Saturday, May 14, 2016

ဗုဒၶ လက္ထက္ အရွင္ လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳ ခံခဲ့ရသူ (၅) ဦး

 မိလိႏၵပဥွာ ပါဠိေတာ္ (၁၀ဂ) တြင္ ေဂါတမ ဘုရားရွင္ သာသနာေတာ္  အတြင္း၌ အရွင္ လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳ ခံခဲ့ ရသူ ငါးဦး ရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား၏။  ထုိ ငါးဦးမွာ -
 

(၁) စိဥၥမာဏ
(၂) သုပၸဗုဒၶ
(၃) အရွင္ေဒဝဒတ္
(၄) နႏၵက ဘီလူး
(၅) နႏၵလုလင္
  တုိ႔ပင္ ျဖစ္သည္။
 


၁။ စိဥၥမာဏ
----------------
စိဥၥမာဏ သည္ ဘုရား လက္ထက္ တိတၱိ ဆရာႀကီးမ်ား၏ ေစခုိင္း မႈေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ အား အမ်ိဳးမ်ိဳး စြပ္စဲြ ခဲ့သူ ျဖစ္သည္။ စိဥၥမာဏ သည္ ျမတ္ဗုဒၶ အား လူ အမ်ား အထင္ လဲြမွားေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ညေနခ်မ္း လူမ်ား ျမင္ရခ်ိန္ တြင္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ အတြင္း ဝင္သြားၿပီး မနက္ေစာေစာ လူအမ်ားေက်ာင္း ကုိ လာခ်ိန္ တြင္ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ မွ ျပန္ထြက္ လာဟန္ ျပဳမူေနထုိင္ ခဲ့ၿပီး အေတာ္ အတန္ ၾကာသည့္ အခါ ရဟန္းေဂါ တမႏွင့္ ကုိယ္ဝန္ ရသည့္ ပုံစံျဖင့္ မိမိ ဝမ္းဗုိက္တြင္ ျပင္ခ်ပ္ ခ်ည္ကာ တရားေဟာေနသည့္ ဘုရားရွင္အား တရားနာ ပရိတ္သတ္ၾကားတြင္ စြပ္စဲြေလ၏။


 ျမတ္ဗုဒၶ က ေမတၱာ တရားျဖင့္သာ ေနေတာ္ မူခ်ိန္ နတ္သားေလးေယာက္တုိ႔ က ၾကြက္ေယာင္ ဖန္းဆင္းၿပီး စိဥၥမာဏ ၏ ကုိယ္ဝန္ အတုကုိ ကုိက္ျဖတ္ကာ အမွန္ ကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ ထုိအခါ မွသာ တရားနာ ပရိတ္သတ္မ်ား လည္း အျမင္ ရွင္းကာ ထုိ အမ်ိဳးသမီးအား ႐ုိက္ပုတ္ၿပီး ေက်ာင္းအျပင္ သုိ႔ ႏွင္ထုတ္ လုိက္ ၾကေလ သည္။ 

စိဥၥမာဏ သည္ ဘုရားရွင္ မ်က္ကြယ္သုိ႔ ေရာက္သည့္ ခဏ မွာပင္ ေျမမ်ိဳ  ခံခဲ့ရေလေတာ့သည္။ အဝီစိ ငရဲမွ မီးလွ်ံ မ်ားသည္ စိဥၥမာဏ အား ရစ္ပတ္၍ အဝီစိ ငရဲ သုိ႔ ေခၚေဆာင္သြားခဲ့ေလသည္။
 ၂။ သုပၸဗုဒၶ
-------------
သုပၸဗုဒၶ သည္ ဘုရားရွင္ သိဒၶတၳ မင္းသား ဘဝ က ေတာ္စပ္ ခဲ့ရသည့္ ေယာကၡမ သက်သာကီဝင္ မင္းမ်ိဳးျဖစ္ ၏။ ေဒဝဒတ္ႏွင့္ ယေသာ္ဓရာ တုိ႔၏ အေဖ၊ သိဒၶတၳ မင္းသား ၏ ဦးရီးေတာ္ လည္း ျဖစ္၏။ သုပၸဗုဒၶ သည္ တူေတာ္ သိဒၶတၳ မင္းသား  ဘုရားအျဖစ္ ကုိ ေရာက္ၿပီးေနာက္ပုိင္း သမီးေတာ္ ယေသာ္ဓရာ ကုိ ထားခဲ့သည့္ အေၾကာင္း၊ 


