Sunday, May 14, 2017

မ်က္ေမွာက္သာသနာ့ အေျခအေနႏွင့္ သာသနာ့ တာ၀န္ႀကီး (၄)ရပ္သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွာ က်င္းပတဲ့ ဗုဒၶေန႔ အခမ္းအနား (သုိ႔မဟုတ္) ဗုဒၶဘာသာ ႏုိင္ငံေပါင္း (၅၀)ေက်ာ္တုိ႔၏ အစည္းအေဝးႀကီးမွာ စကားေျပာခြင့္ရတာ အလြန္ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္။ သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာ ေျပာၾကားခြင့္ရလုိ႔လည္း ပုိ၍ပုိ၍ ဝမ္းေျမာက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆုိေတာ့ ကၽြႏု္ပ္တုိ႔ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွ (သို႔မဟုတ္) ဗုဒၶသာသနာ ျပန္႔ပြားျဖန္႔ခ်ီရာေဒသဟာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ျဖစ္ပါတယ္။
ကၽြႏု္ပ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဠိစာေပေလာကႀကီး တစ္ခုလုံး သင္ၾကားပို႔ခ်ေနၾကတဲ့ အ႒ကထာႏွင့္ ဋီကာေတြ အားလုံးဟာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံမွာ ေပါက္ဖြားတဲ့ က်မ္းစာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေသာ ေနာက္ ႏွစ္ (၂၃၆)မွာ သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီးက ကိုးတုိင္းကိုးဌာနသို႔ သာသနာျပဳေတြ ေစလႊတ္ခဲ့ပါတယ္။ 

ပါဋလိပုတၱ ရဲ႕ အေနာက္ေျမာက္ ေယာနကတိုင္း သို႔ ဓမၼဒူတ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေစလႊတ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေယာနက တုိင္းဆိုတဲ့ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံႀကီးဟာ ဒီကေန႔ ဂရိ၊ တူရကီ၊ ဥဇဘက္ကစၥတန္၊ တာဂ်စ္ကစၥတန္ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ပါၿပီ။

 ေနာက္ အေသာက ေစလႊတ္ေသာ Mission တစ္ခု ဂႏၶာရတိုင္း၊ ကသၼီရတိုင္းမ်ား သို႔ ၾကြသြားသည္ ဟု မွတ္ တမ္း ရွိပါသည္။ ဂႏၶာရတိုင္း ဟာလည္း ဒီကေန႔ေတာ့ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွင့္ ပါကစၥတန္ တို႔ ျဖစ္သြားပါၿပီ။ ကသၼီရတိုင္း ဆိုတာကေတာ့ ကက္ရွမီးယား ကို ေျပာတာပါ။ ဝဂၤတိုင္း ဆိုတာကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရ္ွ ျဖစ္ခဲ့ရပါၿပီ။
အခုေျပာခဲ့တဲ့ အထက္ပါ တိုင္းႏုိင္ငံေတြ အားလုံးဟာ ဗုဒၶဘာသာႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္ကေန အစၥလာမ္ႏိုင္ငံမ်ား အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ဲၾကသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ျမတ္ဗုဒၶ ၏ အဆုံးအမမ်ား စြဲစြဲၿမဲၿမဲ တည္ရွိေနသည့္ တိုင္းႏိုင္ငံမ်ား ကေတာ့ သုဝဏၰဘူမိေခၚတဲ့ ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ လာအို၊ ကေမာၻဒီယား၊ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ သီရိလကၤာေခၚတဲ့ သီဟိုဠ္ကၽြန္း (Island of Srilanka) ျဖစ္ပါတယ္။ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ေရွးေဟာင္းသံဃာေတာ္မ်ားကို ကၽြႏု္ပ္ ဒီေနရာကေန အႏူးအညြတ္ ဦးခိုက္ပါတယ္။
ဘာေၾကာင့္ ဦးခုိက္ရသလဲ ဆိုရင္ အရွင္မဟိႏၵ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ဓမၼဒူတ အဖြဲ႕က ႏႈတ္ငံုေဆာင္၍ အိႏၵိယက သယ္ေဆာင္လာခဲ့ေသာ ဘုရားေဟာေဖာ္ ပိဋကတ္ေတာ္မ်ား ကို ႏႈတ္ဆင့္ကမ္း သင္ယူ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ဲၾကတဲ့ စြမ္းရည္သတၱိမ်ားေၾကာင့္ပါဘဲ။

