Monday, March 19, 2018

တိုင္းျပည္ တိုးတက္ဖို႔ ဦးေႏွာက္ နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ရွိဖို႔ပဲလိုတယ္


 
ဦးေႏွာက္ရွိဖို႔ကိုေတာ့ အမ်ားၾကီး မေဆြးေႏြးလိုသျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ လိုအပ္ခ်က္အေၾကာင္း ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ သည္။ လက္ရွိ ႏိုင္ငံတကာမွာ လွ်ပ္စစ ္စြမ္းအင္ကို နည္းလမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ထုတ္ယူေနၾကတယ္။ ေနစြမ္းအင္၊ ေလစြမ္းအင္ေတြဆိုတာ ခ်မ္းသာတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာေတာင္ အျပည့္အ၀ မထုတ္ႏိုင္ဘူး။ ကုန္က်စရိတ္ၾကီးေတာ့ ထြက္လာတဲ့လွ်ပ္စစ္ကို ျပန္ေရာင္းရတာ မကိုက္လို႔။
 
ဖြံ႔ျဖိဳးျပီးႏိုင္ငံၾကီးေတြနဲ႔ အလယ္လတ္ႏိုင္ငံေတ ြအေနနဲ႔ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကို နည္းမ်ိဳးစံု ထုတ္ယူၾကျပီး ေနာက္ဆံုး ထုတ္စရာ ေရအားလွ်ပ္စစ ္မရွိမွ ေက်ာက္မီးေသြး၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႔တို႔ဘက ္လွည့္ၾကတယ္။ အလြန္အမင္း လွ်ပ္စစ္ လိုအပ္တဲ့ လူေနသိပ္သည္းတဲ့ ျမိဳ႕ၾကီးေတြ၊ စက္မႈဇုန္ေတြအတြက္မူ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္သံုးျပီး လွ်ပ္စစ္ထုတ္ၾကတယ္။
 
ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေရအားကေန ထုတ္မယ္ဆိုရင္ အမ်ားၾကီး ရႏိုင္ပါလွ်က္နဲ႔ မထုတ္ႏိုင္ဘဲ ျဖစ္ေနတာ အေျဖ ရွာရမယ္။ အရင္းအႏွီး မရွိေတာ့ အစိုးရက ဘတ္ဂ်တ္ မထုတ္ေပးႏိုင္၊ ဖက္စပ္ လုပ္ဖို႔ တရုတ္နဲ႔ ေပါင္းထုတ္ ေတာ့လည္း တရုတ္ရဲ႕ စီမံကိန္းေတြကို ဖ်က္လို႔ ဖ်က္စီး အေနာက္ဥေရာပ နဲ႔ အေမရိကန္ က ေပးစာ ကမ္းစာ ေဒၚလာ ၅ ေသာင္းေလာက္ရရံုနဲ႔... ေဒသခံေတြက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း၊ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ထိခိုက္ေၾကာင္း စသျဖင့္ အသံစံုေအာ္ဖို႔ ေသြးထိုးၾကတယ္။
 
တစ္ကယ္ေတာ့ ေဒသခံ လူထုက ဘာမွ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္စိတ္မ၀င္စားဘူး။ သူတို႔အတြက္ ထိုက္သင့္ တဲ့ေျမယာေလ်ာ္ေၾကး၊ အလုပ္အကိုင ္ဖန္တီးေပးရင္ကို ေက်နပ္ေနျပီ။ ေဒၚလာ မစို႔မပို႔ ယူျပီး ကၽြန္ခံခ်င္တဲ့ ျမိဳ႕က သစၥာေဖာက္ေတြေၾကာင့္ ဘာစီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ေဆာင္ မေအာင္ျမင္ဘူး....
 
ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကို ေသခ်ာဆန္းစစ္ ... ေကာင္းက်ိဳးကဘာ... ဆိုက်ိဳးကဘာ... ႏွစ္စဥ္ဧရာ၀တီျမစ္က ေဘး ကို ျပဲကားလာျပီး မနက္ေတာ့ဘူး။ ကမ္းပါးယံေတြ ႏွစ္စဥ္ျပိဳလို႔ ျမန္မာျပည္ အလယ္ပိုင္းက ျပည္သူေတြ အိမ္ေျခယာမဲ့ ဘ၀ပ်က္ရတာေတြ ကို မၾကည့္ဘူး။ လက္ရွိ အစိုးရမွာ ျမစ္ေၾကာင္းထိန္းႏိုင္တဲ့ ပညာ၊ ေငြ၊ ေျမထိန္းနံရံေတြ ဧရာ၀တီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ ေဆာက္ဖို႔က လည္း ျမစ္ဆ ံုေဆာက္တာထက္ ပိုအကုန္က် မ်ားမယ္။
 
 


 
ႏွစ္စဥ္ ျမစ္ကမ္းပါးျပိဳက်လို႔... ရြာေတြ၊ ေစတီေတြ၊ ေက်ာင္းေတြ၊ လယ္ေတြ၊ ယာေတြ ဆံုးရႈံးမႈက တစ္ႏွစ္ ထက္တစ္ႏွစ္ျမင့္လာတယ္။ ျမစ္လယ္မွာ သဲေတြေသာင္ေတြ ထြန္းျပီး ျမစ္ေၾကာင္းေကာျပီး ေရေၾကာင္း သြားရလာရခက္ေစတယ္။ ျမစ္ၾကီးနားကို ျမစ္ဆံုဆည္ မေတာ္တဆျဖစ္မႈက ကာကြယ္ဖို႔ တစ္ျမိဳ႕လံုး လံုျခံဳေစမယ့္ ေရလႊဲေရကာတံတိုင္း အထက္ဘက္က ေဆာက္ထားရင္ အဆင္ေျပတယ္။
 
ျမစ္ဆ ံုေဒသခံေတြကို လူေနမႈဘ၀ေသခ်ာ ထူေထာင္ေပးဖို႔ေတာ့လိုသည္။ ျပီးေတာ့ အက်ိဳးအျမတ္ကို ျပန္ညွိျပီး ျမန္မာ အတြက္ ရာႏႈန္းပိုေတာင္းလို႔ ၅၀-၅၀ ဆိုရင္ ခြင့္ျပဳသင့္သည္။ အဲ့ဒီေတာ့ ေျပာရရင္ ေရအားလွ်ပ္စစ္ ထုတ္မရေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လွ်ပ္စစ္မရေသးဘူး။ ေတာေန ေက်းလက္က ဘတ္ထရီ မီးေတြနဲ႔ ေရွ႕ဆက္ရမွာလား။
 
ကိုယ္ခ်င္းမစာ၊ ကိုယ့္အတြက္ ကိုယ္ၾကည့္ျပီး ဖ်က္လို႔ဖ်က္စီး လုပ္ၾကသူေတြရဲ႕ေနာက္မွာ ေထာက္ပံ့ သူေတြကို ရွာေဖြ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္တဲ့ စ သံုးလံုး ျပန္ဖြဲ႔ျပီး အကုန္တရားစြဲထားရမယ္။
 
အျခားေက်ာက္မီးေသြးဘက္ လွည့္ေတာ့ေရာ ေလထုညစ္ညမ္းလို႔ ဘာလို႔နဲ႔... ဘာမွ ေဆာက္မေနနဲ႔... မီးလိုရင္ သစ္ေတာေတြခုတ္ ထင္း နဲ႔ ရပ္တည္..... မီးခိုးက မထြက္ေတာ့တာ က်ေနတာပဲ။ ေလထုပိုညစ္ ညမ္းရံုတင္ မကဘဲ သစ္ေတာျပဳန္းလို႔ ရာသီဥတုပါ ေျပာင္းလဲေစတယ္။
 
