ဆိုတဲ့ ျမန္မာ စကားအသံုးကို ဥာဏ္ မမီလိုက္တာနဲ႔ ထင္ရာ ၾကဲလိုက္ၾကပံု ပါပဲ။
"အပူေပြ" တယ္ဆိုတာ "ဗ်ာေပြ" တယ္ နဲ႔ အတူတူပါပဲ။ မိန္းကေလးက ေမာင့္အတြက္ ပူပန္ရတဲ့ အပူေတြ
ေပြေနသူပါ၊ ဗ်ာေပြရသူပါလို႔ ေျပာေနတာ ျဖစ္တယ္။ စားေလရာ သြားေလရာ ေနေလရာ သူ႔မွာ ေမာင့္ အ
တြက္ ဗ်ာပါေပြရတယ္လို႔ ဆိုလိုတယ္။ ေမာင္ဘယ္ သြားသြား၊ ဘယ္စားစား၊ ဘယ္မွာေနေန၊ ေဗြ မယူပါ ဘူးလို႔ ဆိုလိုတာ မဟုတ္ဘူး။
တေန႔က ဆရာၿငိမ္းရဲ႔ "မၿပီးေသးေသာ ပန္းခ်ီကား" သီခ်င္းကို ဆိုသြားၾကတာေတြ ၾကားလိုက္ရ ျပန္တယ္။
ဆရာၿငိမ္းေရးရင္းက "ခ်စ္သူဟာလဲ မလွမ္း မကမ္းမွာ ေရာက္ႏွင့္တဲ့ကာျမင္" ရယ္လို႔ ျဖစ္တယ္။ဒါကို "ေရာက္ႏွင့္ခဲ့တာျမင္" လို႔ လုပ္သြားၾကေလရဲ႔။


Tuesday, March 14, 2017

ေရႊထက္ တန္ဖုိးႀကီးေသာ သစ္ေမႊး အေၾကာင္း ဗဟုသုတ

သစ္ေမႊး ရဲ႕ တန္ဖုိးရွိျပီး ေမႊးၾကဳိင္တဲ့ အနံ႕ဟာ ေဟာင္ေကာင္ျမဳိ႕ကုိ နာမည္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ေဟာင္ေကာင္ဟာ ကန္တုန္ တရုတ္ ဘာသာစကားနဲ႕ဆုိရင္ ေမႊးၾကဳိင္တဲ့ ဆိပ္ကမ္း လုိ႕ အဓိပၸါယ္ ရပါတယ္။ယေန႕အခ်ိန္မွာ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာ က်တဲ့ ေဒသျဖစ္ေနတဲ့ ေဟာင္ေကာင္ ဟာ ကုိလုိနီေခတ္တုန္းကလည္းပဲ အေရွ႕တုိင္းထြက္ အေမႊး အၾကဳိင္ ပစၥည္းမ်ားေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားခဲ့တဲ့ ဆိပ္ကမ္းတစ္ခု
ျဖစ္ခဲ့ ဖူးတာကုိ သစ္ေမႊးရနံ႔မ်ား က ျပန္လည္ အမွတ္ရေစပါတယ္။


ေဟာင္ေကာင္ျမဳိ႕ မွာ Wing Lee အေမႊးနံ႕သာ နဲ႕ စႏၵကူး ေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီ ရွိဆဲျဖစ္ျပီး ဒီ ကုမၸဏီဟာ မိသားစု မ်ဳိးရုိး စဥ္ဆက္ လုပ္ကုိင္ လာတဲ့ သစ္ေမႊး အေရာင္းအ၀ယ္ လုပ္ငန္း တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ဒီကုမၸဏီရဲ႕ မွန္ဘီရုိေတြထဲမွာ ထည့္သြင္းျပသထားတာေတြ ကေတာ့ ေစ်းအၾကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ သစ္ေမႊးတုံး (agarwood) ျမန္မာ အေခၚ အေက်ာ္တုံးမ်ားျဖစ္ပါတယ္။
Wing Lee ကုမၸဏီ ရဲ႕ ပုိင္ရွင္ျဖစ္ခဲ့တဲ့ ယြမ္၀ါ ဟာ သစ္ေမႊး လုပ္ငန္းကုိ အနွစ္ ၇၀ ေက်ာ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ျပီးအနား ယူခဲ့ျပီး ေနာက္ ယခု မွာေတာ့ Wing Lee ကုမၸဏီ ကုိ သားျဖစ္သူ ကင္နီ က ဦးစီးေနပါတယ္။ ” သစ္ေမႊးတုံး (agarwood) အလြန္ အဖုိးတန္တဲ့ သစ္မ်ဳိး ပါပဲ။ အရင္တုန္းက သစ္ေမႊးတုံး ဟာ အကုိက္ အခဲေပ်ာက္ေစတဲ့ အတြက္ ေဆး၀ါးေတြမွာ အသုံးျပဳခဲ့ၾကျပီး ဒီေန႕ေခတ္မွာေတာ့ အေမႊးအၾကဳိင္ ပစၥည္း အျဖစ္ အသုံးျပဳၾကတယ္ ” လုိ႕ ယြမ္၀ါ က ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။


သစ္ေမႊးပင္ ဆိုသည္မွာ …သစ္ပင္၏ အသားထဲမွ အေမႊးရနံ႔ ထြက္ေသာ အပင္ မဟုတ္ပါဘူး။— သစ္ေမႊးသည္ သစ္သား မဟုတ္ေသာ သစ္ေတာထြက္ ပစၥည္း (Non-Timber Forest Product) NTFP ျဖစ္ပါ သည္။

