Thursday, March 1, 2018

အနာဂတ္စူပါ-ပါဝါ အားၿပိဳင္မႈ ဘယ္သူ အသာစီးရမလဲ


 
Bloom berg ၏ သတင္းတစ္ခုအရ - နာမည္ႀကီး Verizon သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ဖုန္းကုမၸဏီႀကီး တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Huawei ႏွင ့္ပူးေပါင္း၍ လက္ကုိင္ဖုန္း ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရာတြင္ အေမရိကန္ အစုိးရ၏ ဖိအားေပး မႈေၾကာင့္ စီမံကိန္းအားလုံးက ုိရပ္ဆုိင္းလုိက္ရေၾကာင္း ယေန႔ (၃ဝ. ၁. ၁၈) တြင္ သတင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္ ကုိေတြ႔ရ၏။

ဟြာေဟြသည ္ႀကီးမားမႈ လ်င္ျမန္စြာျဖင့္ ကမၻာ့လက္ကုိင္ဖုန္းေဈးကြက္ထဲသုိ႔ ဝင္ေရာက္လာၿပီး ဟြာေဟြ နည္းပညာဟု လည္းေက်ာ္ၾကားလာသည့္ ကုမၸဏီႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။

မုုန္တုိင္းထန္ေသာ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ
 
ကုမၸဏီႀကီးမ်ား အတြင္း၌သာယွဥ္ၿပိဳင္မႈျပင္းထန္ၾကသည္မဟုတ္ ကမၻာႀကီးကုိ လႊမ္းမုိးႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံ ႀကီးမ်ား ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈကလည္း ေၾကာက္ မက္ဖြယ္ရာ ျပင္းထန္သည္ကုိေတြ႔ရ၏ ။ ကမၻာ့ အဆင့္ (၁) စူပါ-ပါဝါ ေနရာ မွ ဖယ္ေပးရလွ်င္ ျပန္ရႏုိင္ရန ္မေမွ်ာ္လင့္ႏုိင္ေတာ့ေခ်။ ထုိ႔ေၾကာင့္အလားအလာ ရွိေသာၿပိဳင္ ဘက္ တုိ႔ ကုိ တန္းတူရြယ္တ ူမျဖစ္မီကပင္ သူတုိ႔၏ တုိးတက္မႈကုိ ပိတ္ဆုိ႔ တားဆီး ခ်ဳိးႏွိမ္ထားေလ့ရွိ၏။ ကုိယ္က်ဳိးစီးပြား ကာကြယ္ေရး မူဝါဒကုိ ျပတ္ျပတ္သားသား က်င့္သုံးသည့္သေဘာျဖစ္သည္။
 
တစ္ခ်ိန္က အဂၤလိပ္ အင္ပါယာကုိ ေနမဝင္အင္ပါယာဟု တင္စားသည္။ အဂၤလိပ္ လက္ေအာက္ခံႏုိင္ငံ မ်ားသည္ ကမၻာ တစ္ျခမ္း အေရွ႕မွသည္ အေနာက္သုိ႔ တုိင္သည္ျဖစ္၍ ေနထြက္လွ်င္လည္း ၄င္းတုိ႔၏က ုိလုိနီ ႏုိင္ငံ၊ ေနဝင္လွ်င္လည္း ၄င္းတုိ႔၏ ကုိလုိနီႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ မလြတ္ကင္းေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
 
ဒုတိယ ကမၻာစစ္အတြင္း စစ္ေထာင္း၍ အဂၤလိပ္တုိ႔၏ စီးပြားေရးအႀကီးအက်ယ္ က်ဆင္းသြားသည္။ ကုိလုိနီ နယ္မ်ားစြာကုိလက္လႊတ္လုိက္ရ၏။ တျဖည္းျဖည္းနစ္ဆင္း သြားခဲ့ရာ ယေန႔အဂၤလိပ္ကုိ မည္သူ ကမွ် အေရးမထားေတာ့၊ အ သံသာ ရွိၿပီး အဆ ံမရွိေသာ အေျမာက္အျဖစ္သာ႐ႈျမင္ၾကသည္။ အဂၤလိပ ္၏ ေနရာကုိ အေမရိကန္က ဝင္ေရာက္ယူသြားသည္။ အင္ပါယာဟုမေခၚေတာ့၊ စူပါ¼ပါဝါဟု အေခၚေျပာင္း သြားသည္။
 