အၾကံတစ္ခုေပးခ်င္ပါသည္။ ႏ်ဴကလီးယား စြမ္းအင္နဲ႔ သံုးၾကည့္ဖို႔။ မၾကာေသးမီကပဲ အီဂ်စ ္နဲ႔ တူရကီမွာ ရုရွားကေန န်ဴကလီးယား ဓာတ္အားေပးစက္ရံု လာတည္ေပးမယ္။ စက္ရံုကို ရုရွားက ပိုင္မယ္။ ထြက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ကို ျပန္ေရာင္းေပးမယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံထဲ ပိုရင္ ေဘးႏိုင္ငံကိုျပန္ေရာင္း။ ေဘးထြက ္ဆိုးက်ိဳးနဲ႔ ေပါက္ ကြဲႏိုင္မႈက အစ ရုရွားဘက္က အာမခံနဲ႔ လုပ္ေပးမယ္။ ေလာင္စာေခ်ာင္းက အစ စြန္႔ပစ္ပံုပါ စနစ္တစ္က် ရွိေစမယ္။
 
 
 
ဒီလိုေဆာက္ရင္ စက္မႈဇံုၾကီးေတြ ရွိတဲ့ တိုင္းနဲ႔ ျပည္နယ္ေတြ အေနနဲ႔ အင္မတန္ တြက္ေခ်ကိုက္မယ္။ တစ္ကယ္တမ္းေျပာရရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြက္ ႏ်ဴကလီးယား စက္ရ ံု၄ ရံုေလာက္ ေသခ်ာေဆာက္ႏိုင္ရင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး စက္မႈ လုပ္ငန္းေတြ လွ်ပ္စစ္မီး မွန္ျပီး ေန႔ဆိုင္း ညဆိုင္းပါ ဆင္းႏိုင္ျပီ။ ေရအားလွ်ပ္စစ္ကရတဲ့ ေဈးခ်ိဳတဲ့ လွ်ပ္စစ္ကို အိမ္သံုးဖို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတြက္ျဖန္႔။ ႏ်ဴကလီးယားက ရတဲ့ ေစ်းၾကီးတဲ့ လွ်ပ္စစ္ကို စက္မႈလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းၾကီးေတြအတြက္ သံုး။
 
တစ္ကယ္လို႔ ေန႔ေရာညပါ ရာသီဥတုမေရြး လွ်ပ္စစ္မီး မွန္ျပီး အာမခံႏိုင္ရင္ မီတာခ ေစ်းၾကီးရင္ေတာင္မွ ခ်မ္းသာတဲ့ လူတန္းစားနဲ႔ အေရးၾကီးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြ အေနနဲ႔ ေစ်းၾကီးတဲ့ လွ်ပ္စစ္ကုိပဲ အသဲံုးျပဳလာၾက မယ္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းေတြ ေန႔ေရာညပါ ဆင္းႏိုင္ရင္ ထြက္ကုန္ တိုးျပီး တြက္ေခ်ကိုက္လာမယ္။
 
ရန္ကုန္တိုင္းလိုမ်ိဳး အတြက္ န်ဴကလီးယား စက္ရံု တစ္ရံုေဆာက္ရန္ လိုအပ္ျပီး မြန္ျပည္နယ္ ဘက္မွာ တစ္ရံုေဆာက္ျပီး ျမန္မာျပည္ေတာင္ပိုင္းနဲ႔ ထား၀ယ္ စီးပြားေရးဇုန္ကို လည္ပတ္ေစႏိုင္မယ္။ မႏၱေလးမွာ တစ္ရံုေဆာက္ျပီး မန္းေလး၊ စစ္ကိုင္း၊ မေကြးတို႔ကို အျပည့္အ၀ေပးလို႔ရမယ္။ ကုန္က်စရိတ္၊ ထြက္လာမယ့္ လွ်ပ္စစ္မီတာခကို ေသခ်ာျပန္တြက္ၾကည့္ဖို႔ စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္မကိုက္ စိစစ္ဖို႔ေတာ့ လိုမည္။
 