— သဘာ၀ အတိုင္းေသာ္၎၊ ေဆးသြင္းျခင္းျဖင့္ေသာ္၎ ပင္စည္ အတြင္းသား ထဲ၌ ရွားပါး၊ အဖိုးတန္ သည့္၊ ထူးကဲေသာ ေမႊးရနံ႔ ထြက္လ်က္၊ အဆီခဲျဖစ္တည္ေနသည့္ အပင္ ကို သစ္ေမႊးပင္၊ ျမန္မာ အေခၚ အေက်ာ္ပင္ (Agarwood) ဟုေခၚဆိုပါသည္။

— သက္တမ္း အားျဖင့္ ႏွစ္ ၅၀ မွ ၁၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိတတ္ျပီး ေပ ၁၃၀ ေက်ာ္ အထိ ျမင့္မား ကာ ရင္စို႔လံုးပတ္အခ်င္း ၄ေပေက်ာ္ အထိရွိသည္။

— သဘာ၀ အားျဖင့္ အဆီခဲျဖစ္ျခင္းမွာ- ပထမဦးစြာ အပင္ ၌ ဒဏ္ရာျဖစ္ရပါမည္။ ဒဏ္ရာ ဆိုသည္မွာ ဥပမာ အားျဖင့္ သမင္၊ ဒရယ္ စသည္တို႔ ဦးခ်ဳိေသြးျခင္း၊ ၀ံပုေလြ၊ က်ား၊ ျခေသၤ့ စသည္တို႔ ေျခသည္းေသြးျခင္း၊ သစ္ေတာက္ငွက္ စသည္တို႔ အပင္ကိုေခါက္ရာမွ ဒဏ္ရာရျခင္း၊ ျခ၊ နက်ီ စေသာပိုးေကာင္ တို႔ အိမ္ဖြဲ႕ရာမွ ဒဏ္ရာ ရျခင္း၊ မိုးၾကိဳး ပစ္၍ေသာ္၎၊ ေလၾကမ္း ၍ေသာ္၎ အပင္ထိ၍ သစ္ကိုင္း က်ဳိးက်ရာမွ ဒဏ္ ရာရျခင္း စသည္တို႔ျဖစ္သည္။

— ဒုတိယ အခ်က္အရ- ထို ရရွိထားေသာ ဒဏ္ရာ အေပၚ မိႈေရာဂါ စြဲကပ္မိျခင္းျဖစ္သည္။

— တတိယ အေနျဖင့္ ထို စြဲကပ္လာေသာ မိႈေရာဂါကို အပင္ထဲမွ ပဋိပစၥည္း က ခုခံ တိုက္ခိုက္ရာမွ (မိႈႏွင့္ သစ္ေမႊးပင္ မွ ပဋိပစၥည္း တို႔ အခ်င္းခ်င္း တုိက္ခိုက္ရာမွ) သစ္ေမႊးပင္ ၏ အသားထဲတြင္ အဆီခဲမ်ားျဖစ္ တည္ လာသည္။

— ထို အဆီခဲမ်ားကို ေပါင္းခံ ခ်က္လုပ္ရာမွ အဖိုးတန္ သစ္ေမႊးဆီ ကို ရရွိသည္ ။ ကမၻာေက်ာ္ အဖိုးတန္ေရေမႊး မ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ထို သစ္ေမႊးေပါင္းခံဆီ အနည္းငယ္မွ် ထည့္ေပးရုံျဖင့္ အဖိုးတန္ေရေမႊး အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားသည္။

— သဘာ၀ အားျဖင့္ သူ႔ အလိုလို အဆီခဲျဖစ္တည္ေနျခင္းကို သိပၸံပညာရွင္မ်ား က ေလ့လာ ေတြ႕ရွိျပီးေနာက္  (Artificial Infection)ေခၚ သဘာ၀ကို တုပ၍ ေဆးထိုးသြင္းျခင္း ျဖင့္လည္း သစ္ေမႊးကို ထုတ္လုပ္လာၾကပါတယ္။သစ္ေမႊးတုံးကုိ Aquilaria အပင္မ်ားမွ ထုတ္ယူရတာ ျဖစ္ျပီးေတာ့ အရင္တုန္းက တရုတ္ ရြာတုိင္းမွာ ဖန္းေရႊ ရုိးရာ အေနနဲ႕ စုိက္ပ်ဳိးေလ့ ရွိခဲ့ပါတယ္။ သစ္ေမႊးတုံး (agarwood) ကုိ ရရွိဖုိ႕အတြက္  Aquilaria အပင္မ်ားကုိ မႈိစြဲကပ္ေစရျပီး သစ္ေမႊးတုံး ရယူရမဲ့ အခ်ိန္ေရာက္ရင္ မႈိ ကူးစက္ ထားျခင္း ခံရတဲ့ အနက္ေရာင္ သစ္ေစး ရွိေနတဲ့ အပုိင္းကုိ အနံ႕ မရွိတဲ့ သစ္သား အေကာင္း ကေန လွီးျဖတ္ျပီးေရာင္းခ်ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီ တန္ဖုိးၾကီးလွတဲ့ သစ္ေစး ကုိ အေမႊးနံ႕သာ ဘုရင္ လုိ႕လည္း လူသိမ်ားၾကျပီး အေရွ႕ အလယ္ပုိင္းေဒသေတြ နဲ႕ အာရွတုိက္ တစ္ေလွ်ာက္မွာ က်ယ္ပ်ံ႕  စြာေရာင္း၀ယ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္ တန္ နဲ႕ ေဆာင္ မင္းဆက္ တုိ႕ သမုိင္းမွတ္တမ္းမ်ား အရ သစ္ေမႊးတုံး (agarwood) ဟာ တန္ဖုိးျမင့္မားတဲ့ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ျပီး သူရဲ႕ အနံ႕ေမႊးၾကဳိင္မႈဟာ ဗုဒၶဘာသာ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာ ၊အစၥလာမ္ဘာသာ၊ တာအုိဘာသာတုိ႕နဲ႕ လည္း သမုိင္းဆက္ႏြယ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ား ရွိခဲ့တယ္လုိ႕သိရပါတယ္။

