Tuesday, June 16, 2015

ေငြ မရွိေသာ အစုိးရ ၏ ပိုက္ဆံ ရွာပံုေတာ္


Yangon Media Group's photo.


 ျမန္မာျပည္ အတြင္း ပုိက္ဆံ အတု ထုတ္တာ ကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး ဦးသိန္းစိန္ အစုိး ရ ကေတာ့ ၁ဝဝဝဝ တန္ အသစ္မ်ား ထပ္ထုတ္ ဖို႔ ျပင္ဆင္ေနပါၿပီ။ လာမည့္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္ မွာ စတင္ ထုတ္ေဝသြားမွာ ပါ။ ေစ့ေစ့ျပန္ ၾကည့္ လွ်င္ အဲဒီလုိ ေငြအတု ထုတ္တာ ကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး သူ႔ အစုိးရ သက္တမ္း အတြင္း ေငြစကၠဴ   အသစ္ ထုတ္သည္ မွာ ႏွစ္ ႀကိမ္ တိတိ ရွိပါၿပီ။

ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ က က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ တန္ ေငြစကၠဴအသစ္ ကို လာမည့္ ဇူလိုင္ ၁ ရက္တြင္ ထပ္မံ ထုတ္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္ တုိဘာ မွာတုန္း ကလည္း တစ္ႀကိမ္ႏွင့္ ယခု တစ္ႀကိမ္။ ၂ဝ၁၄ တုန္း က သူတုိ ႔အစုိးရ လက္ထက္ မွ ထုတ္ေဝခဲ့ သည့္ က်ပ္ ၅ဝဝဝ တန္ေငြစကၠဴ ကုိ အတုလုပ္ခဲ့သည္ ဟု အေၾကာင္းျပသည္။

 ၿပီးေတာ့ လံုၿခံဳေရး တုိးျမႇင့္ၿပီး ပံုစံ အနည္းငယ္ အေျပာင္းအလဲ လုပ္ကာ က်ပ္ ၅ဝဝဝ တန္ မ်ား အသစ္ ထပ္ ႐ိုက္ခဲ့သည္။ အခုလည္း ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ကမွ ထုတ္ေဝ ခဲ့သည့္ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ တန္ အစိမ္းေရာင္ ေငြစကၠဴ သည္ အတုေတြ မ်ားလာသည္ ဟု ဆုိကာ လံုၿခံဳေရး တုိးျမႇင့္၊ ပံုစံ အနည္းငယ္ေျပာင္းၿပီး ထပ္မံ႐ိုက္ထုတ္မည္ ဟု ေၾကညာျပန္သည္။

ပုိက္ဆံ အသစ္ တစ္ခါ ႐ိုက္တုိင္း အရင္ က ရွိႏွင့္ၿပီးသား၊ စီးဆင္းေနႏွင့္ၿပီးသား ပုိက္ဆံေတြ ကုိ စနစ္ တက် ျပန္လည္ သိမ္းယူမွ သာလွ်င္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြ မႈ ကို ဟန္႔တားႏုိင္ေပမည္။ 
အစုိးရ တစ္ရပ္သည္ တုိင္းျပည္ အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ေငြစကၠဴ  ႐ိုက္ႏွိပ္သည့္ လုပ္ ငန္းကုိ လြယ္လြယ္ ကူကူ သေဘာထားလုိ႔ မျဖစ္ပါ။ စီးပြား ေရး ပညာရပ္ဆုိင္ရာ သေဘာတရား အရေတာ့ အစုိးရ တစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေငြစကၠဴ   အသစ္ ႐ိုက္ႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ေငြ ေၾကးေဖာင္းပြမႈ ကုိ တုိက္႐ိုက္ သက္ေရာက္မႈ မရွိႏုိင္ဟု စီးပြားေရး ပညာရွင္မ်ား က အယူရွိၾကပါသည္။ 

သုိ႔ရာတြင္ တုိင္းျပည္ အတြင္း ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈ ကုိေတာ့ စနစ္တ က် ထိန္းသိမ္းဖုိ႔ လုိသည္ဟု သူတုိ႔က ဆုိပါသည္။ သာမန္ အရပ္သား တစ္ေယာက္ ႐ႈျမင္ခ်က္ ကုိ တင္ျပခြင့္ျပဳပါ။ 

