Tuesday, March 22, 2016

ဟြန္ဒီ လုပ္ငန္းေတြ ကို တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးသင့္ၿပီလား


အစိုးရသစ္ လက္ထက္ တြင္ တရားမ၀င္ေငြလႊဲ (ဟြန္ဒီ) လုပ္ငန္းမ်ား ကို ဗဟိုဘဏ္ ၌ အာမခံ ထားၿပီး တရား၀င္ လိုင္စင္ထုတ္ ေပးသည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျပာင္း လဲ စီမံ ခန္႔ခဲြ သင့္ေၾကာင္း ဘဏ္ လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္ သူ အခ်ိဳ႕က အ ႀကံျပဳသည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ား မွျမန္မာႏိုင္ ငံသို႔ ဟြန္ဒီ စနစ္ျဖင့္ ေငြလႊဲပို႔မႈသည္ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါး ဘီလီယံေက်ာ္ ရွိေၾကာင္း ဘဏ္ လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းသည္။ အဆိုပါ ပမာဏ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၏ တစ္ႏွစ္ ျပည္ပ ပို႔ကုန္ ပမာဏ၏ ထက္၀က္ခန္႔ ရွိေနသည္။

ကေမၻာဇ ဘဏ္၊ သမ၀ါယမ (CB) ဘဏ္၊ ဧရာ၀တီ ဘဏ္တို႔ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံျခားေငြ ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ လိုင္စင္ ရရွိ ထားသည့္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိိက ဘဏ္မ်ားသည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ မွ ဘဏ္မ်ား၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံ မွ ဘဏ္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ၍ ေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ား ကို ၂၀၁၃ ေနာက္ပိုင္းမွ စတင္ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနၾကသည္။

ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ဘဏ္ မ်ားက ျပည္ပ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္၍ ေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈေပးေန ေသာ္ လည္း ျပည္ပေရာက္ျမန္မာ အမ်ားစု က ဟြန္ဒီ စနစ္ ကိုသာ အ ဓိက အသံုးျပဳၾကသည္။ 


ထို႔အျပင္ ျပည္တြင္း ပုဂၢလိက ဘဏ္ မ်ား၏ ၀န္ေဆာင္မႈ ထက္ တရား၀င္ေငြလႊဲ လုပ္ငန္းမ်ား ပင္ျဖစ္သည့္ Western Union ၊ မေလးရွားႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ IME တို ႔ကဲ့သို႔ ေငြလဲႊ လုပ္ငန္းမ်ား ကို အသံုးျပဳသူ မ်ားလည္း ရွိေၾကာင္း သမ၀ါယမ ဘဏ္ (CB) မွ မန္ေန ဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေဖျမင့္ကေျပာ သည္။

‘‘ဆယ္ပံု တစ္ပံုေလာက္ ကြာ တယ္။ ဘဏ္ေတြ က သိပ္ၿပီး မလႊဲ ခ်င္ၾကဘူး’’ဟု ဦးေဖျမင့္ ကေျပာ ၾကား သည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံ တြင္ သြားေရာက္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ား သည္ ဘဏ္ ပိတ္ရက္မ်ားျဖစ္သည့္ စေန၊ တနဂၤေႏြေန႔ မ်ား တြင္မွ ေငြလႊဲေလ့ ရွိသျဖင့္ ဘဏ္ မ်ားထက္ ဟြန္ဒီေငြလႊဲ လုပ္ငန္းမ်ား က ေငြလႊဲမႈ ပိုမ်ားျခင္းသည္ အခ်က္ တစ္ခ်က္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ကြၽမ္း က်င္သူမ်ားက ေျပာသည္။