ကရစ္ရွနား နတ္ဘုရား ၏ လက္ကိုင္ တူရိယာပေလြ သည္ သစ္ေမႊးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည္ဟု အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ဟိႏၵဴ ဘာသာ၀င္မ်ားက အစဥ္အဆက္ ယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။

— ေဂါတမ ရွင္ေတာ္ဘုရား ၏ ရုပ္ကလာပ္ေတေဇာဓာတ္ေလာင္ကၽြမ္း ရာ၌ ရွစ္ျပည္ေထာင္မင္း တို႔ က သစ္ေမႊးဆီခဲ မ်ားကို အေလးအျမတ္ျပဳ  ပူေဇာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေဖာ္ျပထားသည္။

— အိႏၵိယ အာယုေဗဒ က်မ္းမ်ားတြင္ အသက္ရွည္ေဆး အျဖစ္ သစ္ေမႊးဆီမ်ားကို မီးရႈိ႕ ရႈရႈိက္ပါက ေရာဂါဘယ ကင္းစင္ေစျပီး ကိုယ္ခံစြမ္းအား ျမႈင့္ေစသည့္ အျပင္ စိတ္ၾကည္လင္ လန္းဆန္းမႈကို ေပးႏိုင္သည္ ဟု ေဖၚျပထားသည္။

— ခရစ္ေတာ္ေယရႈ ၏ စ်ာပန ကို သစ္ေမႊးဆီ/ခဲ မ်ားျဖင့္ အထြတ္ အျမတ္ျပဳ ပူေဇာ္ သျဂိဳဟ္ၾက ေၾကာင္း ဟီးဘရူးက်မ္းစာ ၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

— အိုမန္ႏိုင္ငံသားတို႔သည္ ဘုရားေက်ာင္း ၀တ္ျပဳရာ၌၎၊ ဘာသာေရး ပြဲေတာ္/အခမ္းအနား မ်ား၌၎၊ လူ႔ အသံုးအေဆာင္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၌ အေမႊးအၾကိဳင္ အျဖစ္ သုံးစြဲရာတြင္၎၊ သစ္ေမႊးဆီ ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾက သည္။

— အာရွတိုက္ႏွင့္ ဥေရာပတိုက္ ရွိ ႏုိင္ငံ အခ်ဳိ႕တြင္ ခရစ္ယန္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၌ သစ္ေမႊး ကို မီး႐ွႈိ႕ ပူေဇာ္ျခင္း ကို ယေန႔တုိင္ အေလးအျမတ္ထား ျပဳလုပ္ေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္။

— ေအဒီ ၁၁ ရာစု ခန္႔ကေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ Persian ေဆးသမားေတာ္ၾကီး တစ္ဦးျဖစ္သူ အဘီစီးနား က သစ္ေမႊး သည္ ေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိး ကို ေဆးေဖာ္စပ္ ရာ၌ ဘက္စံု အသံုး၀င္ ေၾကာင္း ကို သုေတသနျပဳ၍ ေဖာ္ထုတ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

— ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ သစ္ေမႊြးကို ဂ်င္ကို႔ (Jin-Koh) ဟုေခၚျပီး ကိုဒို (Kodoh) ေခၚ အေမႊးနံ႔သာ ပြဲေတာ္ မ်ား တြင္း ယေန႔တိုင္ သစ္ေမႊးဆီ/ခဲ မ်ားကို တန္ဖိုးၾကီးစြာ ၀ယ္ယူသံုးစြဲေလ့ ရွိသည္။

— Bible ၌ ခရစ္ယာန္ ဖြားျမင္စဥ္ အေရွတိုင္း မွ ပညာရွိ ၃ ဦးလာေရာက္၍ ခရစ္ေတာ္အား ပူေဇာ္ရာတြင္ လက္ေဆာင္ ၃ မ်ဳိး ပါလာရာ တစ္ခုမွာ (Mura) မူးရာေခၚသစ္ေမႊးျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ၌ သစ္ေမႊး ကို Bible ပါရွိသည့္ အတိုင္း မူးရာ ဟု ယေန႔တိုင္ ေခၚဆိုေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

Monday, March 13, 2017

နား ပိတ္တာကို သဘာ၀ပစၥည္း ေလးေတြသံုးျပီး ကုၾကရေအာင္
နား ထဲက နားဖာေခ်း ပိတ္ဆို႔ ေနရင္ ခံစားရ တစ္မ်ိဳးၾကီးပါပဲ။ ေလသံလိုလို၊ အူဆြဲသံ လိုလို နဲ႔ အျမဲ လိုလုိ ၾကားေန ရတာမို႔ ခံစားရ မသက္မသာျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီအခါမွာေ ဆးခန္းျပ ဆရာ၀န္ ေပးလိုက္တဲ့ ေဆး ထည့္ မွ သက္သာသြားတတ္ပါတယ္။ နားဖာေခ်း ပိတ္တာမွ မဟုတ္ပါဘူး အေအးမိ နွာေစး တာေၾကာင့္ လည္းျဖစ္တတ္သလုိ တစ္ၿခားအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္းျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အဲ့ဒီ့အခါမွာ သဘာ၀ ပစၥည္းေတြနဲ႔ ကုသလို႔ရပါတယ္။


၁။ သံလြင္ဆီ
သံလြင္ဆီ စစ္စစ္ကို ေႏြးေအာင္ အပူေပးပါ။ သံလြင္ဆီ ကို နားထည့္ေဆးဘူးထဲ ထည့္ျပီး ပိတ္ေနတဲ့ နားထဲ အစက္ အနည္းငယ္ ထည့္ပါ။ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ထားပါ။ ၁၀ မိနစ္ျပည့္ရင္ေတာ့ ေဆးထည့္တဲ့ နားဘက္ကို ေခါင္းေစာင္းျပီး နားၾကပ္ ဂြမ္းတံ နဲ႔ အသာအယာ နားဖာေခ်းေကာ သံလြင္ဆီေရာကို ရွင္းထုတ္ပါ။ (အ ရမ္း မကေလာ္နဲ႔ေနာ္) သံလြင္ဆီ က နားဖာေခ်းကို ေပ်ာ္ေစတာမို႔ ရွင္းထုတ္ရလြယ္ေစပါတယ္။