ရွမ္းျပည္အတြက္ ႏ်ဴကလီးယား တစ္ရံုေဆာက္ျပီး တစ္ျပည္နယ္လံုးကို စက္မႈ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ဖြံ႔ျဖိဳးေစလို႔ ရတယ္။ ျပည္ပသြင္းကုန္ အစားထိုးတဲ့ စက္မႈလုပ္ငန္းတိုင္း အခြန ္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးျပီး ဖိတ္ေခၚလိုက္ ရင္... ျပည္တြင္းျပည္ပ ဖက္စပ္ေတြ ခြင့္ျပဳလိုက္ရင္ ေငြေတြ သိမ္းစရာမရွိတဲ့ သူေတြနဲ႔ တရုတ္ေတြ၊ ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္ေတြ အကုန ္၀င္လာဖို႔ရွိတယ္။
 
က်န္တဲ့ တိုင္းနဲ႔ျပည္နယ္ေတြကိုလည္း ေရအားလွ်ပ္စစ္က ရေအာင္ ထုတ္ခိုင္းျပီး ကိုယ့္ျပည္နယ္နဲ႔ တိုင္းကို လွ်ပ္စစ္ေပးႏိုင္ဖို႔ စီမံခြင့္ေပးရမည္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရ၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းအစိုးရေတြမွာ ေငြမရွိဘူး ပဲ ထား... ျပည္ပကို ရာႏႈန္းျပည့္ရင္းႏွီးဖို႔ ဖိတ္ေခၚျပီး တည္ေဆာက္ရမယ္။
 
ဘာလုပ္လုပ္ ကန္႔ကြက္ေနသူေတြကို ေနာက္ေၾကာင္းေတြစံုစမ္း၊ ဘယ္က အေထာက္အပံ့နဲ႔ ရပ္တည္လဲ ဆိုတာ ျပည္သူကိုခ်ျပ ။ တစ္ကယ္နစ္နာတ ဲ့ေဒသခံေတြကို ေျမယာေလ်ာ္ေၾကးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ ဖန္တီးေပး။
 
မၾကာခင္မွာပဲ တည္ျငိမ္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ မရွိေသးေတာင္မွ တိုးတက္လာႏိုင္တယ္။ ဦးေႏွာက္ရွိဖို႔ဆိုတာကေတာ့ အဘက္ဘက္က ျပည့္စံုေအာင္ေလ့က်င့္သင္ၾကားတတ္ေျမာက္ျပီး ပင္ကိုယ္ အရည္အခ်င္းတင ္မက လာဘ္မစားတဲ့စိတ ္ရွိမွလည္း ျဖစ္ႏိုင္မွာမို႔... ျမန္မာျပည္မွာ လွ်ပ္စစ္ရဖို႔က ဦးေႏွာက္ ရွိလာဖို႔ထက္ ပိုျမန္မယ္ ။
 
အရင္ရႏိုင္တာကို လုပ္ၾကရမွာပဲ ျဖစ္တယ္။ ဒါမွ တိုင္းျပည္ ဆင္းရဲတြင္းက တက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပ လိုပါတယ္။
 
ႏ်ဴကလီးယားစက္ရံုက မေတာ္တဆ ယိုစိမ့္မႈျဖစ္ေတာင္မွ ေဘးပတ္ခ်ာလည္ မိုင္၂၀ အတြင္းသာ ၾကီးၾကီး မားမားေဘးျဖစ္ႏိုင္တာမို႔ လူမေနတဲ့ ေဒသမွာ ေဆာက္ျပီး ထုတ္ႏိုင္မယ္ ဆိုပါက အတိုင္းထက္အလြန္ပင္ တိုးတက္ေစမည္ျဖစ္သည္။
 
 
#MarioMoset
မာရီယုိ

 

 


No comments:

Post a Comment