သားေတာ္ ေဒဝဒတ္ ၏ ရန္သူ အရာ၌ တည္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္း၊ မိမိထက္ ငယ္ရြယ္သူ တူေတာ္ေမာင္ တစ္ေယာက္ အေပၚ ႐ုိေသေလးစားမႈ မျပဳလုိသည့္ အေၾကာင္း စသည့္ အေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ဘုရားရွင္အေပၚ ရန္ၿငိဳး ထားသူ ျဖစ္သည္။ 

တစ္ေန႔တြင္ ဘုရားရွင္ ၾကြေတာ္ မူရာ လမ္းကုိ ပိတ္ပင္တားဆီး၊ ဘုရားရွင္ တုိ႔၏ ခရီးလမ္း ကုိ ေႏွာက္ ယွက္ ဖ်က္ဆီးသည္ ကုိ အေၾကာင္းျပဳ၍ ဘုရားရွင္ က ဦးရိးေတာ္ သည္ ဤ အကုသုိလ္ေၾကာင့္ (၇) ရက္လြန္သည့္ အခါ ျပႆ       ဒ္ေျခရင္း ေလွခါးရင္း တြင္ ေျမမ်ိဳ   ခံရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။ 

ထုိ အေၾကာင္းကုိ သုပၸဗုဒၶ ၾကားသိသည့္ အခါ ျမတ္စြာဘုရား စကား မမွန္ေအာင္ေနၿပီး မုသာဝါဒျဖင့္ စြပ္စဲြ မည္ဟု ႏွလုံးပုိက္ကာ ဘုံ (၇) ဆင့္ ရွိသည့္ ျပႆ         ဒ္ထက္ဝယ္ ေနခဲ့ေလ၏။ သုိ႔ေသာ္ (၇) ရက္ေျမာက္ သည့္ေန႔ တြင္ ရွင္ဘုရင္ ၏ မဂၤလာ စီးေတာ္ျမင္း ၏ ျမည္ဟီးကာ ေသာင္းက်န္းေနသည္ ကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး စီးေတာ္ျမင္း အား တားဆီးရန္ သတိ လက္လြတ္ျဖင့္ ျပႆ          ဒ္ထက္မွ ဆင္းသက္ မိရာက ေလွကားေျခရင္း တြင္ ေျမမ်ိဳ ကာ အဝီစိ ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဘုရားရွင္ တုိ႔၏ စကားေတာ္ သည္ လြဲေခ်ာ္႐ုိး ထုံးစံ မရွိသည့္အေလ်ာက္ (၇) ရက္ေျမာက္လ်င္ ေျမမ်ိဳ ခံရမည့္ သုပၸဗုဒၶၸ  သည္လည္း မျဖစ္မေန အေၾကာင္း ဖန္ကာ ေျမမ်ိဳေသဆုံး ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။


၃။ အရွင္ ေဒဝဒတ္
----------------------
ေဒဝဒတ္ ေျမမ်ိဳျခင္း အေၾကာင္းကား အေတာ္ မ်ားမ်ား သိထားၿပီး ျဖစ္၏။ ျမတ္ဗုဒၶ ၶ၏ ေယာက္ ဖေတာ္ လည္းျဖစ္၊ ညီအကုိေတာ္လည္း ျဖစ္သည့္ ရွင္ေဒဝဒတ္ သည္ ရဟန္းအျဖစ္ ကုိ ရရွိၿပီးေနာက္ မိမိေနာက္ မွ ေရာက္ လာၾကသည့္ အရွင္သာရိ ပုုတၱရာႏွင့္ အရွင္မဟာေမာဂၢလာန တုိ႔ကုိ ဘုရားရွင္က အဂၢသာဝက ရာထူးမ်ား ေပးအပ္လုိက္ခ်ိန္မွ စ၍ ဘုရားရွင္ အေပၚ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႕မႈမ်ား တုိးပြားလာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 