 ေနာက္ၿပီးေတာ့ ႏႈတ္ေဆာင္အား memory စြမ္းအားေတြ နည္းပါးလာမည့္ ေႏွာင္းေခတ္ကို ေမွ်ာ္ၿပီးေတာ့ ႏႈတ္ေဆာင္ပိဋကတ္ကို ေပရြက္ေပၚမွာ ေျပာင္းလဲေရးသားခဲ့ၾကတဲ့ ေရွးေဟာင္း သီဟိုဠ္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ သဒၶါ၊ ဝီရိယ စြမ္းရည္သတၱိမ်ားကိုလည္း ေလးနက္စြာ ဦးခိုက္ၾကည္ညိဳ ရပါတယ္။ ေရွးေခတ္က ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ သဒၶါ၊ ဝီရိယဟာ ႀကီးမားတဲ့ ထုထည္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ မဟာပထဝီေျမႀကီး အလားပါပဲ။
ဒီကေန႔မွာေတာ့ iPhone, iPad, Computer စတဲ့ Technology ေတြ တိုးတက္လာမႈေၾကာင့္ သာသနာထမ္း ရွင္ရဟန္းငယ္မ်ား သဒၶါ၊ ဝီရိယေတြ ေခါင္းပါးလာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ပိဋကတ္ ကို ႏႈတ္တိုက္၊ ႏႈတ္ငံုေဆာင္ျခင္း မလုပ္ေတာ့ဘဲ Computer နဲ႔ ေဆာင္တဲ့ IT တိပိဋကေခတ္သို႔ ေရာက္ရွိသြားပါၿပီ။

 ေခတ္မီဖြံၿဖိဳး တိုးတက္ျခင္းသည္ အေကာင္းဘက္က ရွိသလို၊ အဆိုး ဘက္ကလည္း အမ်ားႀကီး ရွိေနပါ လိမ့္ မယ္။ ဒီကေန႔ ေထရဝါဒႏိုင္ငံ (ျမန္မာ၊ ထိုင္း၊ ကေမာၻဒီးယား၊ လာအို၊ သီရိလကၤာ) တုိ႔ရဲ့ သံဃာ အေရ အတြက္ကို ၾကည့္ပါ။ ႏိုင္ငံတိုင္းမွာ တစ္ေန႔တစ္ၿခား ေလ်ာ့ပါး က်ဆင္းလာတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 ေပရြက္ေပၚမွာ သံကညစ္နဲ႔ စာေရးတဲ့ေခတ္က သာသနာေတာ္၏ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြကို Computer ေခတ္ သာသနာက ဘယ္လိုမွ မမီႏိုင္ယုံမွ်မက ေပေခတ္သာသနာကို Computerေခတ္ သာသနာက တြန္းထိုး က်ဆင္းေအာင္ လုပ္ေနသည္ႏွင့္ပင္ တူလွပါသည္။
ျမတ္ဗုဒၶ လက္ထက္ေတာ္ကာလ ရွင္မဟာကႆပ က ျမတ္စြာဘုရားအား ေမးေလွ်ာက္ ပါသည္။ “ျမတ္စြာဘုရား အရွင္ဘုရား ပြင့္ေတာ္မူကာစ ပထမေဗာဓိ အတြင္းက (ပထမေဗာဓိ ဟူသည္ ေရွ႕ပိုင္း ဝါ-၂၀) သိကၡာပုဒ္ေတြက အနည္းငယ္မွ်သာ ရွိပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ ရဟႏၲာျဖစ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ မ်ားခဲ့ပါတယ္ဘုရား။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ (ဒုတိယေဗာဓိ ေနာက္ပိုင္း- ၂၅ဝါ)မွာ သိကၡာပုဒ္ေတြ မ်ား၍မ်ား၍ လာပါတယ္။ ရဟႏၲာျဖစ္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ နည္း၍နည္း၍ သြားပါတယ္။ အဲဒါ ဘာေၾကာင့္လဲ”ဟု ေမးေလွ်ာက္ခဲ့ဖူးပါသည္။ 

ထိုအခါ ျမတ္စြာဘုရားက ဤကဲ့သို႔ ေျဖၾကားေတာ္မူပါသည္။ “အို ကႆပ - ငါဘုရားရဲ႕ သာသနာေတာ္ကို ေျမမွာ ျမွဳပ္လို႔ မျမဳပ္ဘူး၊ ေရမွာေမွ်ာလို႔လည္း မေမ်ာဘူး၊ ေလတိုက္လို႔လည္း မလြင့္ဘူး၊ မီး႐ႈိ႕ လို႔လည္း မေလာင္ဘူး၊ ေျမ ေရ ေလ မီး ဓာတ္ႀကီးေလးပါးျဖင့္ သာသနာ မပ်က္ႏိုင္ဘူး။ 