အေမရိကန္ေခတ္တြင္ ကမၻာ့ကုန္သြယ ္ေရး၏ (၃၂%) ကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏုိင္ခဲ့သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ ႏုိင္ငံ ေပါင္း (၂ဝဝ) ေက်ာ္ရွိသည့္ အနက္ တစ္ႏုိင္ငံတည္းက သုံးပုံ တစ္ပုံကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ မည္မွ်ႀကီးမား ေၾကာင္းသိသာလွပါသည္။
 
အေမရိကန္၏ စူပါ- ပါဝါ ကမၻာ့အဆင့္ (၁) သည္ ႏွစ္ေပါင္း (၇ဝ) ေက်ာ္မွ်သာၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီး အဂၤလိပ္တုိ႔၏ အင္ပါယာေခတ္က ႏွစ္ (၂ဝဝ) ေက်ာ္မွ်ေလာက္ၾကာျမင့္ခဲ့၏။ အေမရိကန္သည္ စူပါ- ပါဝါ အဆင့္ ႏွစ္ (၅ဝ) ခန္႔မွ်ေလာက္ကပင္တ႐ုတ္တုိ႔၏စိန္ေခၚမႈကုိစတင္ရင္ဆုိင္လာခဲ့ရာ ယခု (၇ဝ) ေက်ာ္ကာ လတြင္ အဆင့္ မက်ဆင္းေရးအတြက္ အသည္းအသန္ ကာကြယ္ေနရသည့္ အေျခအေနျဖစ္၏။
 
ကမၻာ ့ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏ၏ (၃၂%) ကုိ ထိ္န္းခ်ဳပ္ထားႏုိင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္သည္ ယခုအခါ (၂၁%) မွ်ကုိသာပုိင္ဆုိင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္တုိ႔က (၂၂%) မွ်တ ုိးတက္လာခဲ့ရာ အနာဂတ္သည္ အေမရိကန္အ တြက္အလြန ္တရာေမွးမွိန္လ်က္ရွိလာေတာ့၏။ လာမည့္ (၅) ႏွစ ္ခရီးသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တုိ႔၏ေရ ကုန္ေရခန္း ခ်န္ပီယံလုပဲြေနာက္ဆုံးအခ်ီမ်ားျဖစ္လာကာ ¼ အေျဖသည္လည္းျပတ္ျပတ္ သားသား ေပၚထြက္ လာဖြယ္ရာရွိ၏။
 

ပညာရွင္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္ အရ  -
 
၂ဝ၄ဝ - တြင္ စီးပြားေရးအရ-

(၁) တ႐ုတ္
(၂) အေမရိကန္
(၃) အိႏိၵယတို႔ အစဥ္လုိက္ျဖစ္ၾကၿပီး၊
 
၂ဝ၅ဝ - တြင္မူ စီးပြားေရး အရြယ္အစားမွာ

(၁) တ႐ုတ္
(၂) အိႏၵိယ
(၃) အေမရိကန္ - ဟုသုံးသပ္ထားရာ . . .
 
စီးပြားေရးအ ရြယ္အစားအရ - အေမရိကန္ကုိ အိႏိၵယ ကပင္ ေက်ာ္ျဖတ္ေတာ့မည့္အေျခအေနျဖစ္ ၏။ အျခားေသာပါဝါမ်ားမွာ စီးပြားေရးကပင္အစျပဳၾကရသည္ျဖစ္ရာ - စီးပြားေရး အင္အ ားခ်ဳိ႕ငဲ့သည္ႏွင့္ အျခား ပါဝါမ်ားလည္း အလုိအေလ်ာက္ေမွးမွိန္မည့္သေဘာျဖစ္သည္။
 