ဘုရားရွင္ ကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး အတုိက္အခံျပဳ  ဆန္႔က်င္ဘက္ျပဳကာ ဘုရား ကုိ ေသြးစိမ္း တည္ေအငာ္ လုပ္ျခင္း၊ ညီ ညြတ္ေနသည့္ သံဃာေတာ္ မ်ား ကဲြျပား သြားေအာင္ သံဃာ သင္းခဲြျခင္း စသည့္ ပဥၥာနႏၲရိယကံ မ်ား အထိ က်ဴးလြန္ မိခဲ့သည္။

 ျမတ္ဗုဒၶႏွင့္ လမ္းခဲြကာ ေနာက္ပါ တပည့္မ်ားႏွင့္ ေနၿပီး မၾကာခင္မွာ ေရာဂါ စဲြကပ္လာခဲ့သည့္ ရွင္ေဒဝဒတ္ သည္ မိမိ၏ အမွားမ်ား အေပၚ ေနာင္တ တရား မ်ား ျဖစ္ခဲ့ေလ၏။

 ေနာက္ဆုံး ဘဝနိဂုံး မခ်ဳပ္ခင္ ျမတ္စြာ ဘုရား အား ဖူးေျမာ္ လုိေၾကာင္း တပည့္ မ်ားအား တုိးလ်ိဳးေတာင္းပန္ သျဖင့္ တပည့္မ်ား က ထမ္းစင္ျဖင့္ ဘုရားရွင္ ရွိရာ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ သုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္စဥ္ ေက်ာင္းေဘးနား ရွိ ေရကန္နား အေရာက္ တပည့္ မ်ားက ထမ္းစင္ကုိ ခ်ၿပီး ေရကန္ဘက္ အသြား တပည့္မ်ား အလာကုိ မေစာင့္ႏုိင္ဘဲ ဘုရားေက်ာင္းေတာ္ကုိ မိမိ ကုိယ္တုိင္ အားျပဳ႐ုန္း ထလ်က္ ထမ္းစင္ေပၚမွ အဆင္းမွာပင္ မဟာ ပထဝီေျမႀကီး ကဲြအက္ကာ အရွင္ လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳ  ခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္သည္။
 


၄။ နႏၵက ဘီလူး

-------------------
နႏၵက ဘီလူး သည္ သူေတာ္ေကာင္း ဓာတ္ခံ အလြန္နည္းပါး သည့္ ဘီလူးျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္း မ်ား အေပၚတြင္ လည္း မေနာကံ အျပင္ ဝစီကံ၊ ကာယကံေတြနဲ႔ မ်ားျဖင့္ ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္ ေဆာ္ကားေလ့ ရွိသည္။ တစ္ခ်ိဳ႔ေစာ္ကားမႈ အပိုင္းမ်ား သည္ လက္ေတြ႔ပုိင္းမွာ အက်ိဳး သက္ေရာက္ မႈ မရွိေသာ္လည္း ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္း၊ သီလသမာဓိ ပညာ အားေကာင္းသည့္ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ကုိ ေစာ္ကား မိပါက လက္ေတြ ႔ခံရသည္ကို နႏၵက ဘီးလူး သေဘာေပါက္သြားခဲ့သည္။ 


တစ္ေန႔ "အရွင္သာရိပုတၱရာ" မေထရ္ျမတ္သည္ ဂိဇၥ်ဂုတ္ေတာင္ တြင္ တရား အားထုတ္ေနစဥ္  နႏ ၵက ဘီလူး ေရာက္ရွိ လာၿပီး တရားအားထုတ္၍ မရေအာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေႏွာက္ယွက္ေလသည္။ ေနာက္ဆုံး မေထရ္ျမတ္ ၏ ဦးေခါင္းေတာ္ ကုိ ကုိယ္ထိ လက္ေရာက္ ႐ုိက္ပုတ္သည္ အထိ ေစာ္ကားေႏွာက္ယွက္ ခဲ့သည္။ 