၂။ အရက္ နဲ႔ ပန္းသီး ရွာလကာရည္
ဘက္တီးရီးယား ကူးစက္မႈ တစ္ခုခုေၾကာင္းလည္း နားပိတ္တာျဖစ္ေစပါတယ္။ အဲ့ဒီ့ အခါမွာေတာ့ အရက္ နဲ႔ ပန္းသီး ရွာလကာရည္ ကို ေရာထည့္လို႔ ရပါတယ္။ အရက္ နဲ႔ ပန္းသီး ရွာလကာရွည္ကို ဆတူေရာျပီး နားထည့္ေဆးဘူးထဲ ထည့္ပါ။ ျပီးတာ နဲ႔ ပိတ္ေနတဲ့ နား ထဲ အစက္အနည္းငယ္ ထည့္ပါ။ ေဆး အလုပ္ လုပ္ေအာင္ ၁၀ မိနစ္ေလာက္ထားပါ။ ျပီးတာ နဲ႔ နားၾကပ္တံနဲ႔ နားဖာေခ်း ကို ကေလာ္ထုတ္ပါ။

စိတ္ဓာတ္ နဲ႔ အေတြး ဘယ္ဟာအေရးၾကီးလဲ
ဒီရက္ပုုိင္းမွာ မီတာခ နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေဆြးေႏြးထားတာမ်ားေတြ႔မိတယ္။ ေနာက္ဆံုုး ဘယ္လိုုေျဖရွင္းတာ မသိေပမယ့္ ဒီလိုု ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေဆြးေႏြးုုနိင္တာ ဝမ္းေျမာက္မိပါတယ္။

ေဆြးေႏြးထားတဲ့ အထဲမွာ စိတ္ဝင္စားစရာ တစ္ခုုေတြ႔မိတယ္။ တစ္ကယ္လိုု႔ မျဖစ္မေန ဓာတ္အားခ တိုုးေကာက္မယ္ ဆိုုရင္ ေအာက္ေျခ လူတန္းစား ရဲ႕အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ လုုပ္ငန္းသံုုး လ ွ်ပ္စစ္ ကိုု ေစ်းတင္တာနဲ႔ အိမ္သံုုး လ ွ်ပ္စစ္ကိုုေစ်းတင္တာ ဘယ္ဟာပိုုျပီး ဆိုုးက်ုုိဳးရွိသလဲ။ အေပၚယံၾကည့္ရင္ အိမ္သံုုး မီးကိုုေစ်းတင္တာ ပိုုထိတယ္လိုု႔ျမင္ၾကတယ္။ 

ဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရ စတက္တက္ခ်င္းမွာလဲ လူထုု မေက်မနပ္ျဖစ္မွာစိုုးလိုု႔ ရပ္ကြက္ေတြကိုု ဦးစားေပးမီးေပးခဲ့တယ္။ စက္မႈဇံုု ကိုု ၂ လ လံုုးလံုုး မီးဖ်က္ခဲ့တယ္။ အခုု ဝန္ၾကီး ရွင္းျပတဲ့ အထဲမွာလည္း စက္မႈသံုုး ဘက္ကိုုပဲ လွည့္မယ္လိုု႔ထင္တယ္ ။ တစ္ကယ္တမ္းမွာလည္း လူေနအိမ္ဘက္က လ ွ်ပ္စစ္မီး ပံုုမွန္ ရေနတယ္ ၊ စက္မႈဇံုု က်ေတာ့ ေန႔တုုိင္း နီးပါး ပ်က္လိုုက္ လာလိုုက္ျဖစ္ေနတယ္။

တစ္ကယ္ေအာက္ေျခ လူတန္းစား ဆိုုရင္ မီးလင္း တာနဲ႔ တီဗီ ျကည့္ဖိုု႔က က်ပ္ တစ္ေသာင္းေအာက္မွာပဲ ၊ (မီးေသြး နဲ႔ ထမင္းခ်က္ရင္ေပါ့) ၊ ၂ ဆျမွင့္လိုုက္တာေတာင္ တစ္ေသာင္းေအာက္ပဲ ပိုုကုုန္မယ္ ။ 

စက္မႈ မီတာခကိုု သြားျမွင့္လိုုက္ေတာ့ လုုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ ကုုန္သည္ေပါင္းျပီး ကုုန္ေစ်းႏႈနး္က တက္မွာပဲ ၊ တစ္ေသာင္းမက ပုုိကုုန္မွာေသခ်ာတယ္။ (ကုုန္ေစ်းႏႈန္းတက္တဲ့ျပႆ       နာတစ္ခုုတည္း မကပဲျပည္သူအားလံုုးတုုိင္းျပည္တစ္ခုုလံုုး နဲ႔ ဆိုုင္တဲ့ အျခားျပႆ       နာလည္း ဒီလိုုေရြးခ်ယ္တဲ့ အမွားေၾကာင့္ အမ်ား ၾကီးျဖစ္ေပၚလာႏုုိင္တယ္ ) ။ 


Saturday, March 11, 2017

ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းတစ္ခု ဘယ္လိုစတင္မလဲ
ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္လိုက္ျခင္းဟာ ေကာင္းမြန္တယ္ လို႔ ဆိုနိုင္ေပမယ့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားစြာလဲ ၾကံုေတြ႕လာနုိင္ပါတယ္။

ကိုယ္ပို္င္ လုပ္ငန္းတစ္ခု စတင္ဖို႔ နည္းလမ္းေပါင္းစံု ရွိတဲ႔ အနက္ အေျခခံ အက်ဆံုး လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္ ။