 
အေမရိကန္သည္ ရန္သူ အဝုိင္းခံရေသာႏုိင္ငံတစ္ခုကဲ့သုိ႔ ရွိေခ်သည္။ တ႐ုတ္သည္စီးပြားေရးအရ တုိက္  ႐ ုိက္ၿခိမ္းေျခာက္သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားႏွင့္အီရန္သည္ စစ္ေရးအရၿခိမ္းေျခာက္သည ့္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ ၏။ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေရနံထြက္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ဘာသာေရးအရ ခရစ္ယာန္ကုိၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိၿပီး လူ မႈေရး၊ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခံဳေရးအရ အၾကမ္းဖက္မ်ားျဖင့္ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။
 
 ေရနံထြက္ႏုိင္ငံမ်ားမွေငြအ စုအေပါင္းသည္ အေမရိကန္၏ စီးပြားေရး အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ Wall street ကုိ တခဏျခင္းၿဖိဳလ ွဲႏုိင္ေသာ အေျခအေနလည္းျဖစ္ရာ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းသည္ အေမရိကန္အတြက္ ဘက္စုံမွသတိထားရမည့္ေဒသျဖစ္ လာသည္။
 
စစ္ေအးလြန္မ ွအပုိင္းပုိင္းၿပိဳကဲြခဲ့ေသာ ဆုိဗီယက္ယူနီယံႀကီးသည္ ပူတင္ လက္ထက္ (၁၉) ႏွစ္တာ ကာလ အတြင္း ႐ုရွား ဖက္ဒေရးရွင္းျဖင့္ စစ္ေရးလ်င္ျမန္စြာေကာင္းမြန္ခဲ့ၿပီး နည္းပညာအရ အေမရိကန္ကုိ စိန္ေခၚႏုိင္ခဲ့ေသာအေျခအေနသုိ႔ တစ္ဖန္ျပန္၍ ေရာက္ရွိလာခဲ့ရာ အေမရိကန္သည္ သူ၏ စူပါ- ပါဝါအဆင့္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ရင္ဆုိင္ရမည့္ မ်က္ႏွာစာကား မ်ားျပားလွေခ်၏။
 
အုိဘားမား လက္ထက္တြင္ အီရန္၊ ေျမာက္ကုိရီးယား တုိ႔၏ႏ်ဴကလီးယားနည္း ပညာႏွင့္တာေဝးပစ ္ဒုံးပ်ံ နည္းပညာတုိးတက္လာခဲ့ျခင္း၊ အစၥေရး၏ အခန္းက႑ေမွးမွိန္သြားျခင္းသည္ ထရမ့္ လက္ထက္တြင္ ပုိ၍ စိန္ေခၚမႈရွိလာေစခဲ့ေသာအ ေၾကာင္းအရာမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။
 
ထရမ့္သမၼတျဖစ္လာစက တ႐ုတ္တြင္ ရင္းႏွီးျမ§ဳပ္ႏွံထားၾကေသာ အေမရိကန္တုိ႔ကုိ ျပန္လာရန္ မက္လုံး မ်ားေပး၍ ဆဲြေဆာင္ခဲ့ေသးသည္။ ထင္သေလာက္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ေခ်။ ထရမ့္ႏွင ့္ရွီက်င့္ဖ်င္တုိ႔ တယ္ လီဖုန္းႏွင့္ စကားေျပာအၿပီး ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံသူမ်ားက ုိျပန္ေခၚသည့္ကိစၥ ယေန႔အထိ ထရမ့္ပါးစ ပ္ဖ်ားမွမဟ ေတာ့ေခ်။
 