လတ္တေလာ ျမန္မာ့ေငြ တန္ဖုိးသည္ အနိမ့္ဘက္ မွာ ရွိေနပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖုိး က ျမန္မာေငြက်ပ္ ၁ဝဝဝ ေအာက္ ကုိ မဆင္းေသး လုိ႔ပါပဲ။ ျမန္မာေငြ တန္ဖုိးက ဘယ္အခ်ိန္က စၿပီး က်ဆင္းသြားရလဲ ဆုိတာ တစ္ခ်က္ ေလာက္ ေရွ႕တုိး ႐ႈျမင္ၾကည့္ၾကပါဦးစုိ႔။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီလ က အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား အား လစာ တုိးျမႇင့္ေပးေရး အတြက္ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား ျဖစ္ သည့္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား က အေရးဆုိပါသည္။ အဲဒီ မတုိင္ခင္ ကလည္း လႊတ္ေတာ္ အမတ္ မင္း မ်ား၏ တစ္လ သံုးသိန္း ဆုိေသာ လစာ ကုိ မေလာက္ငဟု ဆုိ ကာ ဆယ္သိန္း အထိ တုိးျမႇင့္ခဲ့ပါေသး သည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအဝင္ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား အား လစာ တုိးျမႇင့္ေရး အဆုိ ကလည္း ေအာင္ျမင္ သြား ခဲ့ပါသည္။ ဒီကိစၥ မွာေတာ့ အစုိးရ အဖြဲ႕ကုိ ဦးေဆာင္ သည့္ ဦးသိန္းစိန္ က သိပ္ အလုိ က်ဟန္ မရွိပါ။ 

သူ႔ အစုိးရ အဖြဲ႕၏ စီးပြားေရး အေျခအေန ကုိ ရိပ္စား မိဟန္ တူပါ သည္။ မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ၊ တပ္မေတာ္ သား မ်ား အပါ အဝင္ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား အား လစာ တုိးျမႇင့္ေပးေရး အစီအစဥ္သည္ အတည္ျဖစ္ခဲ့သည္မုိ႔ ဦးသိန္းစိန္ ၏ အစုိးရအဖြဲ႕သည္ ပိုက္ဆံ ရွာပံုေတာ္ ဖြင့္ရေတာ့မည္မွာ မလြဲပါ။

ေမ ၁ ရက္ က စၿပီး တုိးျမႇင့္ေပးလုိက္ ရသည့္ ႏွစ္သန္းေလာက္ ရွိေသာ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား ၏ လစာ မ်ား အတြက္ ပုိက္ဆံ ရရာ ရေၾကာင္း နည္းလမ္းေကာင္း မ်ားကုိ သူတုိ႔ ရွာေဖြေနမည္ မွာ ေျမႀကီး လက္ခတ္ မလြဲ။ သိပ္မၾကာလုိက္ပါ။ 

အေျခခံ စားကုန္မ်ားျဖစ္ သည့္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား အပါအဝင္ ကန္စြန္းရြက္ ေစ်းက အစ ေစ်းေတြ ခုန္တက္ သြား ခဲ့ ပါသည္။ အစုိးရ က လစာ တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့ ပါသည္ ဟုသာ ဆုိတာ အစုိးရ ဝန္ထမ္းမ်ား ကုိ ႀကီးျမင့္ လာသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ဒဏ္ေၾကာင့္ လစာ တုိးျမႇင့္ေပး မႈကို အျပစ္ တင္ၾကေလရဲ႕။

''တုိးတာ က ႏွစ္ပဲ တစ္ျပား၊ တက္လုိက္ တဲ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က လုိက္လုိ႔ကုိ မမီဘူး''ဟု ညည္းညဴၾက ကုန္၏။ အစုိးရ က လစာ တုိးေပးတုိင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္ သည္ ဆုိသည္ က ယခု တစ္ႀကိမ္တင္မဟုတ္၊ တုိးေပးတုိင္း ၊ တက္ေနသည့္ သေဘာမုိ႔ အစုိးရ ဝန္ထမ္းေတြ အပါအ ဝင္ ျပည္သူလူထု က လစာ တုိးျမႇင့္ေပးမွာကုိပင္ ရင္တ မမ ျဖစ္ေနၾကရသည္။