၁။ Idea တစ္ခု ရွိထားရပါမယ္။
ေသခ်ာပါတယ္။ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရး လုပ္မယ့္ လူတစ္ေယာက္အတြက္ အနည္းဆံုး ေခါင္းထဲမွာ Idea တစ္ခုေတာ့ ရွိထားရပါမယ္။ လုပ္ငန္း အတြက္ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ၾကိဳတင္ သိရွိနိုင္ဖို႔ အလုပ္နဲ႔ ဆိုင္တဲ႔ Idea ေတြ ရွိကို ရွိထားရပါမယ္။

၂။ ျဖစ္နိုင္ရဲ႕လား ဆိုတာ ေသခ်ာစဥ္းစားပါ။
ကိုယ္ စဥ္းစားလိုက္တဲ႔ Idea က တစ္ကယ့္ လက္ေတြ႕မွာ အလုပ္ျဖစ္ပါ့ မလား ဆိုတာ ေသခ်ာဆံုးျဖတ္ပါ။ လုပ္ငန္းတစ္ခု မစတင္ခင္မွာ ကိုယ့္ဘက္က ေသခ်ာေနဖို႔ လိုပါတယ္။

၃။ ထူးျခားမႈ ရွိပါေစ။
မွန္ပါတယ္။ သင့္ လုပ္ငန္းက အျခားသူေတြထက္ တစ္ခုခု ထူးျခားေကာင္းမြန္ေနမွ ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ျပိဳင္ဖက္ လုပ္ငန္းေတြထက္ ပိုမိုေအာင္ျမင္ခ်င္ရင္ Idea ေတြက ထူးျခားေနရပါမယ္။

၄။ Business Plan တစ္ခု ျပဳလုပ္ပါ။
လုပ္ငန္း စတင္ဖို႔ ကုန္က်မယ့္ ေငြေၾကး ပမာဏကို ၾကိဳတင္တြက္ခ်က္ပါ။ ထုတ္ လုပ္ စရိတ္၊ ပို႔ေဆာင္ စရိတ္၊ အခြန္အခ ၊ အလုပ္သမားခ နဲ႔ အလုပ္ေနရာ ငွားရမ္းခ အစရွိတဲ႔ အခ်က္ေတြ ပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံသူေတြကို ဖိတ္ေခၚဖို့နဲ႔ ၊ အျမတ္ေငြ ၾကိဳတင္ တြက္ခ်က္နိုင္ဖို႔ အတြက္ ကုန္က် စား ရိတ္ကို ေသခ်ာ သိရွိထားဖုိ႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ေစ်းကြက္ အလားအလာကို ေသခ်ာဆံုးျဖတ္ပါ။ သင့္ ဝန္ေဆာင္မႈကို လို လား တဲ႔ေစ်းကြက္ အရမ္းနည္းေနတယ္ ဆိုရင္ သင့္ Idea ကို ျပန္လည္ စဥ္း စား သင့္ပါျပီ။

အခက္အခဲ၊ အဟန္႔အတားေတြကို ေသခ်ာသိေအာင္လုပ္ပါ။ ၾကံုေတြ႕လာတဲ႔ ျပသနာေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ သင့္မွာ Plan ေတြ ရွိထားသင့္ပါ တယ္။

၅။ Marketing Plan တစ္ခု ဖန္တီးပါ။
လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘက္ဂ်က္ကို ေသခ်ာသိေအာင္ လုပ္ပါ။ လုပ္ငန္း ေၾကာ္ျငာဖို႔ အတြက္ Marketing ပိုင္းမွာ ေငြဘယ္ေလာက္ထိ သံုးမယ္ ဆိုတာ ၾကိဳတင္ သက္မွတ္ထားသင့္ပါတယ္။

ဘက္ဂ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ႔ Idea ကိုသာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ပါ။ လုပ္ငန္းရဲ႕ ဘက္ဂ်က္ အရ Marketing ပိုင္းမွာ ေငြေၾကး အလြန္အကြ်ံ အသံုးမျပဳ သင့္ပါဘူး။ အခုခ်ိန္မွာ Social Media ေတြကို အသံုးျပဳျပီး ေငြေၾကးနည္း နည္း နဲ႔ ထိေရာက္မႈရွိေအာင္ ေၾကာ္ျငာသင့္ပါတယ္။

ဘယ္အခ်ိန္၊ ဘယ္ေနရာမွာ ေၾကာ္ျငာမယ္ ဆိုတာ ေသခ်ာဆံုးျဖတ္ပါ။ ကိုယ္ Target ထားတဲ႔ ေနရာကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ေၾကာ္ျငာနိုင္ဖို႔ ဆိုရင္ လုပ္ငန္း နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ႔ အခ်ိန္ေတြ ေနရာေတြကို ၾကိဳတင္ေတြးထားသင့္ ပါတယ္။Wednesday, March 8, 2017

ဝိဇၨာလမ္းကို လိုက္မယ့္သူေတြ အတြက္………


ကုိယ္ လုိက္တဲ့ လမ္းကုိ ကုိယ္ သိရမယ္။ 
တနဂၤေႏြဟာ နတ္စက္ လုိ႔ေခၚတယ္။ 
တနလၤာက သာသနာစက္ ၊ 
အဂၤါက ရုကၡစုိးစက္ လုိ႔ေခၚတယ္။ 

ဒီ အတတ္ပညာကုိ သိရင္ ပစၥည္း ကုိ မ၀ယ္ဘဲနဲ႔ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ သစၥာတရားက ဒီေနရာ မွာ အရမ္း အေရး ႀကီးလာျပန္ေရာ သစၥာ မသိရင္ေတာ့ အပါယ္ပဲ က်ေနလိမ့္မယ္။