သာသနာ အတြင္းသား လူ ရွင္ ရဟန္းမ်ား ပိဋကတ္သုံးပုံ ကို မသင္ၾကားၾကေတာ့ဘူး ဆိုရင္ ပရိယတၱိသာသနာ ကြယ္ဖို႔ပဲ။ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သိကၡာ သုံးပါးကို မက်င့္ၾကေတာ့ဘူးဆိုရင္ ပဋိပတၱိသာသနာ ကြယ္ဖို႔ပဲ။
ေရႊ အတုေတြ မေပၚေသးသမွ် ကာလပတ္လုံး ေရႊ အစစ္ဟာ တန္ဖိုးလည္း မက်ဘူး၊ ကြယ္လည္း မကြယ္ေပ်ာက္ႏုိင္ဘူး။ ေစ်းေပါေသာ ေရႊတုေတြ အလြန္ေပါလာေလေလ တန္ဖိ္ုးႀကီးမားေသာ ေရႊအစစ္ေတြ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေလေလ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ 
ဒါေၾကာင့္ ဒီကေန႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူလာၾကကုန္ေသာ ေထရဝါဒ မဟာယာန ဝဇီရာယာန ဗုဒၶဘာသာ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ အားလုံးကို ေတာင္းပန္လိုပါတယ္။ ကြန္ပ်ဴတာထဲ ေရာက္ေနတဲ့ ေရႊအစစ္နဲ႔ တူတဲ့ သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ သာသနာေတာ္ သုံးရပ္ကို ေပေခတ္သာသနာ့႔ ဖခင္ ေရွးေဟာင္း ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားရဲ႕ ထုံးကို ႏွလုံးမူ၍ ေစာင့္ေရွာက္ ထိန္းသိမ္းေတာ္မူၾကပါမည့္ အေၾကာင္း ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္လိုပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ တျဖည္းျဖည္းျခင္း က်ဥ္းေျမာင္း က်ဥ္းေျမာင္း၍ လာေနေသာ ဗုဒၶႏုိင္ငံေတာ္ႀကီး ၏ နယ္ေျမမ်ားကို လက္ရွိ အေနအထားထက္ ပို၍ က်ဥ္းေျမာင္း မသြားရေအာင္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတစ္ေတြ အားလုံး လက္တြဲ၍ ထိန္းသိမ္းသြားၾကပါရန္လည္း အထူးတိုက္တြန္းလိုပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္ အေနအားျဖင့္ လကၤာဒီပသို႔ ႂကြလာေတာ္မူေသာ မဟိႏၵႏွင့္ သဃၤမိတၱာ တို႔၏ ထုံးကို ႏွလုံး မူ၍ လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ထုိင္းႏိုင္ငံဘက္ကို ႂကြေရာက္ေတာ္ မူလာေသာ ေသာဏ၊ ဥတၱရမေထရ္ တို႔၏ ထုံးကို ႏွလုံးမူ၍လည္းေကာင္း....

(၁) ဗုဒၶ ဘာသာ ျပန္႔ပြားေရး ၊
Propagation of Buddha’s Teaching

(၂) ဗုဒၶ တရားေတာ္ကုိ ေခတ္မီ နည္းစနစ္တုိ႔ျဖင့္ ျဖန့္ခ်ီျခင္း ၊
Promotion of Buddha’s Teaching

(၃) ဗုဒၶ တရားေတာ္ကုိ နည္းမ်ဳိးစုံ တုိ႔ျဖင့္ထိန္းသိမ္းစာင့္ေရွာက္ျခင္း ၊
Preservation of Buddha’s Teaching

(၄) ျဗဟၼဏတိႆ သူပုန္ေဘးႀကီး ဆုိက္ေရာက္တဲ႔ အခါတုန္းက လကၤာဒီပ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား သာသနာေတာ္ကုိ အသက္နဲ႔ လဲ၍ ေစာင့္ေရွာက္သလုိ ယေန႔ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ေထရဝါဒ၊ မဟာယာန၊ ဝဇီရာယာန ဂုိဏ္းေပါင္းစုံ ဗုဒၶဘာသာ ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမမ်ား အားလုံးတုိ႔က ဗုဒၶသာသနာေတာ္၏ အႏၱရာယ္မွန္သမွ်ကုိ လက္တြဲ ညီညီ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ၾကရန္ Protection of Buddha’s Teaching ဟူေသာ သာသနာ့တာဝန္ႀကီးေလးရပ္တုိ႔ကုိ ေနာက္မဆုတ္တမ္း ထမ္းေဆာင္ သြားၾကပါစုိ႔ဟု တုိက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ အပ္ပါသည္။


အဘိဓဇမဟာရ႒ဂုရု
သီတဂူဆရာေတာ္ အရွင္ဉာဏိႆရ
May-12,2017 (Friday)
ႏိုင္ငံတကာဗုဒၶေန႔ အခမ္းအနား
ကိုလံဘိုၿမိဳ႔၊ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ။

No comments:

Post a Comment