Saturday, September 21, 2013

Moon စကားလံုး ဆိုင္ရာ အီဒီယံ အသံုး အႏႈန္းမ်ား

Moon စကားလံုးဆိုင္ရာ အီဒီယံအသံုးအႏႈန္းမ်ား
ဒီတပတ္ English Learning: America Idioms and Expressions က႑မွာ လမင္း (moon) အေျခခံတဲ့  အီဒီယံအသုံးအႏႈန္းမ်ားျဖစ္တဲ့ reach for the moon, over the moon, hung the moon, once in a blue moon နဲ႔ moonlighting တုိ႔ကို တင္ျပထားပါတယ္။                                                                                                                                                                                                                                                               

Reach for the moon

Reach (မီွေအာင္လက္လွမ္းသည္)၊ For (အတြက္)၊ the Moon (လမင္း) ဆိုေတာ့ စကားစုတစ္ခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္ အဓိပၸါယ္က လမင္းႀကီးကို လွမ္းသည္ ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေနရာမွာ moon အစား stars (ၾကယ္ေတြ) အဓိပၸါယ္ရတဲ့ ေဝါဟာရကိုထည့္ၿပီးေတာ့ reach for the stars လို႔လည္း ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။ အီဒီယံ အဓိပၸါယ္ကလည္း ရွင္းပါတယ္။ လကို လက္လွမ္းမီွေအာင္ ႀကိဳးစားတယ္ ဆိုရင္ လက္ေတြ႔ မွာ မျဖစ္ႏိုင္တာ မို႔ အီဒီယံ အဓိပၸါယ္က သိပ္ကိုခက္ခဲလွတဲ့ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္တဲ့ ႀကိဳးပမ္းမႈကို ျပဳလုပ္တာကို ဆိုလုိပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Grow ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။
There is no harm in reaching for the moon, but you have to be prepared to face disappointment.

မျဖစ္ႏိုင္တာကို ေမွ်ာ္မွန္းဖို႔ ႀကိဳးပမ္းတာက ျပႆနာ မရွိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့လို႔ စိတ္ပ်က္မႈနဲ႔ ရင္ဆိုင္ဖို႔အ တြက္ေတာ့ အဆင္သင့္ျဖစ္ဖို႔ လိုတယ္။

Over the moon
Over (ေက်ာ္လႊာသည္)၊ the Moon (လမင္း) ဆိုေတာ့ စကားစု တစ္ခုလံုးရဲ ႔တိုက္ရိုက္ အဓိပၸါယ္က လမင္းႀကီးကို ေက်ာ္လႊားသည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔အီဒီယံ အဓိပၸါယ္က တင္စားေျပာထားတယ္လို႔ ဆုိရမွာပါ။ လူတဦးရဲ ႔ စိတ္ဟာ သိပ္ကိုေပါ့ပါးၿပီးေတာ့ မိုးေကာင္ကင္ေပၚ တက္သြားတယ္ဆိုတဲ့ သေဘာမ်ဳိးဆိုရင္ တခုခုနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သိပ္ကို စိတ္ေပါ့ပါးတာ၊ ရႊင္ျပတာ၊ ဝမ္းသာမဆံုး ျဖစ္တာကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Grow ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

John is over the moon these days. He got a well-paying job and is soon getting married to the girl he loves.
John တစ္ ေယာက္ အခုတစ္ေလာ ေပ်ာ္မဆံုး ျဖစ္ေနတယ္။ လခေကာင္းတဲ့ အလုပ္လည္း သူရထားသလို၊ သူခ်စ္တဲ့ မိန္းခေလးနဲ႔လည္း မၾကာမီ လက္ထပ္ေတာ့မယ္။
Hung the moon
Hung က Hang ေဝါဟာရက ဆင္းသက္လာၿပီး verb - ႀကိယာအျဖစ္ အသံုးျပဳထားရမွာ ခ်ိတ္ဆြဲတယ္လို႔ အဓိပၸါယ္ရပါတယ္။ the Moon (လမင္း) ဆိုေတာ့ စကားစုတစ္ခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က လမင္းႀကီး ခ်ိတ္တယ္ ျဖစ္ပါတယ္။ လမင္းႀကီးကိုေတာင္ သြားခ်ိတ္ႏိုင္စြမ္း ရွိတယ္ဆိုရင္ အဲဒီ ပုဂၢိဳလ္ဟာ သိပ္ကိုအထင္ႀကီးခံရတာ၊ သိပ္ေတာ္တယ္၊ သိပ္တတ္တယ္လို႔ ယူဆခံရတာ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ေၿခာက္ျပစ္ ကင္း သဲလဲစင္လို႔ ယူဆခံရတဲ့ လူမ်ဳိးကို ဆိုလိုတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေခတ္စကား အရေတာ့ superstar ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Grow ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

When I first met Mary, I thought she hung the moon and I instantly fell in love with her.
က်ေနာ္ Mary နဲ႔ စေတြ႔ခ်ိန္က သူကို အျပတ္အထင္ႀကီးတာ။ ဒါေၾကာင့္လည္း က်ေနာ္ သူ႔ကိုျမင္ျမင္ခ်င္းပဲ ခ်စ္သြားခဲ့တယ္။
Once in a blue moon
Once (တႀကိမ္)၊ In (အထဲမွာ)၊ A (တခု)၊ Blue (အျပာေရာင္)၊ Moon (လမင္း) ဆိုေတာ့ စကားစုတခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္က အျပာေရာင္ လတစ္ႀကိမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုး ဆင္းသက္လာတာ ကေတာ့ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုရဲ ႔ ျပည္နယ္ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Maine ျပည္နယ္ရွိ လယ္သမားေတြရဲ ႔ မိုးေလဝသ ခန္႔မွန္းေျခ လက္စြဲစာအုပ္ထဲက လို႔ ဆိုပါတယ္။ 