ဗုဒၶဟူး က ဘုမၼိယစက္ လုိ႔ေခၚတယ္။ ဒီ အတတ္ပညာကုိ တတ္ထားရင္ အကူအညီေခၚၿပီး အခက္ခဲေတြကုိ အကူညီေတာင္းၿပီး ေျဖရွင္းလုိ႔ရတယ္။
စေန က စုန္းတုိက္ ၊ နတ္တုိက္ ဆရာတုိက္ လုိ႔ ေခၚတယ္။ 
ၾကာသပေတးက အထြက္စက္ လုိ႔ေခၚတယ္။ အဖ်က္စက္လုိ႔လည္း သတ္မွတ္ၾကတယ္။ ထြက္ရပ္လမ္းသြားတဲ့အခါ ဒီစက္ကပဲ သြားရတာပဲ။

ေသာၾကာက်ေတာ့ အၿပိဳင္အဆုိင္ေပ့ါ..။ 
ရာဟု က်ေတာ့ အ၀င္စခန္း ရွိတဲ့သူဟာ ပုဂၢိဳလ္ထိန္းမွ ရတယ္။ ပုဂၢိဳလ္မထိန္းႏုိင္ရင္ေတာ့ ရူးမွာပဲ။ အဲဒီစက္က အရမ္းအေရးႀကီးတယ္.။ ေျမလွ််ိဳး မုိးပ်ံရုံ နဲ႔ နာမရူပ ပရိေစၦဒဥာဏ္ ရတာမဟုတ္ဘူး.။
မဟိဒၶိ ဆုိ ႀကံေဆာင္ျခင္း သိဒၶိ ဆုိတာ ၿပီးေျမာက္ျခင္းတဲ့။ မဟိဒၶိ သိဒၶိ ဘယ္မွာရွိတာလဲ..။ ဂုဏ္ေတာ္ကုိးပါးဆုိတာ မဟိဒၶိဓာတ္ သိဒၶိဓာတ္ေတြပဲ။ ကုိးန၀င္း မိုးလင္းမွသိမယ္။ က်င့္စဥ္ကုိေျပာတာ မဟုတ္ဘူးေနာ္။ 

မုိးလင္းတဲ့အထိေစာင့္ရမွာပါ။ မိုးမလင္းေသးဘဲ သိလာမွာ မဟုတ္ဘူး။ မုိးလင္းေအာင္ေစာင့္ဖုိ႔ ထုိင္ေန လုိ႔ မရ ဘူး.။ အဲဒါေၾကာင့္ ထြက္ရပ္ေပါက္ေတြ မုိးမလင္းခင္ အခ်ိန္ေတြမွာ က်င့္ေနၾကတာေပ့ါ။
ထြက္ရပ္ေပါက္တာမွာ စကားႏွစ္ခြန္းရွိတယ္။ အေသထြက္ နဲ႔ အရွင္ထြက္ နဲ႔ေပါ့။ 
အေသထြက္တယ္ ဆုိတာ တရားေပါက္တယ္ ဒါေပမယ့္ ဓာတ္ မေပါက္လုိ႔ ..။ တရားလည္းေပါက္ ဓာတ္ လည္းေပါက္တဲ့ သူေတြဆို အရွင္ထြက္တယ္လုိ႔ ဆုိၾကတယ္။ ကြန္ကရစ္ေလာင္းရာမွာ အေျခခံ (၁၂)ခ်က္ကြန္ကရစ္ေလာင္းရာမွာ အေျခခံ (၁၂) ခ်က္သာ သိထားပါက Projects ၾကီးေတြကိုပါ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မွာပါတဲ့ ။
ကြန္ကရစ္ သြန္းေလာင္းျခင္း၏ အေျခခံ သေဘာတရား ၁၂-ခ်က္ကို၊ ေလ့လာထားပါက concrete projects ႀကီး ကိုလည္း မွန္မွန္ကန္ကန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

အဆိုပါ အေျခံသေဘာတရား ၁၂ - ခ်က္မွာ

1. Site clearing
2. Subbase and subgrade preparation
3. Formwork preparation
4. Rebar installation
5. Concrete mixing
6. Concrete puring
7. Screeding the top of the concrete
8. Trowelling
9. Control joint
10. Creating the traction
11. Curing and sealing the concrete, and
12. Maintaining တို႔၊ ျဖစ္ၾကပါသည္။
1. သန္႔ရွင္းေရးဆိုသည္မွာ_
ေျမႀကီးေပၚမွာ လမ္းခင္း သကဲ့သို႔ ကြန္ကရစ္ေလာင္းသည္ ဆိုေစအုန္းေတာ့၊ Grass -ျမက္၊ rocks - ေက်ာက္၊ trees - သစ္ပင္၊ shrub - ျခံဳႏြယ္၊ old concrete - ကြန္ကရစ္ဂ်ိဳး အစရွိသည္တို႔ကို၊ ေျမေကာင္းေပၚလာ သည္အထိ တူးေဖာ္ဖယ္ရွားျပစ္ရပါမည္။ 

လမ္းခင္းတဲ့ သူငယ္ခ်င္းမ်ား သတိျပဳပါ။ ေအာက္မွာ soft pit ေတြရွိ ေနရင္ ျပဳ ျပင္ၿပီးမွ ကြန္ကရစ္ေလာင္းပါ။ အထပ္သားနဲ႔ formwork ရိုက္ထားတဲ့ ၾကမ္းခင္း slab ေလာင္း တယ္ ဆိုရင္လည္း ေဆးလိပ္တိုေတြ၊ ကြမ္းတံေတြးေတြ၊ သစ္တို သစ္စေတြ၊ binding wire စေတြ၊ ေခ် စာမႈန္႔ ေတြြ၊ ရွိေနတတ္ပါတယ္။ formwork ေပၚမွာ ဘယ္ေသာ အခါမွ ထမင္း မစားရပါဘူး။
2. Prepare your subbase - ေအာက္ခံကို၊ ျပဳ ျပင္ပါ။