အေမရိကန္တြင္ အသုံးျပဳေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ (၉ဝ%) မွ်သည္ အေမရိကန္ တံဆိပ္ျဖစ္ေသာ္ လည္း တ႐ုတ္တြင္ ထုတ္လုပ္လ်က္ရွိေသာ ပစၥည္းမ်ားျဖစ္ၾက၏။ အေမရိကန္- တ႐ုတ္ ကုန္သြယ္ေရး၊ ထုတ္ လုပ္ေရး စစ္ပဲြျဖစ္ပါက အေမရိကန္တြင္ ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား တစ္မဟုတ္ျခင္း ေဈးတက္ သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ေလာေလာဆယ္ျပည္တြင္း၏ ဆန္႔က်င္မႈကုိ ထရမ့္က ဦးစြာရင္ဆုိင္ရပါလိမ့္မည္။
 
အေမရိ ကန္သာ မက EU ႏုိင္ငံအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္လည္း ကုန္ပစၥည္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္တြင္ ထုတ္လုပ္ၾက သည္ျဖစ္ရာ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ က႑ကုိ ႀကီးႀကီးမားမား တ႐ုတ္တုိ႔က ထိန္းခ်ဳပ္ ထားႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္၏။ တခ်ိန္က ကမၻာ့ စက္႐ုံႀကီးဟု အဂၤလိပ္တုိ႔ကုိတင္စားခဲ့ရာ ယခုအခါထုိဘဲြ႔ထူးသည္ တ႐ုတ္ထံသုိ႔လႊဲေျပာင္းသြားခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ (၂) ခုမွ်ပင္ၾကာေညာင္းခဲ့ပါေခ်ၿပီ။
 
 
ကမၻာ့ ထိတ္တန္းစာရင္းမွတျဖည္းျဖည္းက်ဆင္း
အားကစားမွလြဲ၍ က႑မ်ားစြာတြင္ အေမရိကန္တို႔အေနျဖင့္ အေကာင္းဆံုး စာရင္းတြင္ပါဝင္ခဲ့ပါ ၏။ ဘုန္းမီးေနလ ညိႈးမွိန္ေသာအခ်ိန္ျဖစ္လာခဲ့သည္လားမသိ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ စာရင္းတြင္ အေမရိ ကန္ သည္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခ ုစြန္႔လႊတ္ေနရသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ဥပမာ အားျဖင့္လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ မ်ား၏ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ ပါေသာ ပညာေရးကို စိတ္ဝင္စားမႈ၌ ျပင္သစ္၊ ကေနဒါ၊ ဩစေၾတးလ်၊ ၿဗိတိန္၊ ဂရိတ ို႔၏ ေနာက္ မွ အေမရိကန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။
 
ကမၻာ့အေကာင္းဆံုး ေက်ာင္းအေရအတြက္အမ်ားဆံုးကို ႏွစ္စဥ္ဗိုလ္စြဲခဲ့ေသာ အေမရိကန္သည္ တ ျဖည္းျဖည္း အေကာင္းဆံုးေက်ာင္းအေရအ တြက ္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ေလေၾကာင္းႏွင ့္အာကာသ အကဲသာ မႈက ိုမဟာဗ်ဴဟာအရ အလြန္ အေလးထားခဲ့၊ ရယူႏိုင္ခဲ့ေသာ အေမရိကန္သည္ ယခုအခါ နည္းပညာအရ ႐ုရွား၏ၿခိမ္းေျခာက္မႈကိုခံေနရျပန္သည္။
 
ကားထုတ္လုပ္သည့္ နည္းပညာကို အေမရိကန္ က ဂ်ပန္ကို ေပးခဲ့သည္။ ကမၻာ့ ကားေလာကႀကီးကို အေမရိကန္ ၏ GM, Ford, Chrysler ဟူေသာႀကီး (၃) ႀကီးက လႊမ္းမိုးလာခဲ့သည္။ ယခုအခါ တိုယိုတာက (၂ဝ၁၇) တြင္ ဝင္ေငြဘီလီယံေဒၚလာ (၂၄ဝ) ျဖင့္ ထိပ္ဆံုးေရာက္ေနၿပီး GM က (၁၆၆)ဘီလီယံသာ ရ သည္။
 