အဲဒီမွာ ျပကၡဒိန္ ကို သတ္မွတ္ရာမွာ က်မတို႔ ျမန္မာမွာလိုပဲ လျပည့္၊ လကြယ္နဲ႔ သတ္မွတ္ရာမွာ လျပည့္ကို အနီေရာင္နဲ႔ ျပသထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ လဟာ တစ္လ တစ္ခါ ျပည့္တာမ်ားေပမယ့္လဲ တခ်ဳိ ႔လေတြ မွာေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္ တစ္လထဲ လႏွစ္ႀကိမ္ျပည့္တဲ့အခါေတြလည္း ရွိပါတယ္။ 

ပထမလျပည့္ကို အနီေရာင္ ျခယ္သထားၿပီး၊ ဒုတိယလျပည့္ကိုေတာ့ အျပာေရာင္နဲ႔ ျခယ္ျပထားရာကေန အျပာေရာင္လ ဆိုတဲ့အသံုး ဆင္းသက္ လာတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာ ကေတာ့ တစ္လမွာ လျပည့္ႏွစ္ ခါႀကံဳဖို႔က ခဲယဥ္းလွ သလို once in a blue moon ဆိုတဲ့ အသံုးအႏႈန္းကလည္း ႀကံဳေတာင့္ႀကံဳခဲ အျဖစ္မ်ဳိးကို ရည္ညႊန္းေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ သိပ္ကို ျပဳလုပ္ခဲလွတယ္ဆိုရင္ ဒီအသံုးကို သံုးစြဲေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Grow ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

I like to eat out at an expensive restaurant. But, since I started saving, I only eat out once in a blue moon.

က်ေနာ္က အေကာင္းဆံုးစားေသာက္ဆိုင္ေတြမွာ ထြက္စားတာႀကိဳက္တယ္။ ဒါေပမဲ့လို႔ က်ေနာ္ ပိုက္ဆံစု လာခ်ိန္ကတည္းက ေနာက္ပိုင္းမွာ အျပင္ သိပ္ထြက္စားခဲလွတယ္။

Moonlighting
Moon (လမင္း)၊ Lighting  (အလင္းေရာင္) ဆိုေတာ့ စကားစု တစ္ခုလံုးရဲ ႔ တိုက္ရိုက္အဓိပၸါယ္ကေတာ့ လရဲ ႔ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအသံုးရဲ ႔ အီဒီယံ အဓိပၸါယ္က လူတဦးအေနနဲ႔ အခ်ိန္ျပည့္ အလုပ္တခုခုကို လုပ္ရာကေန၊ ေနာက္တစ္ခုကို အားတဲ့အခ်ိန္ပိုမွာ လုပ္တာကို ဆိုလုိပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေတာ့ ေန႔အခ်ိန္မွာ အလုပ္လုပ္တာကို moonlighting ဆိုတဲ့ ညအခ်ိန္မွာလည္း ခိုးလုပ္တဲ့ သေဘာမ်ဳိးကုိ ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔မွာ အလုပ္ (၈) နာရီ သတ္မွတ္ထားတဲ့ သာမန္အလုပ္ခ်ိန္မွာ (၈) နာရီထက္ေက်ာ္ၿပီး တစ္ၿခားေနရာမွာ ဝင္ေငြပိုရေလေအာင္ အလုပ္လုပ္ရင္ ကိုယ့္ကိုအခ်ိန္ျပည့္ တေန႔ (၈) နာရီ ငွားထားတဲ့အလုပ္ရွင္က ႏွစ္သက္ခ်င္မွႏွစ္သက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။  တစ္ခါတစ္ရံ တစ္ကယ့္အလုပ္ခ်ိန္မွာ ပင္ပန္းလို႔ အလုပ္ေကာင္းေကာင္းမလုပ္ႏိုင္တာမ်ဳိး အိပ္ငိုက္တာမ်ဳိး၊ ဥာဏ္မရႊင္တာမ်ဳိး ျဖစ္တာမ်ဳိး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အလုပ္ႏွစ္ခုကို တြဲလုပ္ရာမွာ အပိုအလုပ္ကို အထူးသျဖင့္ ခိုးလုပ္ရတဲ့အခ်ိန္မ်ဳိးမွာ ဒီအသံုးကို သံုးစြဲႏိုင္ပါတယ္။

ဒီအသံုးနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ George Grow ေပးတဲ့ ဥပမာကို ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္ပါ။

He is a doctor at our hospital, but he moonlights at another hospital during his off-days.

သူက က်ေနာ္ တို႔ေဆးရံုမွာ ဆရာ ဝန္ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ သူက အားလပ္တဲ့ ရံုးပိတ္ ရက္ေတြ မွာ ေနာက္ေဆး ရံုတစ္ရံုမွာ အလုပ္ခိုး လုပ္ေနတယ္။

The  Best English 4 You                      
From...Facebook            

No comments:

Post a Comment