ဘာေၾကာင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္ရသလဲ လုိ႔ အေမး ရွိလာသည့္ အခါ တြင္ေတာ့ တုိင္းျပည္ ၏ ေငြ ေၾကး စီးဆင္းမႈ ထဲကုိ ပုိက္ဆံေတြ ပုိမုိ စီးဝင္လာ လုိ႔ပဲဟု လူၿပိန္း တစ္ေယာက္ အေနျဖင့္ စဥ္းစားမိပါသည္။ တစ္ ဖက္ ကလည္း ျပည္တြင္း မွ မထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ ျပည္ပ သြင္းကုန္ ပစၥည္းေတြ ကလည္း ေစ်းလုိက္တက္ သည္။

 ေငြေၾကးေစ်းကြက္ မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖုိး မ်ား ကလည္း တက္လာသည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ျမန္မာ ေငြ တန္ဖုိးသည္ က်ဆင္း လာခဲ့သည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ အစုိးရ က ေၾကညာသည္ျဖစ္ေစ၊ မေၾကညာသည္ျဖစ္ ေစ ေသခ်ာသည္ ကေတာ့ တုိင္းျပည္အတြင္း စီးဆင္း ေနေသာ ေငြေၾကး လည္ပတ္ မႈ ျဖစ္ စဥ္ထဲတြင္ ပုိက္ဆံ အသစ္ မ်ား၊ ေငြစကၠဴ  အသစ္မ်ား ေရာက္ရွိလာသည္ ဟု ခန္႔မွန္းႏုိင္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ အထက္ က အခ်က္ မ်ားက သက္ေသျဖစ္သည္။ အစုိးရ သည္ သူ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ တုိးျမႇင့္ လုိက္သည့္ လစာ ကုိေပးဖုိ႔ လံုေလာက္ သည့္ ေငြပမာဏ မရွိသည့္အခါ ပုိက္ဆံ ႐ိုက္ စက္ႀကီး ကုိ အားကုိး႐ုံမွ တစ္ပါး အျခားမည္သည္မ်ား ရွိႏုိင္ပါသနည္း ဟု ေမးစရာရွိပါ သည္။

 ျပည္သူထမ္း သည့္ အခြန္ေတာ္ ဆုိသည္ ကလည္း ေလာက္ေလာက္ လားလား မဟုတ္ တာ။ ေလာက္ေလာက္ လားလား ျဖစ္သည္ ဆုိဦးေတာ့ တကယ့္ တုိင္းျပည္ ၏ ဘ႑ာတုိက္ သုိ႔ ေရာက္၊ မေရာက္ ဆုိသည္ က မည္သူ အာမခံပါမည္နည္း။ 

ပုိက္ဆံခ်မ္း သာေသာ သူေဌးႀကီးမ်ား ကလည္း အဘယ္ မွာ တာဝန္ သိသိ အခြန္ထမ္းခဲ့ ပါသနည္း။ အစုိးရ ကုိယ္တုိင္ ကေရာ ျပည္သူ အမ်ား အတြက္ အခြန္ထမ္း လုိစိတ္ ျဖစ္ေပၚ ေအာင္ မည္မွ် စြမ္းေဆာင္ခဲ့ပါ သနည္း။ တခ်ဳိ႕မ်ား တုိင္း ျပည္ ဘ႑ာထဲ က ျပည္သူ႔ အခြန္ေငြ ဆုိတာ မသဒၶါေရစာ ပါဟုေတာင္ ေျပာသူမ်ား ရွိပါသည္။

ျဖစ္စဥ္ ကုိ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ဝန္ထမ္း လစာ တုိး ဖုိ႔ေၾကညာေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္း က တက္၊ အေမရိကန္ ေဒၚလာေစ်း က တက္၊ ျမန္မာေငြတန္ဖုိး က က် ဆုိေတာ့ တက္ေနသည့္ ေဒၚလာေစ်း ကုိ ျပန္ ထိန္းညိႇဖုိ႔ ဟု ဆုိကာ ဗဟုိဘဏ္ က ေဒၚလာေတြ ကို ပုိမုိ ထုတ္ေရာင္းျခင္းျဖင့္ ကုစားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အရာသိပ္ မေရာက္ခဲ့။