2.1 what is subbase?
လမ္းခင္းေသာအခါ၊ ေအာက္ခံ အခင္းကို၊ subbase ဟု၊ ေခၚပါသည္။ subbase ခင္းရျခင္း၏၊ အေၾကာင္း ရင္းမွာ၊ concrete rest လုပ္ဖို႔ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ granular - ေက်ာက္ေစ့၊ ဂဝံေစ့ မ်ားကို၊ subbase အျဖစ္ခင္းႀကိတ္ အသံုးျပဳ ပါသည္။(တစ္ခါ တစ္ရံတြင္၊ မိမိ ကြန္ကရစ္ခင္းမည့္ေျမသည္ compacted and stable - သိပ္သည္း က်စ္လစ္ တည္ၿငိမ္သည့္ ေျမ အမ်ိဳးအစားျဖစ္ေနပါက အဆိုပါေျမ သည္ subbase ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
2.2 what is subgrade?
Subbase ေအာက္က ေျမႀကီးကို၊ subgrade ဟု၊ ေခၚပါသည္။ ေျမႀကီးေပၚက၊ ကြန္ကရစ္သည္၊ သို႔မဟုတ္ ကြန္ကရစ္လမ္းသည္၊ အဆိုပါေျမႀကီး ဆိုေသာ subgrade ေကာင္းရင္ ေကာင္းသေလာက္၊ ပ်က္စီး ခ်ိဳ႕ယြင္း ျခင္းမရွိေပ။ (ကဲ ဒါဆိုရင္ သူငယ္ခ်င္းတို႔ေရ - အထပ္ျမင့္ၾကမ္းခင္း ကြန္ကရစ္ေလာင္းတာဆိုရင္ slab formwork က၊ subbase ေပါ့ဗ်ာ။ formwork supported prop က subgrade ေပါ့။)

အကယ္၍ subgrade သည္၊ shifts - ေရြ႕ေနမည္၊ craters - က်င္းျဖစ္ေနမည္၊ moves - လႈပ္ရွား ေနမည္ဆို ပါလ်င္၊ သြန္းေလာင္းလိုက္တဲ့ ကြန္ကရစ္သည္လည္း၊ subgrade ျဖစ္ေနသကဲ့သို႔၊ လိုက္ျဖစ္ေနပါမည္။ ေရြ႕ မည္၊ က်င္းျဖစ္မည္၊ လႈပ္ရွားေနပါမည္။ (သူငယ္ခ်င္းတို႔ ကြန္ကရစ္လမ္းေတြ ခံုးေနတာ ခြက္ေနတာ က်င္း ေတြ ဂ်ိဳင့္ေတြ ျဖစ္ေနတာ ျမင္ဘူးၾကပါတယ္ေနာ။ လူေတြက ကြန္ကရစ္လမ္း ပ်က္တာကိုဘဲ ျမင္ၾကတာပါ။ ေအာက္ကေျမ သားေကာင္းေအာင္ လုပ္ဖို႔ၾကေတာ့၊ ျခလည္းစား ငါလည္း ဝါး ကိုးဗ်။)

ထို႔ေၾကာင့္ subbase မခင္းမွီ subgrade ကို၊ ၿငိမ္ေနေအာင္၊ သိပ္သည္း က်စ္လစ္ေနေအာင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ျပဳ လုပ္ဘို႔ လိုပါတယ္။ ဘယ္လို လုပ္ရမတုန္း ဆိုေတာ့၊ ေျမႀကီးကို၊ CBR 5 ရေအာင္၊ ႀကိတ္ရပါ့မယ္၊ ေျမ ႀကီး ကို CBR 5 ရေအာင္ ႀကိတ္ဘို႔ အခက္အခဲ ရွိတယ္ ဆိုရင္ေတာ့၊ open-grade stone (သို႔မဟုတ္) closed-grade / fine-grade stone ကို၊ အသံုးျပဳ ၿပီးေတာ့ subgrade တည္ေဆာက္ရပါမည္။

6" × 9" အစြယ္ ေက်ာက္ႀကီး မ်ားျဖင္႔ Open-grade stone ခင္းမည္ ဆိုလ်င္၊ ေက်ာက္တုန္းေတြ အၾကားကေန ေရ အလြယ္တစ္ကူ စီးထြက္ သြား ေစႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း 2"×4" အရြယ္ Finer-grade stone သံုးတာေလာက္ေတာ့ compaction မေကာင္းပါဘူး။ fine grade stone က၊ ေစ်းေတာ့ ပိုႀကီးပါ တယ္။ 
2.3 how to lay subbase
Subgrade ၿပီးတဲ့အခါ subbase ခင္းရပါ့မယ္။ အေဆာက္အဦ မွာ အသံုးျပဳတည္ေဆာက္ေသာ subbase ဆိုသည္မွာ အားလံုး သိထားသည့္ hard-core ရိုက္တာျဖစ္ပါသည္။ hardcore ကို အနည္းဆံုး 4" ကေန၊ အမ်ားဆံုး 8" အထိ၊ ခင္းၾကပါသည္။ ခင္းၿပီးတဲ့ အခါ hand tamper ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ plate compactor ျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ သိပ္သည္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရပါသည္။ Plate compactors အေပၚယံေျမသားကိုသာ သိပ္သည္း က်စ္လစ္မာေၾကာေစတတ္ေသာေၾကာင့္၊ လိုအပ္ပါက ပိုမိုႀကီးမားေသာ စက္ကရိယာမ်ားကို အသံုးျပဳဘို႔ လိုပါ သည္။
3. Prepare a form - ပံုစံခြက္၊ ျပဳလုပ္ တပ္ဆင္ျခင္း။
A well-built form - ေကာင္းစြာ တည္ေဆာက္ထားေသာ၊ ပံုစံခြက္သည္၊ (ပံုစံခြက္ေကာင္း တစ္ခုသည္) concrete အသားေကာင္းေကာင္းကို၊ ရရွိေစပါသည္။ ပံုစံခြက္ေကာင္းတစ္ခုသည္၊ အတိုင္းအထြာ-ေထာင့္ (ေထာင့္က်ဥ္း ေထာင္က်ယ္၊ ေထာင့္မွန္) မွန္ကန္ ရမည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔၊ အနိမ့္အျမင့္ level လည္း၊ မွန္ကန္ဘို႔ လိုအပ္ပါသည္။ 