ထို ႔အျပင္ Western Union၊ IME တို႔ကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံတကာေငြလႊဲ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္း ၀န္ ေဆာင္ခ သက္သာၿပီး အိမ္ အ ေရာက္ပို႔ေပးသည့္ ဟြန္ဒီ စနစ္ ကို သာ ပို အသံုးျပဳၾကေၾကာင္း စင္ ကာပူႏိုင္ငံ တြင္ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ေနသူ တစ္ဦးကေျပာၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ တရား၀င္ေငြလႊဲ ေပးပို႔ရာ၌ လည္း ေဒၚလာႏွင့္ျပန္ မ ရဘဲ က်ပ္ေငြျဖင့္သာ ရရွိျခင္း၊ လႊဲ ေပးလိုက္ သည့္ ေငြေၾကးမွာ လည္း အခြန္ အတြက္ ႏုတ္ယူျခင္း မ်ား ရွိျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ဟြန္ဒီ စနစ္ကို သာ ပို အသံုးျပဳေနျခင္း ဟု ပို႔ကုန္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕က ရွင္းျပသည္။

‘‘ဘဏ္ေတြ က အိမ္တိုင္ရာ ေရာက္ ေငြပို႔ေပးတဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ မ်ိဳး ကို လုပ္ခြင့္ မရွိဘူး။ ဗဟို ဘဏ္ က ခြင့္ျပဳ မထားဘူး’’ဟု ကေမၻာဇ ဘဏ္ အႀကီးတန္း အႀကံေပး ဦး သန္းလြင္ ကေျပာၾကားသည္။

ဟြန္ဒီေငြလႊဲ လုပ္ငန္း သည္ အားသာခ်က္ မ်ားစြာရွိ ေသာ္လည္း တရား၀င္ လုပ္ငန္းမ်ား မဟုတ္ ၍ ေငြေၾကးျပႆ        နာမ်ားလည္း ရွိပါ သည္။

မတ္ လဆန္းပိုင္းက စင္ကာပူ ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာ လုပ္သား အမ်ားစုေငြလႊဲပို႔ေနသည့္ သူေဌး သမီး အမည္ ရွိ ေငြလႊဲ လုပ္ငန္းမွာ ႏွစ္ပတ္ေက်ာ္ၾကာ ဆိုင္ပိတ္ လိုက္ေသာေၾကာင့္ ေငြလဲႊပို႔သူမ်ား ေသာက မ်ားခဲ့ရသည္။ ဆိုင္ပိတ္ျခင္းေၾကာင့္ေငြလႊဲ ထားသူမ်ား က စင္ကာပူႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖဲြ႕ႏွင့္ ျမန္မာ သံ႐ံုး တို႔ကို အသိေပး တိုင္ ၾကား ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဟြန္ဒီ လုပ္ငန္းမ်ား သည္ တရား၀င္ လုပ္ငန္း မဟုတ္၍ ေငြေၾကးျပႆ       နာမ်ားျဖစ္ ပြားခဲ့ လွ်င္ ဥပေဒ လမ္းေၾကာင္းမွအေရး မယူႏိုင္ေပ။

‘‘ဟြန္ဒီ က တရား မ၀င္ေတာ့ လိမ္ရင္လည္း ဥပေဒေၾကာင္း အရ အေရးယူဖို ႔မလြယ္ဘူး’’ဟု ဦးသန္း လြင္ ကဆိုသည္။

၂၀၁၁ ကလည္း ေရႊ ရတနာ အမည္ရွိ ေငြလႊဲဆိုင္သည္ ေငြလိမ္လည္မႈျဖစ္ပြားၿပီး စင္ကာ ပူေရာက္ျမန္မာ မ်ား ထံမွ အေမရိ ကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ခန္႔ လိမ္ လည္ ခံခဲ့ရသည္။ စင္ကာပူႏိုင္ငံ တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သို႔ ေငြလႊဲ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ဆိုင္ေပါင္း ၁၅ ဆိုင္ခန္႔ ရွိေနသည္။

