Friday, August 4, 2017

သူ႔ဖို႔လား ကိုယ့္ဖို႔လား ခြဲျခားျမင္ႏိုင္ၾကပါေစယေန ႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အသြင္ေဆာင္သည့္ ပဋိပကၡမ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ျမင္ကြင္းမ်ားကို စာေရးသူ လက္လွမ္း မွီသေလာက္ ေထာက္ျပလိုပါသည္။ ၿမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အတိတ္ က ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ညီညီညြတ္ညြတ္ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနထိုင္ခဲ့သည္မွာ လူတိုင္း အသိ ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာ လူမ်ိဳးတို႔၏ မူရင္း သေဘာမွာ သူတစ္ပါး အေပၚမွာ ေစာ္ကားလိုစိတ္၊ အႏိုင္ ယူလိုစိတ္၊ ဖိႏွိပ္လိုစိတ္ မရွိၾကပါ။ မိမိႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခားမ်ား ကိုလည္း ၾကည္ၾကည္ ၿဖဴျဖဴပင္ ေဆြ မ်ိဳးရင္းျခာ သေဘာထားကာ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံခဲ့ၾကသည္။

အတိတ္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာမွ စ၍ ျမန္မာ့ေျမေပၚ၌ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ “ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္” လူမ်ိဳးျခား၊ ဘာသာျခား မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာမ်ား ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ယခင္ကလည္း မၾကားသိခဲ့၊ ယခုလည္း မၾကား သိ၊ ယင္းသို႔ ပဋိပကၡ မျဖစ္ရျခင္းမွာ တစ္ဖက္သားမွ “ မိမိ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ” ကို ဖ်က္လို႔ဖ်က္စီး မလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ဟု စာေရးသူမွ ယူဆပါသည္။

ယေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ကြ ကမာ ၻအရပ္ရပ္ ေဒသ အသီးသီး လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားတြင္ လည္း ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား ပါ၀င္သည္ဟု မၾကားသိရပါ။ သမိုင္း မွတ္တမ္း၊ စာနယ္ဇင္း မွတ္တမ္းမ်ား တြင္ လည္း မေတြ႕ရ၊ မသိရပါ။ ဤသည္ပင္ ျမန္မာ ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား၏ “မူရင္း စိတ္ဓါတ္အျဖစ္” အထင္းသားျမင္ႏိုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္ေဒသ ေရာက္ေရာက္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာ ညီေထြ ေနတတ္ၾကသည္။ သူမ်ားအတြက္ “ ၀န္ထုပ္ ၀န္ပိုး ” မျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္တတ္ၾကသည္။ “ေရာမေရာက္ရင္ ေရာမလို က်င့္” ဆိုသည့္ အတိုင္း လိုက္နာက်င့္သံုးၾကသည္။

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ပဋိပကၡမ်ားမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ား စတင္ဖန္တီးခဲ့သည့္ လုပ္ရပ္ တစ္ခုမွ် မရွိ၊ သို႔ေသာ္ တစ္ျခား တစ္ဖက္က “ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကို ေစာ္ကားလာသည့္ အခါ” မွာ ျပန္လည္တံု႔ျပန္တတ္သည့္ သေဘာသဘာ၀ အတိုင္း တစ္ခ်ိဳ႕လူငယ္မ်ား ပါ၀င္ ပက္သက္ လြန္က်ဴးခဲ့ သည္မ်ားေတာ့ ရွိႏိုင္ပါသည္။ “ အဂၤလန္ ၊ အေမရိကန္ ” စေသာ တိုင္းျပည္မ်ားတြင္လည္း ဒီသေဘာမ်ား ေတြ႕ရ တတ္ပါသည္။ေသးမႊား သည့္ တိရိစာၦန္ ပုရြက္ဆိတ္ သတၱ၀ါပင္ ျဖစ္ေစကာမူ ကိုယ့္ အင္အားရွိသေလာက္ တုန္႔ျပန္တတ္သည့္ သေဘာမွာ “ လူမ်ိဳးတိုင္း ၊ သတၱ၀ါတိုင္း ” မွာ ရွိသည္။ ျမန္မာ့ေျမေပၚတြင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ “ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ” အပါအ၀င္ သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ အားလံုး ၀ိုင္း၀န္း ထိန္းသိမ္းခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ႀကီးက်ယ္တဲ့ ပဋိပကၡမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ မျဖစ္ပြားသည္မွာလည္း အထင္အရွားပင္ျဖစ္ပါသည္။