 ေဒၚလာ ေစ်းက တက္ေနၿမဲ၊ ျမန္မာေငြ တန္ဖုိး က က်ေနဆဲ။ ထုိ႔ ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထု ထံမွ ေငြကုိ အစုိးရ အဖြဲ႕က ျပန္ လည္ မ်က္ေစာင္းထုိး လာခဲ့သည္။ အားလုံးပဲ၊ ဆူဆူ ညံညံႏွင့္ျဖစ္ခဲ့ သည့္ တယ္ လီဖုန္းသံုးစြဲခမွ အခြန္ ငါးရာခုိင္ႏႈန္း ေကာက္မည့္ အစီ အစဥ္ကို ေၾကညာသည္။

 ေနာက္ ဟုိတယ္ေတြ၊ ေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းေတြ စသျဖင့္ ရရွိႏုိင္ သမွ် အခြန္ေတာ္ ေတြကုိ ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ မွ အခြန္အေကာက္ ဌာန က ရွာေဖြ ရပါေတာ့သည္။ အစုိးရ အဖြဲ႕အတြက္ ကံ မေကာင္း ခဲ့ ပါ။ 

မုိဘုိင္းဖုန္း သံုးစြဲမႈမွ အခြန္ေကာက္ျခင္း ကုိ ၂၈ သန္းေလာက္ ရွိသည့္ ဖုန္း သံုးစြဲသူမ်ား က အလုိ မရွိၾကပါ။ လူမႈကြန္ရက္ မ်ား၊ သတင္း မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ ဆင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ကုိ ျပသခဲ့ၾကသည္။

လုိင္းက မၾကည္၊ အင္တာနက္ က မေကာင္း၊ ျပည့္ဝ သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈ ကုိပင္ ေက်နပ္ေအာင္ မေပးႏုိင္ ပါ ဘဲ အခြန္ေကာက္ မည္ ဆုိေတာ့ ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားကို လည္း အျပစ္ မဆုိ သာ။ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၄င္း အစီအစဥ္ကုိ ဆုိင္းငံ့ရန္ အ ေရးႀကီး အဆုိ တင္ၿပီး မုိဘုိင္းဖုန္း သံုးစြဲခ မွ အခြန္ငါးရာ ခုိင္ႏႈန္းေကာက္ခံမည့္ အစီအစဥ္ ကုိ ယခု ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း မေကာက္ခံရန္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ 

အစိုးရ အဖြဲ႕ အတြက္ေတာ့ ေငြရ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေပါက္ ပိတ္သြား ခဲ့သည္ဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။
ေနာက္ ထပ္ ေငြရမည့္နည္းလမ္း ကုိ ထပ္ရွာ ရဦးမည္။ ေတြ႕ပါၿပီ။ ဒီ တစ္ခါေတာ့ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ တန္ အသစ္ မ်ားကုိ ထပ္မံ ႐ိုက္ႏွိပ္ေရး အစီအစဥ္ျဖစ္သည္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ ကလည္း ခုိင္လံုသည္။ ဒီလုိမ်ဳိး အရင္ က တစ္ႀကိမ္ လုပ္ခဲ့ဖူးသည္။ 

မၾကာေသးခင္ ကမွ အသစ္ ႐ိုက္ထုတ္ခဲ့ သည့္ အစိမ္းေရာင္ က်ပ္တစ္ေသာင္း တန္ ေငြစကၠဴ မ်ား သည္ ေစ်း ကြက္ ထဲတြင္ အတု မ်ား ထြက္ လုိ႔ေနသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ရပ္ကြက္ထဲ မွ ကုန္စံုဆုိင္ မ်ား ဆုိရင္ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ တန္ ကုိ လက္မခံလုိၾကသည္ အထိ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ဆုိေတာ့ ဒါသည္ ေငြလုိေနေသာ အစုိးရ အဖြဲ႕အတြက္ အခြင့္ အေရးေကာင္း ျဖစ္ေနသည္ဟု ဆုိ ရမလုိ။ 