ဂ်ာမနီ၏ ေဗာက္ဝက္ဂြန္သည္ (၂၂၆) ဘီလီယံျဖစ္သျဖင့္ အေမရိကန္၏ ေမာ္ေတာ္ကား က႑ ကမၻာ့ အဆင့္ (၁) က ိုဂ်ပန္သိို႔ လႊဲေပးလုိက္ရသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။
 
ေလေၾကာင္း အကဲသာမႈတြင္ အေမရိကန္ တို႔၏ F-22, F-35 တို႔သည္ လြန္စြာ နာမည္ႀကီးပါေသာ္လည္း ကုန္က်ေငြကလည္း တစ္နင ့္တစ္ပိုးျဖစ္၏ ။ အေမရိကန္ထုတ္ တိုက္ေလယဥ ္တစ္စီး၏ အရည္အေသြးမ်ိဳး နီးပါးမွ် တူညီေသာေလယဥ္တစ္စီး၏ ရု႐ွား၌ ထုတ္လုပ္ေသာကုန္က်စရိတ္မွာ တစ္ဝက ္ထက္ေလ်ာ့နည္း သည္ျဖစ္ရာ နည္းပညာႏွင ့္ကုန္က်ေင ြအခ်ဳိးအစားတြင္ အေမရိကန ္ကို ႐ုရွားက စိန္ေ ခၚမႈ ထက္ပင္ လြန္သြားၿပီဟု ဆိုဖြယ္ ရာရွိလာခဲ့ရေတာ့သည္။
 
နည္းပညာ အရာတြင္လည္း အေမရိကန္ တို႔သည္ ႐ုရွား ထက္ျပတ္ျပတ္သားသား သာလြန္ေနဆဲ ဟုေျပာ ရန္ အေတာ္ခက္ခဲသြားခဲ့ရသည ္ကိုေတြ႔ရ ၏။ ေျမာ က္ကိုရီးယားႏွင့္တင္းမာမႈတြင္ အေမရိကန္က MOAB တြင္ (Mother of all bombs ) ကိုိထုတ္ျပခဲ့သည္။ မေရွးမေႏွာင္းမွာပင္ ႐ုရွားက FOAB (Father of all bombs) ကိုထုတ္ျပခဲ့ရာ ႐ုရွားဗံုုးက အေမရိကန္ထက္ ဖ်က္ဆီးမႈစြမ္းအား (၄) ဆ သာလြန္ေနသည္ဟု ဆိုသည္။
 
အေမရိကန္၏AGIS နည္းပညာသည္ေျပာစမွတ္ျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ႐ုရွား၏ SV-24 ကအေမရိ ကန္သေဘာၤနားကပ္၍ဝဲျပန္ျပခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္၏AGIS ကအလုပ္မလုပ္ႏိုင္ေတာ့ဟုဆိုသည္။ ထိုျဖစ္ရပ္ သည္တစ္ႀကိမ္တည္းသာမက (၂) ႀကိမ္တိုင္တိုင္ျဖစ္၍အေမရိကန္၏နည္းပညာေမးေငါ့စရာျဖစ္လာသည္။
 
သိန္းဌက ္ကို နဂါး ပတ္ၿပီေလာ
 
တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္က ိုတစ္ဦးခ်င္ းဝင္ေငြအရမမီေသးပါေသာ္လည္း စီးပြားေရး အရြယ္အစား အရေက်ာ္လြန္ သြားခဲ့ေလၿပီ၊ မူလခန္႔မွန္းခ်က္တြင္အေမရိကန္ကို တ႐ုတ္က ေက်ာ္လြန္မည္မွာ (၂ဝ၂၄) ဟု ခန္႔မွန္းခဲ့ေသာ္လည္း အမွန္တစ္ကယ္က (၂ဝ၁၆) တြင္ေက်ာ္လြန ္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္၍ (၈) ႏွစ္ေစာခဲ့ရာ မ်က္လံုး ျပဴးၾကရေတာ့သည္။ ၂ဝ၄ဝ - တြင္ တ႐ုတ္၏ စီးပြားေရး အရြယ္အစားမွာ အေမရိကန္ထက္ (၂) ဆႀကီး ထြားလာမည္ဟုဆိုထားရာ လာမည့္ (၂၂) ႏွစ္တြင္ျဖစ္သည္။
 