“ဤသို႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ တာ၀န္ သိသိ ၀ိုင္း၀န္း ထိန္းသိမ္းသည့္ အေကာင္းကြက္ ကိုေတာ့ မ်က္ ကြယ္ျပဳထားၾကသည္။ အဆိုး ဘက္ကို ေဇာင္းေပးေဖာ္ျပေနသည္မွာလည္း တရားနည္းလမ္း က်မည္ မဟုတ္ပါ ”

လူသားတိုင္းမွာ ျပင္ပ အႏၱရာယ္မ်ား ထင္သလို ေစာ္ကား မခံရေစရန္ “ ကိုယ့္အိမ္ ကိုယ္႔ ၿခံစည္းရိုး
လံုေအာင္ ကာရမည့္ နည္းလမ္း ” မွန္သမွ်ကိုေတာ့ မလြဲမေသြ လုပ္ေဆာင္ ရမည္သာျဖစ္ေပသည္။
ကိုယ့္အိမ္ ကိုယ္ ၿခံစည္းရိုး မလံုလွ်င္ တစ္ဖက္သားက ထင္သလိုေစာ္ကားမည္။ အႏိုင္က်င့္မည္။
သိမ္းသြင္းမည္။ “ေျမမ်ိဳ၍ လူမ်ိဳးမေပ်ာက္ ၊ လူမ်ိဳမွ လူမ်ိဳးေပ်ာက္သည္” ဆိုသည့္ အတိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ အေျခအေန အရပ္ရပ္ကို သံုးသပ္ကာ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ မေပ်ာက္ပ်က္ေရးကို တာ၀န္ သိ သူမ်ားက လို အပ္သည့္ ၿခံစည္းရိုးမ်ား လံုေအာင္ကာဖို႔ လိုအပ္သည္။ ကိုယ့္ ၿခံစည္းရိုး လံုေအာင္ ကိုယ္ကာျခင္းသည္ အျခား သူမ်ား၏ ၿခံစည္းရိုးကို က်ဴးေက်ာ္ျခင္း၊ ဖ်က္စီးျခင္းမဟုတ္ပါ။

ကိုယ့္ၿခံစည္းရိုး ကိုယ္လံုေအာင္ ကာထားလိုက္ျခင္းသည္ သူ႕ဘက္ ကိုယ့္ဘက္ ႏွစ္ဘက္လံုး ေကာင္းက်ိဳးခံစားရႏိုင္သည္။ အကာအရံ ရွိလွ်င္ တစ္ဖက္သားကလည္း အမႈမဲ့၊ အမွတ္မဲ့ အလြယ္တစ္ကူ က်ဳးေက်ာ္ေစာ္ကားသည့္ မေကာင္းမႈ မလုပ္မိေတာ့၊ မိမိအတြက္လည္း အႏၱရာယ္ လံုၿခံဳၿပီးသား ျဖစ္သည္။

“စည္းတြင္းမွာေန ၊ ကင္းေကြလိမ္႔ ရန္ေဘး။
ကမ္းကိုေက်ာ္ ၊ ေခ်ာ္ကာက် မ်ားလွရန္ေဘး” (ေရႊက်င္ ဆရာေတာ္)

ယေန႔ ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ဦးစီး ဦးေဆာင္ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ “အမ်ိုး ဘာသာ သာသနာ
ေစာင့္ေရွာက္ေရး” ဆိုင္ရာ လုပ္ဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ ကိုယ့္အိမ္၊ ကိုယ့္ ၿခံစည္းရိုး လံုေအာင္ ကာတတ္ ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းသာျဖစ္သည္။

သံဃာ့ ဂုဏ္ေတာ္ ၉ ပါး တြင္ “အႏုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ” ဆိုသည့္ အတိုင္း ေလာကသား
အားလံုး ေကာင္းမႈမ်ိဳးေစ့ စိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ရန္ ၊ ေကာင္းမႈ မ်ိဳးေစ့ မဆံုးရႈံးေစရန္ ၊ ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ား ကုသိုလ္ ပ်က္ျပားျခင္း၊ အကုသိုလ္ ပြားမ်ားျခင္း မျဖစ္ေစရန္ “ မေကာင္းျမစ္တာ၊ ေကာင္းရာ ညႊန္လတ္” စေသာ ရဟန္း က်င့္၀တ္မ်ား ေက်ပြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။

ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ မိမိ ဒကာ/ ဒကာမမ်ား၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား ကိုယ့္ၿခံ စည္းရိုး ကိုယ္ လံုေအာင္ ကာကြယ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ား ညႊန္ၾကားျပသေနျခင္း၊ က်ေရာက္ လာမည့္ အႏၱရာယ္ မ်ားကို သိေအာင္ ျမင္ေအာင္ ေရွာင္ရွား တတ္ေအာင္ ေဟာေျပာ ညႊန္ျပေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။ တစ္ဖက္သားကို သတ္ဖို႔၊ ျဖတ္ဖို႔ ညွဥ္းဆဲဖို႔ အႏိုင္က်င္ဖို႔ ဖ်က္စီး ပစ္ဖို႔ ေဟာေျပာ ညႊန္ျပေနျခင္း မရွိပါ။