ထုိ အကုသုိလ္ အက်ိဳးေၾကာင့္ နႏၵက ဘီလူးသည္ ေျမႀကီး ကဲြအက္ကာ အဝီစိ ငရဲမွ ေခၚေဆာင္သြားျခင္းကုိ ခံခဲ့ ရသည္။ နႏၵက ဘီလူး သည္ လက္ေတြ႔ဘဝ တြင္ သူေတာ္ေကာင္း ကုိ ေစာ္ကား မိသျဖင့္ အရွင္ လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳး ခဲ့ရေလသည္။


၅။ နႏ ၵလုလင္
------------------
နႏၵ လုလင္သည္ ရဟႏၲာ မေထရ္မ ကုိ ေစာ္ကား မိသျဖင့္ အရွင္ လတ္လတ္ေျမမ်ိဳ  ခံခဲ့ရသူျဖစ္သည္။ သူေစာ္ကား ၿခင္း ခံရသူမွာ  "ဥပၸလဝဏ္ ေထရီမ" ျဖစ္သည္။ ဥပၸလ၀ဏ္ေထရီမ သည္ "တန္ခိုးၾကီးေသာ အရာ ၌ အျမတ္ဆံုး ဧတဒဂ္ဘြဲ႕ရ ရဟႏၱာေထရီမ" တစ္ဦး ျဖစ္ေပသည္။


 ေထရီမ သည္ တန္ခုိးႀကီးသည္ သာမက ဥပဓိ သမၸတၱိႏွင့္ လည္း ျပည့္စုံ သျဖင့္ ေထရီမျဖစ္ေသာ္လည္း လူေယာက်္ားမ်ား ၏ စိတ္ဝင္စားမႈ ကုိ ခံရသူျဖစ္သည္။ ထုိအထဲတြင္ နႏၵ လုလင္လည္း တစ္ဦးအပါ အဝင္ ျဖစ္ သည္။
 


တစ္ေန႔ေသာ္ နႏၵလုလင္ သည္ လူသူ ကင္းဆိတ္ခ်ိန္တြင္ ေထရီမ ၏ ေက်ာင္းသခၤမ္းသုိ႔ ေရာက္ရွိ လာၿပီး ေထရီမ အား အဓမၼျပဳက်င့္ေလသည္။ ရဟႏၲာျဖစ္ေနသည့္ ေထရီမ အား ေစာ္ကားမိ သျဖင့္ ယင္း အကုသုိလ္ကံ အက်ိဳးေၾကာင့္ နႏၵလုလင္ မွာ ေျမႀကီး ကဲြအက္၍ အရွင္ လတ္လတ္ ေျမမ်ိဳျခင္း ကုိ ခံခဲ့ရၿပီး အဝီစိ ငရဲသုိ႔ က်ေရာက္ သြားခဲ့ေလသည္။

ဤကား ဒိ႒ဓမၼေဝဒနီယကံ ၏ အက်ိဳးဆက္ အျဖစ္ လက္ရွိ ဘဝမွာပင္ သူေတာ္ေကာင္း ကုိ ေစာ္ကား မိသျဖင့္ အရွင္ လတ္လတ္ေျမမ်ိဳ ခံခဲ့ရသည့္ ပုဂၢဳိလ္ ငါးဦး အေၾကာင္း တေစ့ တေစာင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
 


ဓမ ၼစာေပ ပရိတ္သတ္ တစ္ဦး ၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ ကုိ  အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ၍ ေရးသားေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္ ။
အမ်ားသူငါ ဗဟုသုတ တုိးေစရန္လည္း တစ္ဆင့္ျပန္လည္ မွ်ေဝလုိက္ပါသည္။
  ေမတၱာျဖင့္
- [မနာပဒါယီ အရွင္ဝိစိတၱ (ဒုိက္ဦး)]
credit
Young Buddhist Association

ဗဟုသုတ ဟင္းေပါင္းအုိးၾကီး

No comments:

Post a Comment