အေမရိကန္က တ႐ုတ္ကို ပိတ္ဆို႔ အေရးယူေရး စီမံရေတာ့သည္။ ပစိဖိတ္ထြက္ေပါက္ကို ပိတ္ဆို႔ရ သည့္ နည္း တူ ျမန္မာကိုျဖတ္၍ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ဘက္ ထြက္ေပါက္ကို ပိတ္ဆို႔ရန္ျဖစ္လာသည္။ South China Sea ကိစၥသည္ အေတာ္ ႐ုန္းကန္ရသည့္ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္လာသည္။
 
အိုဘားမား လက္ထက္ (၈) ႏွစ္ တြင္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၌ အေမရိကန္တို႔ အာ႐ ုံစူးစိုက္ေနခ်ိန္တြင္ ေတာင္တ႐ုတ္ ပင္လယ္ရွိ ကြ်န္းစုမ ်ားစြာ၌ တ႐ုတ္ တို႔က စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ခဲ့ၾက၏။ အခ်ဳိ႕ေသာ ေကာင္းကင္ ဓါတ္ပံုမ်ားအရ ဆိုလွ်င္ စစ္စခန္း မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။ တားဆီးရန္ႀကိဳးပမ္း ခဲ့ၾက ပါေသာ္လည္း အရာမေရာက္ခဲ့။
 
ကြ်န္း အေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တ႐တ္တ ို႔စခန္းမ်ားတည္ေဆာက္ၿပီး သြားခဲ့ေလၿပီ။ အရံထြက္ေပါက္ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေက်ာက္ျဖဴဘက ္လမ္းေၾကာင္းကိုမူ ထြက္ေျပး ဘ၈ၤလီမ်ားကို ႐ိုလိမ္ည ာအမည္ျဖင့္ တ႐ုတ္ ပိတ္ဆို႔ေရး စီမံကိန္းကိုေတာ့ေဆာင္ရြက္ဆဲျဖစ္၏။ သို႔ေသာ္လည္း ထရမ့္ အေနျဖင့္မ်ားစြာ စိတ္ဝင္စား ဟန္ မျပေတာ့ေခ်။ ဘဂၤလီ OIC ႏုိင္ငံမ်ားကသာသည္းသည္းလႈပ္ျပေန၏။
 
ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ ႐ုရွားသည္အ ခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ Heart land ကို ပိုင္ဆိုင္ထားသူျဖစ္သည္၊ ေရရွည္တြင္ ဤ ပထဝီအေနအထားအရ မ်ားစြာ စကားေျပာလာပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရးအရ တ႐ုတ္က အ တက္ ဘက္ျဖစ္ေနျပန္၏။ ယခု တ႐ုတ္တို႔၏]ေရတစ္ပတ္ ကုန္းတစ္ပတ္} ဟူေသာ 'Belt and Road' စီမံကိန္း ကိုတုံ႔ျပန္ရန္ အေမရိကန္ကဂ်ပန္ႏွင့္အိႏိၵကို အေျခခံ၍တန္ျပန္ရန္ စီစဥ္ေနပါ၏။ မ်ားစြာေတာ့ လြယ္ကူဟန္ မတူ။
 
ဂ်ပန္သည္ ယခင္ကေလာက ္စီးပြားေရး မေကာင္းေတာ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ ္တို႔၏ 'B&R' မဟာ စီမံကိန္းႀကီးကိုသာၿပီးစီးေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဆိုပါက သိန္းဌက္ႀကီးသည္ လႈပ္မရ ေအာင္ နဂါးပတ္ျခင္း ၿမိဳျခင္းကို ခံရလိမ့္မည္ျဖစ္ပါ၏။
 
 
ေနဇင္လတ္
(၃ဝ. ၁. ၁၈) (၁၉၉ဝ)
 
 

No comments:

Post a Comment