အတိုင္းအတာ မွန္ကန္ေအာင္ မွန္ကန္ေသာ ေပႀကိဳးကိုလည္းေကာင္း ၊ ေထာင့္က်ဥ္းေထာင့္ က်ယ္ မျဖစ္ရေလေအာင္ diagonal method ကိုလည္းေကာင္း၊ အနိမ့္အျမင့္ မွန္ကန္ေအာင္ ေပႀကိဳး ကိုလည္း ေကာင္း အတိမ္း အေစာင္းမျဖစ္ေအာင္ ခ်ိန္သီး ေရခ်ိန္ပိုက္ ပန္းရံေရခ်ိန္ တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အသံုးျပဳရမည္ ျဖစ္ပါ သည္။ လူေတြဟာ အသက္ရႉေနၾကသည့္ အတြက္၊ တစ္မတ္ တစ္မူး 14/" - 1/8" မွားယြင္းမႈ ကိုေတာ့ ခြင့္ျပဳရ မည္သာ ျဖစ္ပါသည္။


သင္႔ အိမ္ေထာင္ေရး ကံၾကမၼာ ေဟာကိန္းမ်ား
တနဂၤေႏြ (၆) ၊ 
တနလၤာ (၁၅) ၊ 
အဂၤါ (၈) ၊ 
ဗုဒၶဟူး (၁၇) ၊ 
ၾကာသပေတး (၁၉) ၊
ေသာၾကာ (၂၁) ၊ 
စေန (၁၀)
ဥပမာ ဗ်ာ- အသက္ (၃၅) ႏွစ္ရွိတဲ့ ဗုဒၶဟူးသား တစ္ေယာက္ အိမ္ေထာင္ျပဳမယ္ ဆိုရင္ ဘယ္လို မိန္းမမ်ိဳး ကို ရမွာလဲ ဆိုတာ တြက္ၾကည့္ၾကည့္ရေအာင္။ 

သူ႔ရဲ့ အသက္ (၃၅)ႏွစ္ နဲ႔၊ ဗုဒၶဟူးၿဂိဳဟ္သက္ (၁၇) နဲ႔ေပါင္းလိုက္ 
(၃၅+၁၇=၅၂) 
အဲဒီ (၅၂) ကို (၇) နဲ႔ စားၾကည့္လိုက္ရင္ (၃) ၾကြင္းတယ္ဗ်ာ။ ေအာက္မွာ ဖတ္ၾကည့္ လိုက္ေပေတာ့။ 

လြယ္ပါတယ္ ။ မခက္ပါဘူး။ ဒီေဟာကိန္းကိုေတာ့ အနာထပိဏ္ သူေဌးႀကီး ၏ ေခၽြးမျဖစ္သူ “ သုဇာတာ” ကို အေၾကာင္းျပဳ ၍ ဘုရားရွင္ျမတ္ဗုဒၶ ေဟာေတာ္ မူေသာ ဇနီးမယား ခုႏွစ္မ်ိဳးကို အေၾကာင္းျပဳ အေျခခံ ၍ ေရွး က်မ္းမ်ားတြင္ “သုဇာတာေဟာကိန္း” လို႔ အမည္ေပးထားတာဗ်  ဟု ေျပာလိုက္ေလ ေတာ့၏။
တစ္ၾကြင္းေဟာကိန္း
အိမ္ေထာင္ဖက္ ဇနီးသည္ မူလက မည္မွ် စရိုက္ေကာင္း၊ စိတ္သေဘာထား ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္ က်ျပီးေနာက္ ဆိုးသြမ္းေသာ စရိုက္ သို႔ ေျပာင္းသြားမည္။ မူလ စရိုက္ ဆိုးလွ်င္ကား ဆိုဖြယ္ရာ မရိွ အညံံ့ႀကံဳမည္။ အလြန္ ဒုကၡေပးေသာ ဇနီမယားျဖစ္မည္။ ဆိုးယုတ္မည္။ စရိုက္ၾကမ္းမည္။ ျမည္တြန္ေတာက္ တီးမႈ အျမဲျပဳမည္။ အၾကင္နာမဲ့မည္။ ျပႆ       နာ အျမဲရွာေနမည္။ ကေလးႏွစ္ဦးရၿပီးမွ အညံ့ကင္းမည္။
ႏွစ္ၾကြင္းေဟာကိန္း
ရရိွေသာ ဇနီးမယားသည္ ခိုးသူႏွင့္ တူေသာ မယားတည္း။ မူလ အေျခအေန စရိုက္ မည္မွ် ေကာင္းေစ၊ အိမ္ေထာင္ က်ၿပီးေနာက္ စရိုက္ေျပာင္းမည္။ လင္သားေငြကို ခိုးယူ၍ သူတစ္ပါးကို ေပးမည္။ မာယာ မ်ားေသာ စကားကို ဆိုမည္။ ေငြသံုးျဖဳန္းမည္။ လင္သား မသိေအာင္ အရာရာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ လုပ္တတ္သည္။ အိမ္ေထာင္သက္ သံုးလ တြင္ စရိုက္ျပင္လွ်င္ျပင္ ၊ မျပင္လွ်င္ (၁၅) လ ၾကာမွျပင္မည္။ (၁၅) လၾကာမွ မျပင္ က (၃) ႏွစ္ၾကာမွ ျပင္မည္။ သံုးႏွစ္ၾကာမွ မျပင္ပါက ရာသက္ပန္ အၿမဲစရိုက္ဆိုး လႊမ္းမိုးမည္။