ဟြန္ဒီ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္း မ်ားသည္ ယံုၾကည္မႈေပၚတြင္ သာ အေျခခံ ထားၿပီး လုပ္ကိုင္သည့္ လုပ္ငန္း တစ္ခုျဖစ္ေနသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေငြလႊဲ လုပ္ငန္း လုပ္သူက ေငြေၾကးမ်ား ကို အျခားေသာေနရာ မ်ား အထူး သျဖင့္ စေတာ့ရွယ္ယာ မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ဆံုး႐ံႈးမႈ မ်ား ႀကံဳေတြ႕ပါက ေငြလႊဲ သူမ်ား ၏ ေငြေၾကး ဆံုး႐ံႈး ရမည္ျဖစ္သည္။ အာမခံခ်က္ မရွိဘဲ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေျခ မ်ားရွိေသာ္လည္း ဟြန္ဒီ ၀န္ေဆာင္ မႈသည္ ျပည္ ပေရာက္ျမန္မာ မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဆံုး လုပ္ငန္းျဖစ္ေနသည္။

တရား၀င္ေငြလႊဲလုပ္ငန္း မ်ား ႏွင့္ လုပ္ကိုင္လိုသူမ်ား ရွိေသာ္ လည္း အစိုးရ ၏ ကုန္သြယ္ေရး မူ၀ါဒ လစ္ဟာ မႈ က အခက္ အခဲျဖစ္ေစေၾကာင္း ျပည္မွ ကုန္ပစၥည္း တင္သြင္းသူ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ လက္ရွိ သြင္းကုန္ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အစိုးရ  က်င့္သံုးသည့္ ကုန္သြယ္ ေရးစနစ္ သည္ ကုန္ပစၥည္းမ်ား ရန္ကုန္ ဆိပ္ကမ္းေရာက္ မွ ေငြေပး ေခ်သည့္ စနစ္မ်ိဳးျဖစ္ေနသည္။


 ျမန္မာႏိုင္ငံသား ကုန္သည္ မ်ား သည္ ျပည္ပ မွ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူ ရာတြင္ တစ္ဖက္ႏိုင္ငံ ၌ ေငြလက္ ငင္း ေခ်ရန္ လိုအပ္ေသာေငြ ကို ဟြန္ဒီ စနစ္ျဖင့္ စင္ကာပူ ဘဏ္မ်ား သို႔ ေငြလႊဲၿပီးမွ သာ လိုအပ္သည့္ ကုန္ ပစၥည္းမ်ား ၀ယ္ယူရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး တြင္ လည္း ဟြန္ဒီ စနစ္သည္ ႀကီးမား သည့္ အခန္း က႑၌ ရွိေနသည္။

‘‘ဟြန္ဒီေစ်းကြက္ ႀကီးထြား ေနတာ အစိုးရ ရဲ႕ေငြေၾကး မူ၀ါဒ လိုခ်က္ေၾကာင့္ပါ။ လုပ္ထံုး လုပ္ နည္း မွား ယြင္းေနတာလည္း ပါ တယ္’’ဟု ေဒါက္တာစိုးထြန္း က ေျပာၾကားသည္။

ဟြန္ဒီ စနစ္ကို အာမခံ ရယူၿပီး တရား၀င္ေငြလႊဲ လိုင္စင္ ထုတ္ေပး သည့္ နည္းလမ္း ကို စဥ္းစားသင့္ ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္ သူအခ်ိဳ႕က ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။ တရား၀င္ လုိင္စ င္ရရွိၿပီး အာမခံ ေငြကို ဗဟို ဘဏ္ တြင္ ထားရွိ ပါက လိမ္လည္မႈေၾကာင့္ တိမ္းေရွာင္မႈ မ်ားျဖစ္လာပါကလည္း ဗဟို ဘဏ္က ေငြျဖင့္ ၾကား ၀င္ေျဖရွင္း ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ၎တို႔က အႀကံ ျပဳသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တြင္ ဟြန္ဒီ စနစ္ ပေပ်ာက္ေရး သည္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ရွိေနသည့္အတြက္ ဗဟို ဘဏ္ႏွင့္ အစိုးရ က အလ်င္အျမန္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္း မဟုတ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းရွင္ အခ်ိဳ႕က လည္း ေ၀ဖန္ေန ၾကသည္။

အစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ ဟြန္ဒီ လုပ္ငန္းကို ပေပ်ာက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ျခင္းထက္ ဘဏ္ႏွင့္ႏိုင္ငံ ျခားေငြ လႊဲ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား ကဲ့သို႔ လံုၿခံဳ  စိတ္ခ်မႈရွိေအာင္ ဘဏ္ လုပ္္ ငန္းကြၽမ္းက်င္သူ အခ်ိဳ႕က အႀကံ ျပဳသည္။ 


ဟြန္ဒီ လုပ္ငန္း မ်ားကို လည္း တရား၀င္ လိုင္စင္ထုတ္ေပး သင့္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္း မည္ဆိုပါက လိမ္လည္မႈမ်ား မရွိ ႏိုင္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္မွ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက အႀကံျပဳသည္။

ဟြန္ဒီေနရာ တြင္ အစားထိုး ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္း တစ္ခုမွာ လက္ ရွိျပည္တြင္း ၌ ဘဏ္ခြဲမ်ား လာဖြင့္ ထားသည့္ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ မ်ား ကို ျပည္ပ မွ ေငြလႊဲ လုပ္ငန္းမ်ား ခြင့္ျပဳ ေပးသင့္သည္ ဟု ေဒါက္တာစိုး ထြန္း က အႀကံျပဳသည္။


 ျပည္တြင္း ၌ ဘဏ္ခြဲ ဖြင့္လွစ္ ရရွိထားသည့္ ဘဏ္ မ်ားသည္ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ား အလုပ္သြားေရာက္ လုပ္ ကိုင္ေန သည့္ ထိုင္း၊ စင္ကာပူ၊ မေလးရွား၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ တို႔မွ ဘဏ္ မ်ားပါ၀င္သည္။

စစ္အစိုးရ လက္ထက္ တံခါး ဖြင့္စီးပြားေရးကို စတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္း မ်ားစြာ ျပဳလုပ္လာခ်ိန္ မွ စတင္ၿပီး ဟြန္ဒီ စနစ္ ႀကီးထြား လာသည္။ ထိုစဥ္ က ျပည္တြင္းရွိ အစိုးရဘဏ္ မ်ားျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ ဘဏ္၊ ျမန္မာ့ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဘဏ္ တို႔ကို ျပည္ပ မွ တရား၀င္ လႊဲႏိုင္ေသာ္လည္း တရား၀င္ သတ္မွတ္သည့္ ေငြလႊဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ေျခာက္ က်ပ္ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဟြန္ဒီ စနစ္ကိုသာ အသံုးျပဳခဲ့ၾကသည္။

ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၂ ရက္ မွစ ၿပီး ေငြလႊဲႏႈန္း ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏႈန္းရွင္ စနစ္ ေျပာင္းလဲ လိုက္ေသာ္လည္း ဟြန္ဒီေငြလႊဲ လုပ္ငန္းက သာ ႀကီးစိုးေနသည္။ 


ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေစ်းကြက္ တြင္ ေငြလဲႏႈန္း သက္မွတ္ခ်က္ သည္ မ်ားစြာျဖစ္ေနသည္။ အေမရိကန္ တစ္ေဒၚလာ တန္ဖိုး ကို ေငြစကၠဴ  အတိုင္း ေရာင္း၀ယ္ ည္ ဆိုပါက တစ္ေစ်း၊ အေ၀း ဟုေခၚသည့္ (ဟြန္ဒီ)ေစ်းႏႈန္း၊ ပို႔ကုန္ရေငြ တန္ဖိုး (Earn-ing) ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ပုဂၢလိက ဘဏ္မ်ားမွ ဖြင့္သည့္ေစ်းႏႈန္း ဟူ၍ အမ်ိဳးမ်ိဳး ကြဲျပားေနခဲ့သည္ မွာ ယေန႔အထိျဖစ္သည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေငြလဲႏႈန္း တန္ဖိုး တရား မ၀င္ကြဲျပားေနမႈကို တစ္ညီ တၫြတ္တည္းျဖစ္ေအာင္ လုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ မွသာ ဟြန္ဒီေငြလႊဲ စနစ္ ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မည္ ဟု လည္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ား က ေျပာၾကားသည္။

7day daily
 
 

No comments:

Post a Comment