အတုေတြ မ်ားလာသည့္ က်ပ္ ၁ဝဝဝဝ တန္ ကို လံုၿခံဳေရး အဆင့္ျမႇင့္ တင္ၿပီး ပံုသဏၭာန္ အခ်ဳိ႕ေျပာင္း ကာ အသစ္ ထပ္႐ိုက္မည္ ဟု ေၾကညာလုိက္သည္။

ဒီတစ္ခါေတာ့ ျပည္သူ ကလည္း သူတုိ႔ ပုိက္ ဆံကုိ အခြန္ အျဖစ္ မေပးရေတာ့လုိ႔ သိပ္ၿပီး လက္မခံ ႏုိင္စရာ အေၾကာင္း မရွိလွ။ စီးပြားေရး ပညာ သေဘာ အရလည္း ပုိက္ဆံ အသစ္႐ိုက္ၿပီး ပိုက္ဆံ အေဟာင္း ကုိ ျပန္ သိမ္းျခင္းျဖင့္ ကုစားလုိ႔ ရသမုိ႔ သိပ္ၿပီး အျငင္းပြားဖြယ္ မျဖစ္။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္ေလာက္ ပမာဏ ႐ိုက္ထုတ္ၿပီး ဘယ္ ေလာက္ေသာ ပမာဏ ကုိ ျပန္သိမ္းမလဲ ဆုိသည္ကေတာ့ သိပ္ၿပီး ရွင္းရွင္း လင္းလင္း မရွိခဲ့ပါဘူး။ 

ထုိ႔အတြက္ အ သစ္ႏွင့္ အေဟာင္းျပႆ      နာ  ကလည္း ျပည္သူမ်ား အ တြက္ မ်က္စိလည္ စရာ ျဖစ္ႏုိင္သည္ ဟု ယူဆ သူမ်ား လည္းရွိသည္။

တခ်ဳိ႕ ကလည္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈ န္း ဒီထက္ ပုိမုိျမင့္တက္လာမည္ ကုိ စုိးရိမ္ေနၾကဆဲျဖစ္ သည္။ တခ်ဳိ႕ေသာေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား ကလည္း ေငြ အတု အပ ျဖစ္ေနသည္ ကုိ အေၾကာင္းျပၿပီး အစုိးရ ၏ ေငြ အသစ္ထပ္႐ိုက္မည့္ အစီအစဥ္ သည္ သက္သက္ ခြင္ဖန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ေဝဖန္ၾကပါသည္။ 

ဒါေၾကာင့္ ဒီ နည္းလမ္းသည္ ႐ိုးသားမႈ မရွိလွဟု သူတုိ႔က ယံုၾကည္ ေနၾကသည္။ ဝင္ေငြရမည့္ လမ္းေၾကာင္းေတြ က်ဥ္းေျမာင္း လာေနသည့္ အစုိးရ အတြက္ လုိေငြျဖည့္ဖုိ႔ ရွာပံုေတာ္ ခရီးသည္ အခ်ိန္တုိ အတြင္းမွာပင္ ေတာ္ေတာ္ ရွည္လ်ား ခဲ့ပါၿပီ။ အစိုးရ အဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေအာက္ပါေမးခြန္း တခ်ဳိ႕ ကုိ ေျဖေပးဖုိ႔ တုိက္တြန္းေတာင္း ဆုိအပ္သည္။

''အတုေတြ မ်ားလာလုိ႔ လံုၿခံဳေရး အဆင့္ျမႇင့္၊ ပံုသဏၭာန္ေျပာင္းၿပီး ႐ိုက္ႏွိပ္မယ့္ ၁ဝဝဝဝ တန္ အသစ္ လုိမ်ဳိး အတုအပ မ်ား ထပ္ထြက္ေပၚ လာခဲ့လွ်င္ ဘယ္သူ က တာဝန္ယူပါမလဲ။ ၁ဝဝဝဝ တန္ အသစ္ လုိမ်ဳိး အတုအ ပေတြ ထပ္မထြက္ဖုိ႔ အတြက္ အစုိးရ အဖြဲ႕လက္ေအာက္ခံ ဝန္ႀကီးဌာန က တာဝန္ယူႏုိင္ မည္လား''ဟူ၍သာ။ ။
 လြင္ျပင္ ေရးသည္။
#‎TheFlowerNews‬
 Yangon Media Group

No comments:

Post a Comment