အဆိုပါ မတရား လုပ္ရပ္မ်ား တိုက္တြန္းႏႈိးေဆာ္သည့္ အေထာက္အထား လံုး၀မရွိပါ။ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ့္ဘာသာ အတြက္ ကာကြယ္ ရမည့္ သတိထား ရမည့္ ထိေရာက္သည့္ နည္းလမ္း မ်ားကိုသာ ညႊန္ျပေပးေန ၾကပါသည္။ ၿငိမ္းၿငိမ္း ခ်မ္းခ်မ္းျဖစ္ေအာင္ ေျပာေဟာေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဖက္သားမ်ားက မိမိတို႔ ထင္သလို ေစာ္ကားခြင့္ ၀ါးမ်ိဳခြင့္ မရၾကသျဖင့္ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို “ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္သေယာင္၊ ပဋိပကၡျဖစ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ သေယာင္၊ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖယ္ သေယာင္၊ျမန္မာႏိုင္ငံ အက်ိဳးကို လိုလား သေယာင္” ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္ လႈံ႕ေဆာ္ၾကသည္။ ေရးသားၾကသည္။ လႊင့္ထုတ္ၾကသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာ “ လူမႈေရးေခါင္းေဆာင္၊ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္၊ ဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္ ၊ ျပည္ ပ ဘာသာျခား အေထာက္အပံ႔ ခံ” စသည္တို႔ ကလည္း သူတစ္ပါး လွည့္ကြက္ကို မသိလို႔လား၊ သူခိုး လက္ ဓါးရိုး ကမ္းခ်င္လို႔လား၊ ကိုယ့္ လူမ်ိဳး ကိုယ့္ ဘာသာ ကိုယ့္သာသနာ ကို ဖ်က္စီး လိုလို႔လား မသိ၊ “ အဆင္း တြန္းခ်ေပးေနၾကသည္။”

အဆိုပါ “အဆင္း တြန္းခ်လိုသူမ်ားသည္” ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္မ်ား ကပင္ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိ ပက ၡျဖစ္ေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္ေသြးထိုး ေဟာေျပာေနၾကသည္ဟုလည္း သံေယာင္လိုက္ ေျပာဆိုေရးသားေနၾကသည္။

အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား၌ -

၁။ ႏိုင္ငံ အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္
၂။ ဒီမိုကေရစီ လမ္းေၾကာင္း ေသြဖယ္ေအာင္
၃။ အျခားသူမ်ား အတြက္ ထိခိုက္နစ္နာေအာင္
၄။ စည္းလံုး ညီညြတ္မႈ ပ်က္ျပားေအာင္
လုပ္ေဆာင္ခ်က္ တစ္စံုတစ္ခု မပါရွိပါ။ ကိုယ့္ၿခံစည္းရိုး ကိုယ္လံုေအာင္ ကာသည့္ သေဘာျဖင့္ ကိုယ့္ လူမ်ိဳး ကိုယ့္ဘာသာ ကိုယ့္သာသနာ အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။

“သူ ႔ဖို႔လား ကိုယ့္ ဖို႔လား” ခြဲျခားျမင္ႏိုင္ၾကပါေစ။ ကိုယ့္လူမ်ိဳး ကိုယ့္ ဘာသာ ကိုယ့္သာ သနာကို
ခ်စ္သူတိုင္း တာ၀န္သိသူတိုင္း မျဖစ္မေန ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကပါေစ။"အရွင္တိေလာကာဘိ၀ံသ (အင္းစိန္)"
ဗုဒၶဓမၼ ပရဟိတ ေဖာင္ေဒးရွင္း-ဗဟို Online Media


1 comment:

 1. ကလိယုဂ္ေခတ္မွာမသူေတာ္ေတြကိုပူေဇာ္ေနၿပီး
  သူေတာ္ေကာင္းေတြကိုျပစ္မွားေနၾကပံု
  ေကာသလအိပ္မက္ထက္ဆိုးပံုေတြကိုၾကည့္ပါ
  https://youtu.be/E5_6WsbO1IQ
  https://youtu.be/lqH_h4GpUX4
  ကပ္ေဘးေတြဝင္ေနတာဒါေတြေၾကာင့္ပဲ

  ReplyDelete